Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Hypercholesterolémie: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
 

Desetidenní program zahrnující cvičení jógy vedl ke zvýšení hladiny HDL cholesterolu

Specializace: kardiologie praktické lékařství pro dospělé
Téma: Hypercholesterolémie

Vydáno: 8.9.2017

Desetidenní program zahrnující cvičení jógy vedl ke zvýšení hladiny HDL cholesterolu

V prospektivní intervenční studii provedené v Indii u klinicky zdravých osob vedl komplexní 10denní program úpravy životního stylu vycházející z principů jógy k významnému zvýšení hladiny HDL cholesterolu, snížení krevního tlaku, glykémie nalačno a úpravě dalších lipidových parametrů.

Průběh studie a sledovaná populace

Studie byla provedena na klinice celostní medicíny, což je terciární ambulantní zdravotnické zařízení Všeindického ústavu lékařských věd v Novém Dillí. Desetidenní program zahrnoval cvičení jógy (cvičení ásan), dechová cvičení, meditaci, skupinové debaty, lekce a individualizované rozhovory věnované zvládání stresu a zdravé stravě. Primárním sledovaným parametrem byla sérová hladina HDL cholesterolu.

Zařazeno bylo 238 zjevně zdravých osob s normální hmotností, nadváhou nebo obezitou. Průměrný věk účastníků činil 39 let a 62 % tvořily ženy.

Výsledky

Desetidenní program vedl k významnému zvýšení HDL cholesterolu – z 1,11 na 1,13 mmol/l (p = 0,043). Největšího nárůstu bylo dosaženo u osob, které měly před zahájením programu hladinu HDL cholesterolu nižší, než jsou doporučené hodnoty. Dále bylo zjištěno snížení průměrného tlaku krve, glykémie nalačno a ostatních lipidových parametrů.

Závěr

Tyto výsledky jsou klinicky relevantní, protože HDL cholesterol je jedním z nejsilnějších nezávislých prediktorů velkých kardiovaskulárních příhod.

(zza)

Zdroj: Yadav R. K., Magan D., Yadav R. et al. High-density lipoprotein cholesterol increases following a short-term yoga-based lifestyle intervention: a non-pharmacological modulation. Acta Cardiol 2014; 69 (5): 543–549.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Doplňky stravy v terapii mírné a středně závažné dyslipidémie

Význam snížení celkového i LDL cholesterolu v primární prevenci kardiovaskulárních příhod je dostatečně doložen. Základem léčby je úprava životního stylu, která může zahrnovat i nutraceutika. Nutraceutikem s účinností doloženou v randomizovaných kontrolovaných studiích je kombinace červené kvasnicové rýže, polikosanolu a berberinu s kyselinou listovou a koenzymem Q10 (Armolipid Plus).

Nutraceutikum Armolipid Plus podle klinických důkazů zlepšuje lipidový profil − metaanalýza

Armolipid Plus je nutraceutický přípravek obsahující berberin, polikosanol a extrakt z červené fermentované rýže. Je široce dostupný na evropských trzích a publikované práce hovoří o jeho významném vlivu na zlepšení lipidového profilu, inzulinové rezistence a dalších složek metabolického syndromu. Design jednotlivých studií i jejich výsledky jsou však heterogenní. Proto jsou zajímavé výsledky nedávno publikované metaanalýzy relevantních klinických studií, která kvantifikovala vliv tohoto doplňku stravy na lipidový profil.

Nutraceutický účinek Armolipidu Plus ve snižování celkového a LDL cholesterolu u jedinců s mírnou až středně závažnou dyslipidemií

V programech na snížení celkového a LDL cholesterolu v rámci prevence kardiovaskulárních příhod stojí v první řadě změny životního stylu. Důležité údaje k otázce účinnosti nutraceutického přístupu v terapii dyslipidemie přináší následující přehledný souhrn výsledků klinických studií.Všechny novinky