Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Hypercholesterolémie: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
 

Hypercholesterolémie

Nutraceutika v léčbě hypercholesterolémie − stanovisko odborných společností

Nutraceutika v léčbě hypercholesterolémie − stanovisko odborných společností

Některé potraviny obsahují látky se schopností snížit hladinu cholesterolu. Letos publikované společné stanovisko Italské diabetologické společnosti (SID) a Italské společnosti pro studium aterosklerózy (SISA) přináší přehled takových nutraceutik, a to v kontextu dostupných důkazů o jejich efektivitě vyplývající z klinických studií, možných vedlejších účinků a skupin pacientů, pro které by byla vhodná.   celý článek
Specializace: kardiologie praktické lékařství pro dospělé
Kumulace kardiovaskulárních rizikových faktorů urychluje stárnutí cév i úbytek šedé hmoty mozkové

Kumulace kardiovaskulárních rizikových faktorů urychluje stárnutí cév i úbytek šedé hmoty mozkové

Již studie INTERHEART v roce 2004 ukázala 9 nejvýznamnějších rizikových faktorů pro rozvoj infarktu myokardu. V letošním roce byly publikovány studie, které prokázaly vliv kumulace kardiovaskulárních rizikových faktorů na parametry stárnutí cév a úbytek objemu a tloušťky sítě neuronů šedé hmoty mozkové.   celý článek
Specializace: kardiologie praktické lékařství pro dospělé
Nutraceutika a jejich místo v ovlivnění kardiometabolického rizika

Nutraceutika a jejich místo v ovlivnění kardiometabolického rizika

Přípravek Armolipid Plus obsahuje kombinaci nutraceutik, jejichž komplementární mechanismy působení příznivě ovlivňují hladinu lipidů v těle. Je tak nefarmakologickou alternativou léčby v případě, že se u pacienta ještě nerozvinula závažnější dyslipidémie. Efekt užívání tohoto přípravku byl zkoumán v několika randomizovaných klinických studiích s pacienty s mírnou či střední dyslipidémií.   celý článek
Specializace: kardiologie praktické lékařství pro dospělé
Prevalence aterosklerózy u zdravých jedinců

Prevalence aterosklerózy u zdravých jedinců

Ateroskleróza je chronické progresivní onemocnění, které se objevuje u žen i u mužů a s věkem se postupně zhoršuje. I u osob, které nemají projevy žádného kardiovaskulárního onemocnění, ukazují studie koronární ateromové léze.   celý článek
Specializace: kardiologie praktické lékařství pro dospělé
Desetidenní program zahrnující cvičení jógy vedl ke zvýšení hladiny HDL cholesterolu

Desetidenní program zahrnující cvičení jógy vedl ke zvýšení hladiny HDL cholesterolu

V prospektivní intervenční studii provedené v Indii u klinicky zdravých osob vedl komplexní 10denní program úpravy životního stylu vycházející z principů jógy k významnému zvýšení hladiny HDL cholesterolu, snížení krevního tlaku, glykémie nalačno a úpravě dalších lipidových parametrů.   celý článek
Specializace: kardiologie praktické lékařství pro dospělé
Červená fermentovaná rýže účinně snižuje hladinu LDL cholesterolu jako vhodná alternativa ke statinové terapii

Červená fermentovaná rýže účinně snižuje hladinu LDL cholesterolu jako vhodná alternativa ke statinové terapii

Červená fermentovaná rýže obsahuje monakolin K, látku zodpovědnou za blokádu syntézy cholesterolu. Je intenzivně studována jako prostředek k léčbě hypercholesterolémie u pacientů, kteří netolerují léčbu statiny. Publikovaná metaanalýza se zaměřila na zhodnocení bezpečnosti a účinku extraktu červené fermentované rýže na hladinu LDL cholesterolu.   celý článek
Specializace: kardiologie praktické lékařství pro dospělé