Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
HPV, condylomata a akutní respirační infekce: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
 

Cytomegalovirové infekce u novorozenců a dětí

Specializace: alergologie a imunologie neonatologie pediatrie
Téma: HPV, condylomata a akutní respirační infekce

Vydáno: 30.5.2016

Cytomegalovirové infekce u novorozenců a dětí

Úvod

Lidský cytomegalovirus (CMV) patří do skupiny lidských herpesvirů. Typickou vlastností této skupiny virů je jejich neurovirulence a schopnost vyvolávat vedle primární infekce i infekce rekurentní. Séropozitivita CMV je v populaci relativně vysoká, u dospělých se pohybuje kolem 50 až 80 %, u dětí pak kolem 20 %. Zatímco u zdravých dětí a dospělých vyvolává ve většině případů asymptomatickou infekci, u imunokomprimovaných jedinců může způsobit až život ohrožující stav. Vrozená infekce cytomegalovirem je příčinou závažného senzorineurálního poškození novorozenců.

Způsob přenosu

 1. Přenos z matky na dítě – může být buď in utero transplacentární, nebo během porodu aspirací cervikovaginálního sekretu. Další možností je přenos z matky na dítě kojením.
 2. Horizontální přenos – CMV se může přenést na vnímavé jedince pomocí slin, moče a stolice. K nákaze může dojít v kolektivním zařízení a nakažené děti mohou dále nakazit své rodiče. V dospělosti je nejčastější cestou přenosu viru sex s nakaženou osobou. Virus je totiž přítomen nejen ve slinách, ale i v cervikovaginálním sekretu a spermatu.
 3. Další způsoby přenosu – mezi další, v dnešní době naštěstí již raritní způsoby přenosu CMV patří krevní transfuze a transplantace orgánů.

Morbidita/mortalita

Cytomegalovirová infekce patří mezi významnou příčinu morbidity u novorozenců. Společně s toxoplazmózou, rubeolou a herpesvirem (tzv. TORCH infekce) patří mezi nejčastější původce vrozených infekcí. CMV způsobuje u těchto dětí těžké postižení neurologického vývoje a hluchotu. U imunokomprimovaných jedinců (onkologičtí pacienti, HIV pozitivní jedinci) je CMV infekce častou příčinou smrtelných komplikací.

Příznaky onemocnění

1. Vrozená infekce CMV

Riziko transplacentárního přenosu infekce je nejvyšší v případě, že matka prodělala primoinfekci v těhotenství. Z hlediska postižení dítěte je nejvíce riziková první polovina těhotenství. Asi 10–15 % infikovaných dětí má příznaky již po narození. Většinou se jedná o hypotrofii, postižení CNS (mikrocefalie, hydrocefalus, kalcifikace), postižení očí (keratitida, chorioretinitida, katarakta, zánět zrakového nervu), hepatoplenomegalie, anémie, ikterus, trombocytopenie, pneumonie. Tato forma má až 20–30% mortalitu a 90% riziko poškození neurologického vývoje. Ve většině případů je sice po narození infekce asymptomatická, nicméně u 5–15 % těchto dětí dojde v dalším průběhu nemoci k různým formám neurologického poškození s psychomotorickou retardací, hluchotě nebo poruše některé ze žláz s vnitřní sekrecí.

2. Získaná infekce CMV

Získaná infekce probíhá většinou asymptomaticky a nemá negativní dopad na klinický stav dětí. Výjimkou může být intrapartální infekce nebo postpartální infekce kojením u nedonošených novorozenců. Onemocnění u těchto dětí může probíhat pod obrazem hepatitidy, lymfadenopatie, pneumonie, sepsi podobného onemocnění či meningitidy. V krevním obraze může být přítomna neutropenie a trombocytopenie.

U dospívajících se primoinfekce CMV projevuje pod obrazem mononukleózy. Hlavními příznaky jsou horečka a celková nevolnost. V krevním obraze je přítomná atypická lymfocytóza a elevovány jsou jaterní testy. Je poměrně obtížné odlišit tuto infekci od mononukleózy způsobené virem Epsteina–Barrové. Při CMV infekci je méně často přítomna faryngitida a splenomegalie. Nicméně i zde platí, že po podání beta-laktamových antibiotik může dojít ke generalizované morbiliformní vyrážce.

3. CMV infekce u imunokomprimovaných jedinců

Závažnost onemocnění je závislá na stavu imunity daného jedince. K infekci může dojít jak reaktivací latentní infekce, tak po převodu infikovaných krevních derivátů nebo transplantaci infikovaných orgánů. CMV infekce se u těchto pacientů projevuje jako pneumonie (po transplantaci kostní dřeně má až 90% mortalitu), onemocnění gastrointestinálního traktu (esofagitida, gastroenteritida, pankreatitida, cholecystitida, kolitida) a CMV retinitida.

Diagnostika

1. Laboratorní vyšetření

 • a) Kultivace viru – virus lze kultivovat z jakékoliv tělesné tekutiny.
 • b) PCR – stejně senzitivní jako kultivace viru, používá se k monitoraci virové nálože u imunokomprimovaných jedinců, rychlý test u podezření na kongenitální formu, kde nejsou vhodná sérologická vyšetření.
 • c) Sérologie – vyšetření vhodné pro kojence a starší děti, nevhodné pro potvrzení kongenitální infekce, neboť pouze 70 % infikovaných novorozenců má pozitivní anti-CMV IgM protilátky.
 • d) Krevní obraz (typická je trombocytopenie), jaterní testy, koagulační faktory a vyšetření mozkomíšního moku.

2. Radiologická vyšetření

 • a) Ultrazvukové vyšetření CNS – typická je přítomnost kalcifikací.
 • b) CT mozku – vzhledem k vysoké radiační zátěži je doporučeno spíše UZ vyšetření.
 • c) Ultrazvukové vyšetření jater, sleziny k monitoraci organomegalie.
 • d) Rentgen plic – k vyloučení CMV pneumonie u imunokomprimovaných pacientů.

Léčba

1. Symptomatická

Zahrnuje odpovídající výživu a léčbu komplikací vyvolaných CMV.

2. Antivirová a podpůrná terapie

Ganciklovir

Léčba ganciklovirem je indikována u imunokomprimovaných pacientů po prokázané CMV infekci a dále při symptomatické formě vrozené CMV infekce s těžkým orgánovým postižením nebo postižením CNS. Další indikací je chorioretinitida postihující oblast makuly a léčbu vyžadují i kriticky nemocní nezralí novorozenci s intrapartálně nebo postpartálně vzniklou CMV infekcí.

Isoprinosine

Isoprinosine je přípravek zvyšující přirozenou obranyschopnost organismu a posilující jeho imunitní odpověď vůči virovým infekcím. Působí zejména na složky buněčné imunity. Má rovněž protivirový účinek. Je vhodný pro dospělé a děti od 1 roku.

MUDr. Sylva Šebková
Ústav pro péči o matku a dítě, Praha 4

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,6/5, hodnoceno 7x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

HPV v dýchacích cestách a papilomatóza hrtanu

Lidské papilomaviry (HPV) jsou DNA viry, kterých bylo do současnosti popsáno více než 110 různých typů. Každý typ má větší afinitu k jiné tkáni. Velmi často jsou těmito viry postiženy dýchací a polykací cesty. HPV jsou přenášeny především pohlavní cestou.

Chronický únavový syndrom

Chronický únavový syndrom (CFS) představuje chorobný stav multidisciplinární povahy přesahující svými projevy hranice několika odborností, zvláště klinické imunologie, neurologie, revmatologie, endokrinologie, psychologie a psychiatrie. Dominantní roli v péči o nemocné s CFS však dle našeho soudu mají vedle lékařů první linie zvláště internisté a kliničtí imunologové. Souvisí to s potřebou široké diferenciální diagnostiky a s předpokladem etiopatogenetických mechanizmů v oblasti imunopatologie, aktivace zánětu, infekcí, imunodeficitů a autoimunity.

Isoprinosin a jeho pozitivní vliv na imunitní systém

Inosin pranobex (isoprinosin) je léčivo s imunomodulačním a protivirovým účinkem. Studie na zvířecích modelech již dříve ukázaly, že tato látka pomáhá obnovit funkce suprimovaného imunitního systému. Polští imunologové se detailněji zaměřili na tento mechanismus a roli vybraných cytokinů v něm.Všechny novinky