Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Využití fixní kombinace flutikason-propionátu a azelastin-hydrochloridu při léčbě perzistující rýmy – kazuistika

Nosní sprej s fixní kombinací topického kortikosteroidu flutikason-propionátu a topického antihistaminika azelastin-hydrochloridu má díky komplementárnímu účinku těchto dvou molekul výrazně vyšší účinnost než při samostatném podání zmíněných látek. Rychlý nástup účinku při léčbě sezónní i celoroční perzistující...

Celý článek proLékaře.cz

Kombinované preparáty s tramadolem a paracetamolem v léčbě bolesti

Kombinované preparáty s tramadolem a paracetamolem v léčbě bolesti

Léčba bolesti je náročnou disciplínou zejména kvůli patofyziologii, která dodnes není zcela přesně rozklíčována. Přestože je bolest nejčastějším důvodem, proč lidé vyhledávají lékaře, její léčba je v některých případech podceňována a není jí věnována dostatečná pozornost.

Celý článek Analgesie

 
 
Postavení palonosetronu v doporučeních k antiemetické terapii dětských onkologických pacientů

Postavení palonosetronu v doporučeních k antiemetické terapii dětských onkologických pacientů

Přehledový článek amerického hematoonkologa Rudolpha M. Navariho z dubna 2017 shrnuje klinické poznatky a doporučení k antiemetické léčbě v pediatrické onkologii.

Celý článek Antiemetická terapie

Srovnání losartanu a telmisartanu v rámci kombinace sartan/hydrochlorothiazid v léčbě hypertenze

Srovnání losartanu a telmisartanu v rámci kombinace sartan/hydrochlorothiazid v léčbě hypertenze

Kombinace hydrochlorothiazidu jak s losartanem, tak i s telmisartanem vede k efektivnímu snížení zvýšeného krevního tlaku. Významné odlišnosti ovšem najdeme v dopadu obou léčiv na urátový a glukózový metabolismus.

Celý článek Antihypertenziva v kombinaci

Významným přínosem ixekizumabu v léčbě psoriázy je rychlost nástupu jeho účinku

Významným přínosem ixekizumabu v léčbě psoriázy je rychlost nástupu jeho účinku

V terapii psoriázy má pro pacienta velký význam rychlost nástupu účinku a je také jedním z nejdůležitějších aspektů úspěšné léčby. Práce analyzující výsledky dvou randomizovaných dvojitě zaslepených placebem kontrolovaných klinických hodnocení fáze III se zabývala rychlostí nástupu klinického účinku při léčbě ixekizumabem v porovnání s placebem a aktivním komparátorem.

Celý článek Biologická léčba

Výskyt farmakologicky navozených sexuálních dysfunkcí u pacientů s depresemi je ovlivněn i volbou antidepresiva

Výskyt farmakologicky navozených sexuálních dysfunkcí u pacientů s depresemi je ovlivněn i volbou antidepresiva

Častým problémem léčby antidepresivy ovlivňujícím kvalitu života nemocných jsou sexuální dysfunkce. Objevují se přibližně u poloviny pacientů, a mohou proto být často důvodem k přerušení léčby a následným relapsům. Autoři prezentované studie se proto rozhodli zmapovat prevalenci sexuálních dysfunkcí mezi pacienty užívajícími různá antidepresiva.

Celý článek Deprese a úzkost

Eskalace dávek biologických léčiv u Crohnovy choroby

Eskalace dávek biologických léčiv u Crohnovy choroby

U biologických léčiv, která se užívají pro terapii Crohnovy choroby, může časem docházet ke snížení jejich účinku, což vede k nutnosti zvyšovat dávku. Objasnění otázky, jak často k tomu dochází, se věnovala studie publikovaná v červnu 2017.

Celý článek Crohnova nemoc

Jak na dětskou koliku

Jak na dětskou koliku

Dětské koliky potrápí v raném věku nejen mnoho dětí, ale i jejich leckdy již vyčerpané rodiče a v neposlední řadě pediatry. Jaké jsou možnosti pomoci?

Celý článek GIT a koliky u dětí

Výsledky opakovaných trabekulektomií u dlouhodobě sledovaných pacientů

Výsledky opakovaných trabekulektomií u dlouhodobě sledovaných pacientů

Prezentovaná práce hodnotí střednědobé až dlouhodobé výsledky u pacientů, u nichž došlo k selhání trabekulektomie a kteří podstoupili tento zákrok znovu na stejném oku, tentokrát s aplikací mitomycinu C (MMC).

Celý článek Glaukom

Rizikové faktory vzniku inhibitoru při léčbě hemofilie A

Rizikové faktory vzniku inhibitoru při léčbě hemofilie A

Závažnou komplikací léčby hemofilie pomocí koncentrátů chybějících koagulačních faktorů je vznik inhibitoru. Inhibitor narušuje klinickou odpověď na infuzi koncentrátu a vede k signifikantní morbiditě. Odhaduje se, že inhibiční protilátky vzniknou až u 15–25 % pacientů s hemofilií A léčených faktorem VIII (FVIII). Studie případů a kontrol amerických autorů hodnotí prevalenci vzniku inhibitoru u pacientů s hemofilií A vzhledem k intenzitě expozice užívanému krevnímu derivátu a genotypu a HLA typu pacientů.

Celý článek Hemofilie

První zkušenosti s virtuální realitou v terapii míšních lézí

První zkušenosti s virtuální realitou v terapii míšních lézí

Cílem této pilotní studie bylo zjistit možnost využití virtuální reality jako podpůrné léčebné metody v terapii nekompletních míšních lézí. Výzkumu se zúčastnilo 10 probandů (7...

Celý článek   Rehabilitace a fyzikální lékařství Číslo: 2/2017

Specializace: tělovýchovné lékařství rehabilitace fyzioterapie
Trombóza povrchové dorzální žíly penisu (Penilní Mondorova choroba)

Trombóza povrchové dorzální žíly penisu (Penilní Mondorova choroba)

Penilní Mondorovou chorobou nazýváme poměrně vzácnou povrchovou trombózu v. dorsalis penis superficialis. Vyznačuje se hmatným pruhovitým zduřením v podkoží penisu při jeho...

Celý článek   Česká urologie Číslo: 2/2017

Specializace: dětská urologie nefrologie urologie
23 případů metforminem indukované metabolické laktátové acidózy

23 případů metforminem indukované metabolické laktátové acidózy

Metformin je v současné době základním lékem v léčbě diabetes mellitus 2. typu s obezitou (DM2). Jeho nejzávažnějším nežádoucím účinkem je metabolická laktátová acidóza (MLAC...

Celý článek   Klinická biochemie a metabolismus Číslo: 2/2017

Specializace: biochemie nukleární medicína nutriční terapeut
Diagnostický význam chemokinu CXCL13 a protilátek proti C6 peptidu u pacientů s neuroborreliózou

Diagnostický význam chemokinu CXCL13 a protilátek proti C6 peptidu u pacientů s neuroborreliózou

Cíl práce: Studie byla zaměřena na ověření klinického významu stanovení chemokinu CXCL13 (chemoatraktant pro B lymfocyty) a protilátek proti C6 peptidu (syntetického antigenu...

Celý článek   Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie Číslo: 2/2017

Specializace: hygiena a epidemiologie infekční lékařství mikrobiologie
Onemocnění v oblasti patelofemorálního kloubu u dětí

Onemocnění v oblasti patelofemorálního kloubu u dětí

Patelofemorální kloub u dítěte může být postižen onemocněním vrozeným, traumatem, nebo získanou vývojovou patologií. Vrozené poruchy patelofemorálního kloubu vznikají na...

Celý článek   Česko-slovenská pediatrie Číslo: 3/2017

Specializace: neonatologie pediatrie praktické lékařství pro děti a dorost
THE MANUFACTURING PRECISION OF DENTAL CROWNS BY TWO DIFFERENT METHODS IS COMPARABLE

THE MANUFACTURING PRECISION OF DENTAL CROWNS BY TWO DIFFERENT METHODS IS COMPARABLE

Introduction An alternative to the conventional method [1] of producing dental replacements and constructions are CAD/CAM technologies, which have been developing over the past...

Celý článek   Lékař a technika Číslo: 4/2016

Specializace: biomedicína
 

Anketa

Jaký obsah článků byste nejvíce uvítal/a?

 
 

přehledové studie (180)

 
 
 

novinky ze zahraničí (41)

 
 
 

kazuistiky (29)

 
 
 

výzkumy od česko-slovenských kolegů (16)

 
 

 
 
 
 
 
 

diskuze