Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Hojení ran: Kazuistiky
Standardy péče
Kongresy
Zajímavé odkazy
 

Úloha růstového faktoru TGF-β v procesu hojení ran

Specializace: dětská chirurgie chirurgie všeobecná interní lékařství praktické lékařství pro dospělé
Téma: Hojení ran

Vydáno: 1.11.2013

Úloha růstového faktoru TGF-β v procesu hojení ran

Hojení ran je velmi komplexní, dosud ne zcela objasněný proces. Zdá se, že klíčovou roli hlavně v pozdějším stadiu hojení hraje růstový faktor TGF-β (transformační růstový faktor). Porozuměním jeho úlohy se otevírá možnost farmakologického ovlivnění procesu hojení.

Význam TGF-β v procesu hojení ran

TGF-β se účastní mnoha interakcí v průběhu hojení rány, ovlivňuje příliv zánětlivých buněk do oblasti poškození, působí na migraci fibroblastů a keratinocytů, napomáhá tvorbě extracelulární matrix (ECM) a angiogenezi v proliferační fázi, účastní se komunikace mezi fibroblasty a keratinocyty a inhibuje syntézu metaloproteáz odstraňujících kolagen během fáze remodelace v období 6–24 měsíců po vzniku poškození. TGF-β vykazuje silně fibrogenní účinky a právě v tomto směru se vědci pokouší omezit jeho působení v procesu hojení a tím zabránit tvorbě hypertrofických jizev.

Mechanismus působení

Dosud byly objeveny 3 izoformy: TGF-β1, 2 a 3. TGF-β se vážou na TGF-β receptor typu II, což je serin/threoninová kináza, která po aktivaci fosforyluje receptor typu I a tím spustí kaskádu SMAD, jež končí fosforylací transkripčních faktorů a změnou genové exprese. Aktivace genů vede k tvorbě mnoha proteinů v různých buňkách. Velmi důležitá je úloha těchto proteinů v tvorbě ECM, kdy působením TGF-β dochází k tvorbě fibronektinu, kolagenu I a III, VEGF. Současně však inhibují tvorbu metaloproteáz ve fibroblastech a znemožňují degradaci kolagenu, tímto způsobem převládne tvorba kolagenu nad jeho degradací.

Možnosti klinické aplikace

Použití TGF-β1 a 2 se zdá být nadějné v léčbě chronických ran. Po aplikaci na zvířecích modelech došlo skutečně k rychlejšímu hojení rány. V léčbě diabetických vředů je jejich dosavadní užití úspěšné i bezpečné v druhé fázi klinických studií. Naopak utlumení aktivity TGF-β pomocí protilátek (např. peptid P144) slibuje pomoc v léčbě systémové sklerózy či diabetické nefrózy. I v tomto případě jsou výsledky víceméně úspěšné, v současné době také v druhé a v třetí fázi klinických studií.

Možnost farmakologického ovlivnění TGF-β vypadá jako slibný příslib budoucnosti. Zatím je však potřeba vyčkat, jak dopadnou klinické studie. Teprve poté se TGF-β a protilátky proti jeho působení mohou stát součástí moderní léčby.

(holi)

Zdroj: Mohammadreza P., et al. Critical Role of Transforming Growth Factor Beta in Different Phases of Wound Healing. Advances In Wound Care 2013; 2 (5): 215–224; doi: 10.1089/wound.2012.0406

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Může hyperbarická oxygenoterapie pomoci při léčbě diabetické nohy?

Převládá názor, že hyperbarická oxygenoterapie (HBO) je účinným prostředkem v léčbě chronických ulcerací. Studie čínských vědců se rozhodla ověřit její dlouhodobý přínos v souvislosti s oxidativním stresem, jejž v ráně způsobuje.

Nattokináza snižuje krevní tlak u experimentálního modelu

Nattokináza je enzym obsažený mj. v tradičním japonském pokrmu natto z fermentované sóji. Nattokináza je složena z 275 aminokyselin a vykazuje značnou homologii se skupinou serinových proteáz – subtilisinů – produkovaných Bacillus subtilis.

Princip zpomaleného hojení rány následkem stresu poodhalen

O tom, že psychický stres významně zpomaluje proces hojení defektů, není pochyb. Princip, jakým k uvedenému jevu dochází, však stále zůstával neobjasněn. Švýcarští vědci se zaměřili na makrofágy. Jejich funkcí je odstraňovat z hojící se rány choroboplodné zárodky.Všechny novinky