Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Hojení ran: Kazuistiky
Standardy péče
Kongresy
Zajímavé odkazy
 

Terapie chronických bércových vředů podle medicíny založené na důkazech

Specializace: dětská chirurgie chirurgie všeobecná interní lékařství praktické lékařství pro dospělé
Téma: Hojení ran

Vydáno: 15.11.2017

Terapie chronických bércových vředů podle medicíny založené na důkazech

Chronické vředy na dolních končetinách jsou definovány jako trofické defekty, které nevykazují známky hojení po 3 měsících vhodné léčby nebo nejsou zhojeny ani po 12 měsících léčby. Jejich incidence a prevalence neustále narůstají a v současné době představují nejen závažný medicínský, ale také socioekonomický problém. Přehledový článek publikovaný německými lékaři se soustředí na souhrn terapie bércových vředů podle zásad medicíny založené na důkazech.

Úvod

Chronické trofické defekty na dolních končetinách většinou vznikají v terénu chronické venózní insuficience (CVI) a mohou být komplikovány konkomitantní makro- nebo mikroangiopatií. Velmi často se také objevují u diabetiků, nejčastěji na nohách, kde prevalence činí 2−10 %. Třetí nejčastější příčinou chronických ran na dolních končetinách jsou dekubity, mezi predilekční místa jejich vzniku patří patní kost, hlezenní a kolenní kloub nebo pánev.

Chirurgická a konzervativní kauzální terapie

Mezi základní terapeutické modality bércových vředů žilního původu patří kompresivní, chirurgická a symptomatická terapie. Kompresivní terapie v podobě kompresivních bandáží nebo punčoch je stále považována za základní léčbu. Metaanalýzy prokázaly, že kompresivní terapie je důležitá nejen pro urychlení hojicích procesů, ale také pro snížení recidivy onemocnění. Chirurgická kauzální terapie představuje řešení problému v podobě odstranění venózního refluxu, například pomocí endovaskulárních termálních procedur nebo skleroterapie.

V případě diabetických trofických defektů je vhodná systémová terapie, intervenční či chirurgická revaskularizace u verifikované periferní arteriální hemodynamicky významné okluzivní nemoci. Několik studií také potvrdilo důležitost režimových opatření v podobě odlehčování a uvolnění tlaku na končetinu, tento biomechanický přístup je však výrazně závislý na compliance pacienta. Samozřejmostí je i symptomatická terapie a sekundární profylaxe v podobě kompenzace diabetu a přidružených onemocnění.

Pro terapii dekubitů je naprosto zásadní zmírnění tlaku, které způsobuje ischemizaci tkání, a dále symptomatická lokální terapie v podobě případného débridementu povleklé rány a vlhkého krytí. Důležité je také sledovat celkový stav nemocného a popřípadě kompenzovat malnutrici. V případě nehojících se dekubitů je vhodná rekonstrukce kožního krytu.

Symptomatická terapie

Symptomatická lokální terapie v podobě krytí a vlhkého hojení ran představuje nezbytnou součást léčby trofických defektů jakékoliv etiologie. Vlhké krytí přispívá k hojení chronických ran tím, že udržuje konstantní teplotu rány, zachovává výměnu plynů, absorbuje a odvádí exsudát, netraumatizuje ránu při převazech a prodlužuje intervaly mezi jednotlivými převazy.

Jedním z preparátů, jež se využívají v symptomatické terapii, je český patent HemaGel. Jedná se o hydrofilní methakrylátový gel na bázi síťového kopolymeru 2-hydroxyethylmethakrylátu obsahující polymerně stíněné aminoskupiny, které fungují jako velmi účinný lapač reaktivních forem kyslíku (ROS − reactive oxygen species). V poškozených buňkách jsou totiž často aktivovány enzymy, jež vedou k tvorbě kyslíkových radikálů a následnému poškození i zdravých buněk, což výrazně zpomaluje zánětlivý proces a regeneraci defektu.

Důležité je při každé aplikaci HemaGelu provést pečlivý débridement rány a odstranit nejen nekrotické tkáně, ale také mechanické nečistoty nebo zbytky předchozích léčebných materiálů. Účinnost přípravku byla zkoušena v řadě zahraničních a českých zdravotnických zařízení s velmi pozitivními výsledky.

(holi)

Zdroje:

  1. Kahle B., Hermanns H. J., Gallenkemper G. Evidence-based treatment of chronic leg ulcers. Dtsch Arztebl Int 2011; 108 (14): 231–237, doi: 10.3238/arztebl.2011.0231.
  2. www.hemagel.cz

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3,6/5, hodnoceno 5x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Hydrofilní gel má pozitivní vliv na uzavírání rány a vzhled jizvy

Pooperační rány vyžadují péči, která umožní bezproblémové hojení rány a také podpoří estetický vzhled jizvy. Volba správného krytí a přípravků na ošetření ran zajišťuje stabilní prostředí pro hojení, zamezuje vstupu infekce do rány a urychluje celkovou dobu hojení. Hydrofilní gel HemaGel coby jeden z přípravků podporujících vlhké hojení ran všechny tyto parametry splňuje a indikován může být na pooperační rány u všech věkových kategorií. Tím ovšem možnosti jeho využití zdaleka nekončí.

Zeolit-jodový komplex pomáhá v péči o infikované rány

Péče o rány není doménou pouze chirurgických oborů. V řadě případů se s různými typy ran setkávají také praktičtí lékaři. Patří k nim akutní i chronické infikované rány, na které je vhodné aplikovat prostředky podporující vlhké hojení. Mezi ně se řadí i přípravky se zeolit-jodovým komplexem.

Nákladově efektivní léčba špatně se hojících ran pomocí podtlakové terapie

Léčba chronických nehojících se ran se nemalou měrou podílí na celkových výdajích za péči o rány. Pokročilé techniky hojení, jako například podtlaková terapie (negative pressure wound therapy – NPWT), mohou být vysoce nákladově efektivní, pokud vedou k rychlejšímu hojení.Všechny novinky