Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Hojení ran: Kazuistiky
Standardy péče
Kongresy
Zajímavé odkazy
 

Široká paleta možností léčby sinus pilonidalis a jejich srovnání

Specializace: dětská chirurgie chirurgie všeobecná interní lékařství praktické lékařství pro dospělé
Téma: Hojení ran

Vydáno: 19.5.2015

Široká paleta možností léčby sinus pilonidalis a jejich srovnání

Pilonidální sinus je nepříjemné zánětlivé onemocnění, jímž trpí nezanedbatelný počet pacientů. Léčba má širokou paletu možností bez existujícího konsenzu, které řešení je nejefektivnější.

Jedná se o relativně běžný problém v oblasti anorekta, který vzniká nejčastěji z vlasového folikulu v sakrokokcygeální oblasti. Incidence onemocnění je udávána 26 případů na 100 000 osob. Vyskytuje se dvakrát častěji u mužů, a to nejčastěji v produktivním věku. Je tomu tak zejména z důvodu větší míry ochlupení u mužů. Onemocnění bývá také asociováno s obezitou (37 %), sedavým povoláním (44 %) či s lokálním drážděním či traumatem (34 %). Sinus pilonidalis se často vyskytoval během 2. světové války u řidičů džípů, a vysloužil si tak označení „jeep disease“.

Za příčinu onemocnění se považuje prasklá drenáž vlasového folikulu, jež se šíří do podkožního tuku, kde vzniká akutní či chronický zánět s následnou tvorbou abscesu, popřípadě píštěle. Mezi časté komplikace patří opakovaně se objevující abscesy s rozsáhlými píštělemi obvykle ve vzdálenosti 2–5 cm od primárního sinu. Dutina sinu není kryta, na rozdíl od ústí a povrchové části, dlaždicovým epitelem.

Ošetření sinus pilonidalis závisí na jeho příznacích a rozsahu. Pohybuje se od prosté incize s drenáží až po rozsáhlé excize s rekonstrukčními procedurami. Nejčastějším řešením je primární excize a marsupializace sinu. Doba hojení je u této metody až 40 dní (průměrně 27,3) na rozdíl od techniky primární sutury, kde je maximální doba hojení 15 dní (průměr 11,7). U pacientů, u kterých je prováděna metoda otevřené incize, tato doba dosahuje až 90 dní (průměrně 46,4). Pravděpodobnost recidivy je udávána u otevřené incize pouze 3 %, u marsupializace 6 % a u pacientů s primární suturou až 57 %.

Primární incize je vhodná v případě akutní infekce s bolestivým otokem, kde je žádoucí rychlá úleva od bolesti. Excizi volíme v případě chronických a opakujících se případů, kde můžeme ránu ponechat otevřenou pro sekundární hojení a granulaci s dodatečnou drenáží nebo ji uzavřít primární suturou. Vhodnou modifikací je uzavření rány lalokovou metodou, která nejen zlepšuje krytí rány, ale také se podílí na zpevnění postiženého místa, snižuje kumulaci ochlupení i mechanickou iritaci, celkově snižuje pravděpodobnost recidivy, zlepšuje kvalitu života a v neposlední řadě poskytuje lepší estetický výsledek. Jako nová neinvazivní metoda se nabízí léčba pomocí IPL (intense pulsed light), u které se v průměru recidiva objevuje u 13,3 % případů.

Jako ideální řešení se tedy jeví vhodné uzavření (klasicky či lalokem, např. dle Limberga) s následnou laserovou epilací po chirurgickém výkonu pro snížení pravděpodobnosti recidivy. Hojení rány po chirurgickém výkonu můžeme zdokonalit užitím HemaGelu.

(fj)

Zdroje:

  1. Varnalidis, I. et al. „Pilonidal Sinus: A Comparative Study of Treatment Methods“. Journal of Medicine and Life. (2014): 27–30. Print.
  2. Ardelt, M. et al. „Zweizeitiges Verfahren Mit Primärer Exzision Und Limberg-Plastik Zur Therapie Eines Sakrokokzygealen Pilonidalsinus.“ Der Chirurg (2015): 1–5;
  3. Shafigh, Y. et al. „Successful treatment of pilonidal disease by intense pulsed light device.“ Advadvances in Clinical and Experimental Medicine. (2014): 277–82;
  4. Oram, Y. et al. „Evaluation of 60 patients with pilonidal sinus treated with laser epilation after surgery.“ Dermatologic Surgery. (2010): 88–91

 

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3,3/5, hodnoceno 27x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Rekombinantní trombomodulin by podle experimentálních výsledků mohl urychlovat hojení ran u diabetiků

Podle právě publikované práce snižuje prostředí bohaté na glukózu expresi látek podporujících hojení ran v keratinocytech (trombomodulinu a toll-like receptoru – TLR-4), a to zřejmě prostřednictvím TNF-α (tumor necrosis factor α). Naproti tomu rekombinantní trombomodulin zvyšuje expresi TLR-4 a podporuje hojení ran u diabetiků. 

Úloha senescentních buněk v procesu hojení

Senescence neboli stárnutí je stadium buněčného života, při kterém buňka ztrácí svoji schopnost dělení. Mění své morfologické vlastnosti, zůstává však stále metabolicky aktivní a nezaniká.

Estrogen by mohl podporovat protizánětlivé pochody při hojení ran

Experimentální studie ukázala, že podávání estrogenu zvyšuje množství protizánětlivých makrofágů v ráně zasahující celou tloušťku kůže. Pro hojení ran má však větší přínos dostatečný přísun bílkovin ve stravě.Všechny novinky