Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Hojení ran: Kazuistiky
Standardy péče
Kongresy
Zajímavé odkazy
 

Pooperační hojení ran

Specializace: dětská chirurgie chirurgie všeobecná interní lékařství praktické lékařství pro dospělé
Téma: Hojení ran

Vydáno: 3.12.2015

Pooperační hojení ran

Hojení operační rány je třeba věnovat dostatečnou pozornost a předcházet rozvoji komplikací, které by mohly zhoršit výsledný funkční i estetický efekt. Cílem článku je upozornit na důležité aspekty pooperační péče o ránu.

V rámci adekvátní terapie je důležitý nejen výsledek samotné operace, ale také pooperační období a péče o vzniklou ránu. Ošetřující personál musí dbát na pravidelné kontroly rány, udržování defektu v čistotě a krytí vhodným krycím materiálem. Důležité je též včasné rozpoznání případných komplikací.

Tři fáze hojení

Každá rána se bez ohledu na mechanismus svého vzniku hojí ve třech fázích: zánět, proliferační a remodelační fáze.

Zánět je přirozenou reakcí organismu na poranění. Rozvíjí se bezprostředně po vzniku léze. Dochází ke zvýšené tvorbě zánětlivých mediátorů, vazodilataci kapilár a zvýšenému prokrvení dané oblasti. Díky tomu je umožněn influx buněk (neutrofilů či makrofágů), které se účastní zánětlivé reakce. Nastává čištění rány a přechod do proliferační fáze, kdy se obnovuje poškozená tkáň.

Během proliferační fáze se tvoří granulační tkáň, která obsahuje kolagen a extracelulární matrix. Granulační tkáň vyplní defekt a díky produkci růstových faktorů je umožněna angiogeneze. Rána se kontrahuje a dochází k epitelizaci a uzavření defektu. Následuje remodelační fáze, kdy se kolagenová vlákna reorganizují a získávají pevnost v tahu.

Většina chirurgických ran se hojí tzv. primárním hojením. Dochází pouze k minimálním ztrátám tkáně, epitelizace je rychlá a vznikají jen minimální jizvy. Při otevřeném hojení (například z důvodu sekundární infekce rány nebo po rozsáhlé excizi kožního krytu a nemožnosti ránu uzavřít) se tvoří granulační tkáně a epitelizace je pomalejší, vznikají velké jizvy. V tomto případě mluvíme o sekundárním hojení.

Pooperační péče o ránu

Cílem pooperační péče je urychlit hojení a snížit riziko komplikací. Nejčastějšími komplikacemi jsou infekce a dehiscence rány. Lézi je vždy nutné udržovat v čistotě – aplikujeme antiseptika, rány se dotýkáme co nejméně a volíme vhodný krycí materiál.

Pokud došlo k rozvoji infekce, je nutné aplikovat antibiotika. Nejprve volíme empirickou terapii dle předpokládaného původce. Pro výběr vhodné iniciální terapie je důležitá znalost očekávaných patogenů. U břišních operací předpokládáme přítomnost gramnegativních, anaerobních nebo streptokokových infekcí. U výkonů na hrudníku, v oblasti hlavy či krku, neurochirurgických, kardiochirurgických nebo ortopedických operacích předpokládáme výskyt Staphylococcus aureus nebo koaguláza-negativních stafylokoků. Po provedení stěrů měníme terapii dle citlivosti.

Vhodné krytí rány je třeba zvolit kvůli udržení adekvátního prostředí. V terapii chronických ran se doporučuje tzv. vlhké hojení, které urychluje epitelizaci a brání rozvoji infekce.

Závěr a shrnutí

Pooperační péče je velmi důležitou součástí terapie a rekonvalescence pacienta. Základem úspěšné léčby je pravidelná kontrola rány, čištění, krytí vhodným materiálem a včasné rozpoznání komplikací. 

(idav)

Zdroj: Yao K., Bae L., Yew W. P. Post-operative wound management. Aust Fam Physician 2013 Dec; 42 (12): 867–870.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3,4/5, hodnoceno 12x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Nocebo efekt – vliv strachu z bolesti na skutečnou bolest během převazu ran

Cílem studie kanadských autorů bylo určit u pacientů s chronickými ranami vliv strachu a očekávání bolesti na bolest skutečně pociťovanou.

Podtlaková terapie u chronických ran vzniklých v rámci syndromu diabetické nohy

Syndrom diabetické nohy (SDN) je častou komplikací diabetu mellitu a nejčastější příčinou hospitalizace u pacientů s diabetem. Doporučení pro léčbu SDN se s rozvojem poznání jeho etiologie neustále vyvíjejí, což postupně vede k menšímu počtu ran v rámci SDN a snížení počtu amputací.

Vliv časového odstupu preoperační radioterapie a chirurgické resekce na vznik komplikací s hojením operační rány u sarkomu končetin

Autoři článku publikovaného v časopise Annals of Surgical Oncology se ve své práci věnovali vztahu časového intervalu mezi preoperační radioterapií sarkomu měkkých tkání končetin (STS) a chirurgickou resekcí na vznik komplikací s hojením rány (WCs).Všechny novinky