Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Hojení ran: Kazuistiky
Standardy péče
Kongresy
Zajímavé odkazy
 

Nový Index hojení ran ukáže pravděpodobnost zhojení rány

Specializace: dětská chirurgie chirurgie všeobecná interní lékařství praktické lékařství pro dospělé
Téma: Hojení ran

Vydáno: 25.1.2014

Nový Index hojení ran ukáže pravděpodobnost zhojení rány

V USA byl na základě analýzy téměř 51 000 případů vyvinut index pro určení pravděpodobnosti zhojení rány, tzv. index hojení ran (Wound Healing Index), který vychází z charakteristik rány i průvodních chorob a stavu pacienta.

Analýza vycházela z kompletních zdravotních záznamů pacientů s ránami z USA, u nichž byl znám výsledek hojení rány. Pomocí logistických regresních modelů byl hodnocen vliv faktorů, o nichž je známo, že souvisejí s hojením ran.

Prediktory výsledku hojení zahrnovaly téměř ve všech modelech velikost rány, stáří rány, počet ran, typ postižené tkáně (Wagnerův stupeň), imobilitu pacienta a hospitalizaci v průběhu léčby. Dalšími parametry, které byly s hojením rány spojeny jen v některých modelech, byly renální selhání, transplantace ledvin, malnutrice, autoimunitní choroby a kardiovaskulární onemocnění.

Index hojení ran představuje validovaný nástroj, podle kterého je možné určit pravděpodobnost zhojení rány v reálných podmínkách, vytipovat pacienty, kteří potřebují komplexnější léčbu, a porovnat účinnost jednotlivých postupů při hojení ran.

(zza)

Zdroj: Horn S. D., Fife C. E., Smout R. J., et al. Development of a wound healing index for patiens with chronic wounds. Wound Repair Regen. 2013 Oct 17.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,4/5, hodnoceno 7x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Kmenové buňky odvozené z tukové tkáně a hojení ran

Buněčné technologie jsou studovány především pro aplikaci v regenerativní medicíně, a to hlavně pro kosti, ligamenta a kůži. V americké studii byla věnována pozornost kmenovým buňkám odvozeným z tukové tkáně (ASCs – adipose-derived stem cells) a jejich možnému použití pro tvorbu buněčných štěpů (cell sheet) a jejich následnému využití při hojení ran.

Bezpečnost a účinnost podtlakové terapie u akutních infikovaných ran

Podtlaková terapie (Negative Pressure Wound Therapy, NPWT) je po celém světě rozšířeným způsobem péče o rány. Spočívá ve vytvoření lokálního podtlaku v ráně a mezi její největší přednosti patří vlhké hojení rány v uzavřeném prostředí, postupné zmenšování objemu rány vtahováním okrajů, průběžný odvod exsudátu a tkáňového moku a podpora granulace.

Úloha růstového faktoru TGF-β v procesu hojení ran

Hojení ran je velmi komplexní, dosud ne zcela objasněný proces. Zdá se, že klíčovou roli hlavně v pozdějším stadiu hojení hraje růstový faktor TGF-β (transformační růstový faktor). Porozuměním jeho úlohy se otevírá možnost farmakologického ovlivnění procesu hojení.Všechny novinky