Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Hojení ran: Kazuistiky
Standardy péče
Kongresy
Zajímavé odkazy
 

Může hyperbarická oxygenoterapie pomoci při léčbě diabetické nohy?

Specializace: dětská chirurgie chirurgie všeobecná interní lékařství praktické lékařství pro dospělé
Téma: Hojení ran

Vydáno: 26.5.2013

Může hyperbarická oxygenoterapie pomoci při léčbě diabetické nohy?

Převládá názor, že hyperbarická oxygenoterapie (HBO) je účinným prostředkem v léčbě chronických ulcerací. Studie čínských vědců se rozhodla ověřit její dlouhodobý přínos v souvislosti s oxidativním stresem, jejž v ráně způsobuje.

Jednalo o prospektivní, randomizovanou a placebem kontrolovanou studii. Sledovala 36 pacientů se syndromem diabetické nohy (věkový průměr 60,08 ± 5,97 roku; DM 2. typu u 86,1 % zúčastněných, průměrná délka trvání DM 16,4 ± 11,3 roku). Velikost defektů dosahovala III. stupně dle Wagnerovy klasifikace u 47,2 % zúčastněných.

Vědci vytvořili 2 skupiny pacientů, kdy každá čítala 18 subjektů. Obě skupiny pacientů podstoupily standardní terapii (odlehčení, vyčistění rány a kontroly glykémie). Druhé skupině byla navíc aplikována HBO (2× denně v délce 90 minut, 2,5 atmosféry) v intenzitě 5 dnů v týdnu po dobu 14 dnů. 1., 7. a 14. den studie se měřila transkutánní tenze O2 (TcPo2) a velikost defektů. Měřítkem oxidativního stresu byly hladiny malondialdehydu (MDA) a antioxidačních enzymů (superoxiddismutázy [SOD], katalázy [CAT] a glutathionperoxidázy [GPx]) v tkáních defektu.

Ve srovnání s výchozím stavem stoupla TcPo2 po týdnu (477,8 ± 118,2 mmHg vs. 37,06 ± 5,23 mmHg, p < 0,01) i po 14 dnech aplikace HBO (501,1 ± 137,7 mmHg vs. 35,61 ± 4,85 mmHg, p < 0,01). Velikost defektů se výrazněji redukovala u HBO skupiny (42,4 % ± 20,0 % vs. 18,1 % ± 6,5 %, p < 0,05). Avšak hladiny MDA, SOD a CAT na konci pokusu (14. den) u HBO skupiny ve srovnání se skupinou kontrolní signifikantně vzrostly (p < 0,05).

Závěrem studie je fakt, že HBO inicializuje léčbu chronických ulcerací. Při dlouhodobé aplikaci však hojivý účinek vlivem oxidativního stresu pravděpodobně poklesne. Pro potvrzení domněnky je však nezbytný další výzkum.

(msd)

Zdroj: Chen X. et al. A prospective, randomized, controlled study of hyperbaric oxygen therapy: effects on healing and oxidative stress of ulcer tissue in patients with a diabetic foot ulcer. Ostomy Wound Management. 2013 Mar; 59 (3): 18–24.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     4/5, hodnoceno 1x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Nattokináza snižuje krevní tlak u experimentálního modelu

Nattokináza je enzym obsažený mj. v tradičním japonském pokrmu natto z fermentované sóji. Nattokináza je složena z 275 aminokyselin a vykazuje značnou homologii se skupinou serinových proteáz – subtilisinů – produkovaných Bacillus subtilis.

Princip zpomaleného hojení rány následkem stresu poodhalen

O tom, že psychický stres významně zpomaluje proces hojení defektů, není pochyb. Princip, jakým k uvedenému jevu dochází, však stále zůstával neobjasněn. Švýcarští vědci se zaměřili na makrofágy. Jejich funkcí je odstraňovat z hojící se rány choroboplodné zárodky.

Strava bohatá na arginin a prolin slibuje urychlení hojení ran u diabetických pacientů

Defekty kůže a podkoží v oblasti bérce a nohy stojí za většinou případů amputací části dolní končetiny u diabetiků. Nedávno provedená studie francouzských vědců však přináší novou naději ve zlepšení hojení chronických ran u takto nemocných.Všechny novinky