Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Hojení ran: Kazuistiky
Standardy péče
Kongresy
Zajímavé odkazy
 

Mechanismus lepšího hojení ran při lokální aplikaci inzulinu

Specializace: dětská chirurgie chirurgie všeobecná interní lékařství praktické lékařství pro dospělé
Téma: Hojení ran

Vydáno: 2.9.2012

Mechanismus lepšího hojení ran při lokální aplikaci inzulinu

Jedním z příznaků diabetu mellitu je zpomalené hojení ran. Kromě snížené nutrice buněk při diabetu byl zkoumán také možný vliv inzulinu na hojení ran. Čínská experimentální studie ukázala mechanismus, který by mohl vysvětlovat lepší hojení ran při lokální aplikaci inzulinu. Podle této zcela nedávno publikované práce je jím regulace zánětlivé reakce, především činnosti makrofágů.

Zánět jako iniciální stadium hojení ran je charakterizován zvýšenou propustností endotelu, infiltrací rány zánětlivými buňkami a sekrecí řady růstových faktorů a cytokinů. Zánět tak hraje nezastupitelnou úlohu při ochraně před infekcí rány a při průběhu procesu hojení.

V experimentálních podmínkách byl zkoumán vliv lokálně aplikovaného inzulinu na zánětlivou reakci při hojení ran. U myší, kterým byl aplikován inzulin na provedenou excizi, byla zjištěna větší infiltrace rány makrofágy a jejich větší aktivita. Toto zjištění korelovalo se zvýšenou expresí chemotaktického proteinu-1 monocyty, který je silným chemotaktickým faktorem makrofágů. Při blokádě tohoto faktoru byla infiltrace makrofágy menší a hojení rány pomalejší, a to i při lokální aplikaci inzulinu. Studie in vitro navíc ukázaly větší chemotaktické účinky na makrofágy, jejich větší fagocytární aktivitu a sekreci zánětlivých mediátorů v přítomnosti inzulinu.

Výsledky preklinických studií jasně ukazují, že inzulin významně urychluje hojení ran. Mechanismem tohoto účinku je ovlivnění činnosti makrofágů v místě rány. Tyto závěry naznačují potenciální využití lokální aplikace inzulinu při hojení ran, které je nutné nejprve ověřit v klinických studiích.

(zza)

Zdroj: Chen X., Liu Y., Zhang X. Topical insulin application improves healing by regulating the wound inflammatory response. Wound Repair Regen. 2012 May; 20 (3): 425–434; doi: 10.1111/j.1524-475X.2012.00792.x

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Vliv elektrické stimulace na léčení otevřených ran

Elektrostimulační terapie (zkr. EST, electrical stimulation therapy) je metoda, která je v poslední době hojně využívána k léčení různého typu ran. Princip spočívá v zavádění proudu obou polarit (nízkonapěťového, nízkofrekvenčního a jednofázového) pomocí speciálního přístroje přímo do defektu. V něm po pravidelné aplikaci dochází k postupnému čistění, granulaci, epitelizaci, snížení bolestivosti a angiogenezi.

Rychlejší hojení ran při mobilizaci buněk kostní dřeně

Studie publikovaná v červnu 2012 prokázala, že mobilizace buněk kostní dřeně pomocí faktoru stimulujícího kolonie granulocytů příznivě ovlivňuje hojení kožních defektů díky zvýšenému vhojování mobilizovaných buněk z kostní dřeně do kůže a jejich diferenciaci na různé druhy buněk.

Léčba chronických žilních vředů rostlinnou biomembránou ve srovnání s kolagenázou

Mezi rozličnými možnostmi léčby vředů nohou se objevuje léčba rostlinnou biomembránou (VBM) z kaučovníku Hevea brasiliensis. Výzkumy na psech prokázaly, že jde o účinný induktor hojení sliznice jícnu s výraznou podporou vaskularizace (neoangiogeneze), epitelizace, novotvorby žlázek submukózy a svalových vláken.Všechny novinky