Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Hojení ran: Kazuistiky
Standardy péče
Kongresy
Zajímavé odkazy
 

Kombinace progenitorových endoteliálních buněk a mezenchymových kmenových buněk v terapii ran u diabetiků

Specializace: dětská chirurgie chirurgie všeobecná interní lékařství praktické lékařství pro dospělé
Téma: Hojení ran

Vydáno: 19.5.2014

Kombinace progenitorových endoteliálních buněk a mezenchymových kmenových buněk v terapii ran u diabetiků

Hojení ran u pacientů s diabetem mellitem (DM) je neustále předmětem zájmu laické i odborné veřejnosti. Danou problematikou se zabývala i nedávno publikovaná studie, jejímž cílem bylo zjistit, jestli by kombinace endoteliálních progenitorových buněk (EPC) a mezenchymálních kmenových buněk (MSC) mohla vést ke zvýšení angiogeneze a zlepšení hojení ran u diabetických myší. V rámci této studie byly Balb/c nude myši rozděleny do pěti skupin, a to na skupinu DM, pak skupinu DM s aplikací 1 × 106 MSC buněk, skupinu DM s aplikací 1 × 106 EPC buněk, skupinu DM s aplikací 0,5 ×106 MSC buněk a 0,5 × 106 EPC buněk a kontrolní skupinu.

Po sedmi týdnech byly myši uvedeny do anestezie a na zádech (dorzorostrálně) jim byly excizí provedeny hluboké kožní rány. Procento uzavření rány po sedmi a pak i po čtrnácti dnech bylo v DM skupině signifikantně nižší než v kontrolní skupině i ve všech ostatních experimentálních skupinách (p < 0,005). Čtrnáctý den bylo procento kapilární vaskularity ve skupinách s kombinovanou terapií signifikantně vyšší než ve skupině DM (p < 0,005).

V rámci této studie se tedy autorům podařilo prokázat, že kombinovaná terapie EPC a MSC může vést ke zvýšení hladin vaskulárního endoteliálního růstového faktoru (VEGF), stejně tak jako i ke zvýšení angiogeneze, což následně vyústilo ve snížení infiltrace neutrofily, snížení hladin malondialdehydu (MDA) a ve finále vedlo ke zlepšení hojení ran u diabetických myší.

(mik)

Zdroj: Sukpat S., Isarasena N., Wongphoom J., Patumraj S., et al. Vasculoprotective effects of combined endothelial progenitor cells and mesenchymal stem cells in diabetic wound care: their potential role in decreasing wound-oxidative stress. Biomed Res Int. 2013; 2013: 459196; doi: 10.1155/2013/459196.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,7/5, hodnoceno 6x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Těhotenství vedlo ke spontánnímu zhojení chronické rány u mladé ženy

Je známo, že sexuální hormony významně ovlivňují fyziologii kůže. Důležitou roli mají patrně i v procesu hojení ran. Estrogeny ho podporují, androgeny naopak působí antagonisticky. Italští autoři publikovali kazuistiku popisující spontánní zhojení chronické rány u mladé ženy během těhotenství, která podporuje předpoklad, že by lokální nebo systémové podávání estrogenů mohlo být terapeutickou alternativou léčby chronických ran, např. u starších nemocných, u nichž jsou hladiny estrogenů fyziologicky nižší.

Neuropatie výrazně zpomaluje proces hojení u povrchových ran

Studie publikovaná v časopise PLoS One se věnuje neuropatii krátkých vláken. Tento typ neuropatie je běžný u pacientů s diabetem. Následkem bývá neurogenní zánět a výrazné zpomalení procesu hojení všech defektů. Princip, kterým k uvedenému dochází, však není ani v dnešní době zcela pochopen.

Zpracované štěpy lidské amniové a choriové tkáně můžou pomoci při hojení ran

Zpracovaný dehydratovaný štěp lidské amniové/choriové tkáně si zachovává biologické vlastnosti potřebné pro ovlivnění 4 základních procesů probíhajících při hojení ran: proliferace buněk, zánětu, aktivity metaloproteinázy a přísunu progenitorových buněk.Všechny novinky