Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Hojení ran: Kazuistiky
Standardy péče
Kongresy
Zajímavé odkazy
 

Canadian Bandaging Trial – porovnání dvou typů kompresivní bandáže u bércových vředů

Specializace: dětská chirurgie chirurgie všeobecná interní lékařství praktické lékařství pro dospělé
Téma: Hojení ran

Vydáno: 18.3.2012

Canadian Bandaging Trial – porovnání dvou typů kompresivní bandáže u bércových vředů

Dobrou zprávou pro pacienty s bércovými vředy a jejich lékaře je výsledek kanadské studie, který jim ponechává možnost výběru mezi dvěma typy kompresivní bandáže – čtyřvrstvým obvazem a krátkotažnou bandáží. Oba typy bandáže se ukázaly jako stejně účinné.

Do otevřené multicentrické randomizované kontrolované studie s paralelními skupinami byli zařazeni pacienti starší 18 let bez kognitivního deficitu, s bércovým vředem žilní etiologie o průměru ≥ 0,7 cm přítomným nejméně 1 týden, s indexem tlaku kotník/paže ≥ 0,8, kteří neměli léčený diabetes mellitus ani u nich dříve neselhala léčba jedním z hodnocených typů bandáže. Pacienti byli poučeni podle standardizovaného protokolu a randomizováni buď k aplikaci čtyřvrstvého obvazu, nebo krátkotažné bandáže. Sledování probíhalo do vyhojení vředu, nejdéle však 30 měsíců. Primárním sledovaným parametrem byla doba do zhojení referenčního bércového vředu, sekundární sledované parametry zahrnovaly výskyt recidiv, kvalitu života související se zdravotním stavem a bolest.

Zařazeno bylo 424 osob (215 do skupiny se čtyřvrstvým obvazem a 209 do skupiny s krátkotažnou bandáží). Průměrná doba do vyhojení vředu byla 62 dní ve skupině se čtyřvrstvým obvazem a 77 dní ve skupině s krátkotažnou bandáží. Mezi skupinami nebyl statisticky významný rozdíl v době do zhojení vředu (p = 0,98) ani ve výskytu recidiv (p = 0,345). Rozdíl mezi oběma typy bandáže v době do zhojení vředu nebyl statisticky významný ani po úpravě na významné kovarianty (p = 0,77). Po 3 měsících sledování se skupiny nelišily ani ve výskytu bolesti (bez bolesti bylo 22,7 % pacientů ve skupině se čtyřvrstvým obvazem a 26,7 % ve skupině s krátkotažnou bandáží, p = 0,335) či hodnocené kvalitě života (p = 0,675).

Canadian Bandaging Trial ukázala, že u správně poučených pacientů s bércovým vředem neovlivní volba typu bandáže (čtyřvrstvý obvaz nebo krátkotažná bandáž) dobu do zhojení vředu, výskyt recidiv, bolesti ani kvalitu života.

(zza)

Zdroj: Harrison M. B., Vandenkerkhof E. G., Hopman W. M., et al. The Canadian Bandaging Trial: Evidence-informed Leg Ulcer Care and the Effectiveness of Two Compression Technologies. BMC Nurs. 2011 Oct 13; 10 (1): 20. [Epub ahead of print]

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Jsou svorky stejně bezpečné jako stehy při uzavření rány po náhradě kolenního kloubu?

Uzávěr a hojení operační rány, jako je například operační rána po náhradě kolenního kloubu, hraje vždy významnou roli v operačním úspěchu. Způsob přiblížení okrajů rány s minimálním napětím a následné zhojení rány je podstatné pro chirurgický výsledek. Dostupná literatura dosud různě hodnotí způsob uzavření rány co se týče účinnosti, ekonomiky léčení, míry komplikací a kosmetického výsledku.

Terapie rázovou vlnou při hojení ran

Nedávno byla zavedena nová adjuvantní metoda léčby akutních i chronických ran – terapie rázovou vlnou. Slibné výsledky preklinických a klinických studií naznačují, že by tato metoda mohla podporovat hojení ran s minimem nebo zcela bez nežádoucích účinků.

Statiny jako potenciální terapie komplikovaného hojení ran

Poslední výzkumy naznačují, že statiny mohou představovat potenciál v podobě nové léčby nejrůznějších zdravotních problémů, počínaje sepsí přes zánětlivá onemocnění až po chronické rány a kostní fraktury. Statiny se vyznačují protizánětlivým účinkem inhibicí C-reaktivního peptidu, chemokinů, cytokinů a adhezních molekul.Všechny novinky