Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Hojení ran ve veterině: Novinky
Zajímavé odkazy
 

Komplikace hojení rány po operaci LCC a její úspěšné řešení – kazuistika

Specializace: koně lovná zvěř malá zvířata prasata ryby včely zoozvířata
Téma: Hojení ran ve veterině

Vydáno: 13.2.2018

Komplikace hojení rány po operaci LCC a její úspěšné řešení – kazuistika

Hojení operační rány bývá komplikováno infekcí, dehiscencí a dalšími faktory, které prodlužují dobu léčby a zhoršují výslednou funkčnost i kosmetický vzhled tkáně. Prezentovaná kazuistika z veterinární ordinace MVDr. Františka Zahrádky z Plzně popisuje využití gelu VF Vetericyn při řešení dehiscence operační rány po plastice LCC.

Úvod

Hojení rány je proces reparace a regenerace, při kterém je obnovována kontinuita tkání narušená traumatem nebo např. chirurgickou intervencí. Je to dynamický proces zahrnující v různém rozsahu fázi zánětlivou, proliferační a remodelační, při kterých se uplatňuje řada buněk i humorálních systémů (Nečas et al., 2000).

Hojení rány bývá často komplikováno infekcí, zhoršeným zdravotním stavem pacienta, automutilací nebo nevhodným prostředím v ráně. Úspěch terapie závisí na řadě okolností, jako je zamezení kolonizace a tvorby bakteriálního biofilmu v ráně, odstranění nekrotické tkáně, udržení optimální vlhkosti, podpora granulace, reepitelizace a remodelace tkáně. Dobře ošetřené rány se hojí per primam, s minimálním vznikem jizvy a plným obnovením funkce tkáně. Sekundární hojení u ran kontaminovaných, rozsáhlých nebo komplikovaných jinými faktory je spojeno s méně uspokojivým funkčním i kosmetickým výsledkem. Prodlužuje se rovněž doba léčení a zvyšují se celkové náklady na terapii (Nečas et al., 2000; Tobias, 2012).

Popis případu

Šestiletá kastrovaná fena plemene kavalír king charles španěl podstoupila standardní operaci ruptury předního zkříženého vazu kolene. Stehy byly odstraněny 10. den po operaci.

Po odstranění stehů došlo k parciální dehiscenci rány, přítomna byla miliární exsudace v místech stehů. Vzhledem k použití límce majitel vyloučil možnost automutilace. Jako příčina byla suspektně určena zpomalená tvorba keloidní jizvy.

Majitelem byla provedena primární toaleta a sanace rány roztokem Betadine a řepíku. V ordinaci následovala důkladná laváž fyziologickým roztokem za účelem odstranění zbytků dezinfekčních prostředků a byl aplikován gel VF Vetericyn. Majiteli bylo doporučeno pokračovat v ošetřování rány gelem VF Vetericyn bez použití roztoku Betadine (viz obr. 1).

Následující den bylo patrné výrazné zklidnění rány a snížení sekrece. Majitel popisoval rovněž snížení potřeby automutilace. Toaleta rány gelem VF Vetericyn byla prováděna 3× denně (viz obr. 2).

Čtvrtý den po zahájení terapie byla rána klidná, bez projevů exsudace a sekrece, okolí rány velmi uspokojivé, bez známek zánětu. Hojení rány se vrátilo ke stavu sanace per primam (viz obr. 3).

Obr. 1

 

Obr. 2

Obr. 3

 

Diskuse

Všechna stadia hojení mohou být podpořena vhodným managementem. Důležitá je zejména řádná toaleta a sanace rány, které přispívají k odstranění nekrotické tkáně, zabraňují proliferaci patogenů a vytváří v ráně vhodné prostředí.

Vetericyn je sterilní, netoxický, pH-neutrální 0,01% roztok kyseliny chlorné (HClO). Využitelný je k iniciálnímu ošetření rány (laváž), proplachování drénů i opakované hygieně jak akutních, tak chronických ran. Účinek HClO napodobuje přirozené reakce imunitního systému.

Kyselina chlorná je v organismu tvořena zejména neutrofilními granulocyty v procesu respiračního vzplanutí a uplatňuje se v řadě návazných reakcí (Armstrong et al. 2015). Má silný mikrobicidní účinek, včetně působení na bakterie rezistentní k antibiotikům, a riziko vzniku rezistence je zanedbatelné (Landa-Solis et al., 2005; Berger, 2016). Výhodou je i šetrnost ke zdravé tkáni a podpora hojivých procesů pozitivním vlivem na migraci fibroblastů a keratinocytů (Sakarya et al., 2014).

Závěr

Mezi komplikace hojení ran patří mikrobiální kontaminace nebo zhoršené reparační schopnosti tkáně. Hojení ran může být podpořeno vhodným managementem. Gel VF Vetericyn vykazuje dobrý sanační efekt a schopnost eliminovat faktory zhoršující hojení, jako je svědivost a sekrece. Zároveň podporuje přirozené procesy regenerace tkáně.

(tom)

Literatura:

  1. Nečas A., Mezerová J., Raušer P. Obecná chirurgie. In: Svoboda M. a kol. Nemoci psa a kočky. Noviko, Brno, 2000.
  2. Tobias K. M. Basic Wound Care. Clinicians’s Brief 2012 Mar; 74–78. Dostupné na: www.cliniciansbrief.com/article/basic-wound-care
  3. Armstrong D. G., Bohn G., Glat P. et al. Expert recommendations for the use of hypochlorous solution: science and clinical application. Ostomy Wound Manage 2015; 61 (5): S2–S19.
  4. Landa-Solis C., González-Espinosa D., Guzmán-Soriano B. et al. Microcyn: a novel super-oxidized water with neutral pH and disinfectant activity. J Hosp Infect 2005; 61 (4): 291–299, doi: 10.1016/j.jhin.2005.04.021.
  5. Berger D. Topical treatment of pyoderma. Clinicians’s Brief 2016 Jun; 20–25. Dostupné na: www.cliniciansbrief.com/article/topical-treatment-pyoderma
  6. Sakarya S., Gunay N., Karakulak M. Hypochlorous acid: an ideal wound care agent with powerful microbicidal, antibiofilm, and wound healing potency. Wounds 2014; 26 (12): 342–350.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3/5, hodnoceno 2x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Vetericyn − případy dr. Mindy

Eliminace patogenů je v těle imunokompetentních jedinců zajišťována širokou škálou imunitních mechanismů. Fagocytóza pravděpodobně patří mezi nejvýznamnější obranné mechanismy nespecifické imunity. Nejčastějším typem fagocytující buňky v těle jsou neutrofily, které jako obranný mechanismus využívají mimo jiné produkci kyseliny chlorné. Ta v řadě případů v humánní i veterinární medicíně potvrdila svoji účinnost vůči patogenům a je dnes úspěšně využívána především v hojení ran.

Hříběcí – ošetření a léčba

Hříběcí je celosvětově rozšířené vysoce infekční onemocnění, které bývá doprovázeno vážnými komplikacemi. Léčba je mnohdy časově i finančně náročná. I když je tato choroba způsobena bakterií, která je dobře citlivá na penicilínová antibiotika, kvůli tvorbě abscesů v průběhu onemocnění je jejich účinnost limitována. Následující kazuistika dokládá efektivní léčbu abscesu horní čelisti pomocí přírodního produktu Vetericyn Spray.

Kazuistika: Infekční bovinní keratokonjunktivitida neboli růžové oko

V léčbě infekční bovinní keratokonjunktivitidy (IBK) se užívá řada antibiotik. Objevy Moraxella bovoculi a zprávy o IBK spojené s Mycoplasma spp. bez souběžného výskytu Moraxella bovis nebo M. bovoculi však vyvolaly nové otázky týkající se možné role dalších jiných mikroorganismů v patogenezi IBK. Nově je možné použít v rámci její terapie také přípravek Vetericyn, který má řadu výhod.Všechny novinky