Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Hepatitida C: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
 

Diagnostika virových hepatitid v kostce – zorientujte se (nejen) v sérologii

Specializace: gastroenterologie a hepatologie infekční lékařství praktické lékařství pro dospělé
Téma: Hepatitida C

Vydáno: 11.11.2016

Diagnostika virových hepatitid v kostce – zorientujte se (nejen) v sérologii

Cílový orgán – játra – by se dal označit za to jediné, co má pět virů hepatitidy společného. Jejich diagnostika, a zejména ta sérologická, ovšem může představovat problém.

Příznaky hepatitid

Na základě anamnézy a fyzikálního vyšetření, doplněného případně i laboratorními výsledky, by praktický lékař měl být schopen vyslovit podezření na hepatitidu a tuto vyloučit či potvrdit, než pacienta případně odešle na specializované pracoviště. V našich podmínkách jsou nejčastější hepatitida A, B a C. Akutní infekce těmito viry se projevují následujícími symptomy:

 • nauzea, zvracení, anorexie;
 • bolest břicha;
 • výrazná únava;
 • žloutenka.

V anamnéze se vyplatí pátrat po dietních chybách či pobytu ve zhoršených hygienických podmínkách (hepatitida A), drogové závislosti, kontaktu s krví či nesterilním zdravotnickým materiálem (B i C) nebo náhodném nechráněném sexuálním styku (zejména C, ale i B).

Kromě akutního průběhu mohou hepatitidy typu B (u dospělých v 5 %) a C (v 85 %) rovněž perzistovat jako chronická infekce. Ta může probíhat mnoho let asymptomaticky, a pro její diagnostiku tak musíme přistoupit k laboratorním metodám.

Biochemické vyšetření

V jaterních testech nám na akutně probíhající hepatitidu ukazují:

 • velmi zvýšené transaminázy (ALT více než AST);
 • nekonjugovaná hyperbilirubinémie;
 • při fulminantním jaterním selhání prodloužený protrombinový čas a INR; jaterní encefalopatie.

Při chronické hepatitidě nalézáme:

 • zvýšené transaminázy (jejich perzistence > 6 měsíců po akutní hepatitidě ukazuje na přechod do chronicity);
 • změny v elektroforéze krevních bílkovin (pokles albuminu, vzestup gama-globulinu).

Sérologie – antigeny a protilátky

Vyšetření specifických protilátek a antigenů poslouží k potvrzení diagnózy. Sérologické vyšetření hepatitidy B a C by podle současných doporučení mělo být navíc součástí běžného laboratorního vyšetření jater. Je proto dobré orientovat se v jeho − ne vždy jednoduché − interpretaci.

 • Hepatitida A:
  • IgM anti-HAV = akutní hepatitida A;
  • IgG anti-HAV = hepatitida A prodělaná či pacient očkovaný proti hepatitidě A.
 • Hepatitida B:
  • HBsAg = průkaz akutní či chronické hepatitidy B;
  • anti-HBs = průkaz imunity, zejména po očkování (pokud jsou všechny ostatní protilátky negativní);
  • IgM anti-HBc = akutní hepatitida B či chronická v replikační fázi;
  • IgG anti-HBc = prodělaná či chronická hepatitida B;
  • HBeAg = při chronickém průběhu průkaz akutní replikace viru a větší nakažlivosti;
  • anti-HBe = při chronickém průběhu průkaz minimální replikace a nízké nakažlivosti.
 • Hepatitida C:
  • anti-HCV = průkaz hepatitidy C; třídy protilátek nelze odlišit, citlivým průkazem probíhajícího onemocnění tak je vyšetření HCV RNA nebo HCV core antigenu.
 • Hepatitida D:
  • anti-HDV = průkaz hepatitidy D.
 • Hepatitida E:
  • IgM anti-HEV = akutní hepatitida E;
  • IgG anti-HEV = hepatitida E prodělaná či pacient po očkování proti tomuto onemocnění.

(luko)

Zdroje:
1. Buggs A. M., Dronen S. C., eds. Viral hepatitis. Medscape: Drugs & Diseases 2014 Dec 16. Dostupné na: http://emedicine.medscape.com/article/775507-overview
2. Havlík J. Infekční nemoci (2., rozšířené vyd.). Galén, Praha, 2002.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3,1/5, hodnoceno 23x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Prevalence Q80K polymorfismu NS3 domény proteázy viru hepatitidy C genotypu 1 u pacientů v evropském regionu

Nová studie prokazuje překvapivě nízký výskyt Q80K polymorfismu NS3 domény proteázy viru hepatitidy C genotypu 1 u evropských pacientů v porovnání s dříve publikovanými daty získanými od pacientů ze Severní Ameriky, u kterých byla zjištěna vysoká Q80K prevalence.

Doporučené postupy léčby chronické hepatitidy C v ČR

Doporučení pro diagnostiku a terapii infekce virem hepatitidy C byla vytvořena členy pracovních skupin pro virové hepatitidy České hepatologické společnosti ČLS JEP a Společnosti infekčního lékařství ČLS JEP a jsou založena především na doporučeních vydaných Evropskou asociací pro studium jater (EASL) z dubna 2015.

Pacient s rizikem VHC v ordinaci praktického lékaře

Včasná diagnostika a léčba virové hepatitidy typu C (VHC) má zásadní význam. VHC může být (na rozdíl např. od hepatitidy B nebo infekce HIV) vyléčena. Klíčovou úlohu zde má prakticky lékař, který by měl na možnost onemocnění myslet a vyšetřit protilátky u osob s rizikovými faktory.Všechny novinky