Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Hemofilie: Novinky
Odborné společnosti
Standardy péče
Kongresy
Zajímavé odkazy
Klasifikace hemofilie
Další...
 

Role trombopoetinových agonistů v indukci imunitní tolerance u ITP

Specializace: hematologie
Téma: Hemofilie

Vydáno: 9.2.2015

Role trombopoetinových agonistů v indukci imunitní tolerance u ITP

Imunitní trombocytopenie (ITP) je autoimunním onemocněním, které je způsobené přítomností autoprotilátek typu IgG. Trombopoetin (TPO) je glykoproteinový receptorový agonista. Ukázalo se, že TPO je schopen indukovat vzestup trombocytů u pacientů s ITP. Předpokládá se, že TPO urychluje produkci destiček a přitom neovlivňuje autoimunní podstatu patogeneze nemoci. Nicméně někteří pacienti s ITP dosáhli setrvalého návratu počtu trombocytů i po ukončení léčby pomocí TPO. Může tedy ITP skutečně ovlivňovat autoimunitní etiologii ITP?

Vědci se zaměřili na mechanismy zahrnuté v dosažení trvalého stabilního počtu trombocytů ve smyslu zotavení (recovery). Hodnotili efekt krátkodobého podávání TPO u myšího modelu ITP. Tento model byl vytvořen s deplecí FOxp3+ T-regulačních buněk. Po léčbě trombopoetinovým přípravkem bylo dosaženo zotavení počtu trombocytů, kompletního potlačení produkce prodidestičkových protilátek i potlačení T-buněčné odpovědi na destičkové autoantigeny. TPO léčba také podpořila periferní indukci Foxp3+ T-regulačních buněk.

Toto sledování myších modelů ukázalo, že trombopoetické přípravky jsou schopné indukovat imunitní toleranci destičkových autoantigenů, a jsou tedy schopné suprimovat autoimunní podstatu patogeneze ITP.

(eza)

Zdroj: Nishimoto T. et al. Induction of immune tolerance to platelet antigen by short-term thrombopoietin treatment in a mouse model of immune thrombocytopenia. Int J Hematol 2014 Oct; 100 (4): 341–4; doi: 10.1007/s12185-014-1661-4

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     5/5, hodnoceno 4x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Deficit faktoru XIII – klinická zkušenost s různými dávkami Fibrogamminu P

Deficit faktoru XIII (FXIII) je vzácná krvácivá porucha. Cílem předkládané studie bylo zjistit molekulární charakteristiky, formy klinické manifestace a přístup k terapii u těchto nemocných. Do studie bylo zahrnuto 190 íránských pacientů s deficitem FXIII.

Vysoká míra vymizení inhibitoru u pacientů s hemofilií A

Terapie hemofilie A zahrnující podávání koncentrátů faktoru VIII (FVIII) může být komplikována objevením se inhibitoru – tedy neutralizující protilátky, která vede k inefektivitě léčby. Určité procento protilátek po čase spontánně vymizí – protilátky mizející v průběhu 6 měsíců lze považovat za tranzientní, ostatní za perzistentní. Zejména pacienti s perzistentním inhibitorem jsou dnes často indikováni k imunotoleranční terapii (ITI), která má potenciál umožnit plné vymizení této protilátky.

Diagnostika a léčba hemofilie – český standard péče

V roce 2013 byl v domácím časopise Transfuze a hematologie dnes publikován přehledový článek týkající se diagnostiky a léčby hemofilie, jehož autory jsou přední čeští odborníci podílející se na Českém národním hemofilickém programu (ČNHP). Cílem práce bylo poskytnout široké hematologické veřejnosti aktuální standard péče o tyto pacienty.Všechny novinky