Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Hemofilie: Novinky
Odborné společnosti
Standardy péče
Kongresy
Zajímavé odkazy
Klasifikace hemofilie
Další...
 

Rizikové faktory pro rozvoj inhibitorů u dětí s hemofilií – výsledky kohortové studie

Specializace: hematologie
Téma: Hemofilie

Vydáno: 31.12.2013

Rizikové faktory pro rozvoj inhibitorů u dětí s hemofilií – výsledky kohortové studie

Mezi diskutované rizikové faktory pro rozvoj vysokého titru inhibitoru u pacientů s hemofilií A patří vysoké dávky substituční léčby faktorem VIII (FVIII) a podávání rekombinantního FVIII.

Cílem studie německých a izraelských lékařů bylo vyhodnotit zmíněné rizikové faktory pro rozvoj vysokého titru inhibitoru u dětí s hemofilií A, jejichž bazální aktivita FVIII je ≤ 2 %.

Metodika studie

Do kohortové studie bylo zařazeno 228 nově diagnostikovaných pacientů, kteří byli sledováni 200 dní od stanovení diagnózy. Byla sledována doba bez rozvoje inhibitoru a relativní riziko (HR – hazard ratio). Pro interval spolehlivosti (CI) byl zvolen koeficient 95 %.

Data byla hodnocena s ohledem na typ podávaného koncentrátu faktoru VIII, střední výši jedné dávky během prvních tří měsíců léčby, přítomnost rizikových genetických mutací, „intenzivní momenty v léčbě“ a „rok narození“ (proměnná zohledňující rozdílné přístupy k léčbě). 

Závěry studie

K rozvoji vysokého titru inhibitoru došlo u 71 z 288 dětí (24,7 %). Multivariantní analýza prokázala značný vliv na rozvoj vysokého titru inhibitoru u následujících proměnných: „rok narození“, přítomnost rizikových mutací (HR/CI: 2,37/1,40–3,99), podaná dávka faktoru VIII (HR/CI: 1,05/1,04–1,07) a první podání faktoru VIII před dosažením tří měsíců věku. Riziko vzniku inhibitoru bylo obdobné u rekombinantních i plazmatických derivátů faktoru VIII. 

Děti se zvýšeným rizikem rozvoje inhibitoru by měly být léčeny velmi obezřetně a měl by být zvolen režim s nízkými dávkami, přizpůsobený individuálnímu pacientovi a situacím, při kterých dojde ke krvácení.

(hak) 

Zdroj: Halimeh S., et al. Risk Factors for High-Titer Inhibitor Development in Children with Hemophilia A: Results of a Cohort Study. BioMed Research International 2013, Article ID 901975, 7 pages, 2013; doi: 10.1155/2013/901975 

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Dentální extrakce u hemofiliků

Při dentálních extrakcích u hemofiliků je nezbytná spolupráce operatéra, který musí mít s těmito pacienty zkušenost a musí používat co nejšetrnější postup ke snížení rizika krvácení, a hematologa, který vede přípravu pacienta k operaci a postupuje podle zavedených pravidel substituce u těchto pacientů.

Sport nemění u zdravých mužů skóre HJHS

Haemophilia Joint Health Score (HJHS) je velmi užitečný nástroj k posouzení efektu profylaktického podávání deficitního srážlivého faktoru u pacientů s hemofilií. HJHS se používá k zachycení časných kloubních změn, zejména u dětí ve věku 4–18 let.

Rekombinantní FVIIa fúzí spojen s albuminem – prodloužený čas účinku potvrzen

Přítomnost inhibitoru neboli neutralizující protilátky je dnes jednou z nejproblematičtějších komplikací léčby hemofilie. Jeho existence významně narušuje či zcela eliminuje efektivitu léčby koagulačními faktory.Všechny novinky