Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Hemofilie: Novinky
Odborné společnosti
Standardy péče
Kongresy
Zajímavé odkazy
Klasifikace hemofilie
Další...
 

Rizikové faktory pro rozvoj inhibitoru u dětí s hemofilií A – výsledky kohortové studie z Německa a Izraele

Specializace: hematologie
Téma: Hemofilie

Vydáno: 25.6.2014

Rizikové faktory pro rozvoj inhibitoru u dětí s hemofilií A – výsledky kohortové studie z Německa a Izraele

Rozvoj protilátek proti podávanému faktoru VIII (FVIII) je v současnosti jedním z nejdiskutovanějších témat u hemofilie A (HA). Vedle již známých endogenních rizikových faktorů, jakými jsou tíže hemofilie či typ genetické mutace s hemofilií spojené, je posledních několik let pozornost zaměřená také na rizikové faktory spojené s léčbou HA, zejména na spojitost s typem podávaných koncentrátů či s dávkou podaného FVIII.

Primárním cílem mezinárodní multicentrické studie, jejíž výsledky byly nedávno publikovány, bylo hodnocení výše uvedených rizikových faktorů u kohorty dětí s HA a hladinou FVIII ≤ 2 % v návaznosti na klinické a laboratorní proměnné.

Do studie bylo zařazeno 288 dříve neléčených pacientů (PUPs) z Izraele a Německa. Chlapci byli sledováni po dobu více než 200 expozičních dnů (EDs). V analýze byly výsledky uzpůsobeny také typu podaného koncentrátu, mediánu jednotlivé dávky koncentrátu (kalkulováno z dávek podávaných během prvních 3 měsíců), podání první dávky FVIII před 3. měsícem života, přítomnosti rizikových genetických mutací, momentům intenzivní terapie či roku narození, který v analýze zastupoval různá léčebná období.

Inhibitor ve vysokém titru se vyskytl u 24,7 % dětí. V multivariantní analýze bylo s ohledem na věk narození pacienta ukázáno, že významnými faktory spojenými s rozvojem inhibitoru ve vysokém titru byly následující proměnné: typ genetické mutace (známé rizikové mutace, jakými jsou rozsáhlé delece, nonsense mutace či inverze intronu 22), období první aplikace FVIII (pod 3 měsíce věku) a dávky podaného FVIII (zejména u malých dětí srovnání podaných dávek mezi 15 a 100 IU/kg ukázalo, že každé navyšování dávky o 1 IU/kg také zvyšovalo riziko rozvoje inhibitoru). Riziko rozvoje inhibitoru ve vysokém titru se nelišilo pro rekombinantní či plazmatické produkty FVIII, čímž studie potvrdila výsledky již publikované jiné studie RODIN.

Děti, u kterých existuje zvýšené riziko pro rozvoj inhibitoru, by měly být léčeny spíše režimy s nižšími dávkami FVIII, které budou samozřejmě uzpůsobeny individuálně dle aktuální závažnosti krvácení.

(eza)

Zdroj: Halimeh S. et al. Risk Factors for High-Titer Inhibitor Development in Children with Hemophilia A: Results of a Cohort Study.Biomed Res Int. 2013; 2013: 901975; doi: 10.1155/2013/901975

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3,4/5, hodnoceno 9x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Starší populace hemofiliků – je nutná specifická péče?

Významný pokrok, kterého bylo v rozvinutých zemích dosaženo v péči o muže s hemofilií, vedl k prodloužení mediánu očekávané délky života u těchto jedinců. Následkem toho je narůstající velikost populace starších mužů s vrozenou hemofilií A a B.

Ortopedické výkony u vzácných krvácivých onemocnění

Vzácná krvácivá onemocnění jsou charakterizovaná nízkou incidencí v populaci a bohužel často také daleko nižší zkušeností s vedením léčby u takovýchto pacientů a chyběním doporučení, která mohou pomoci v rozhodnutí a způsobu kontroly krvácení při operačních výkonech.

Fyzioterapie u chronické hemofilické artropatie kotníků

Hemofilická artropatie kotníků vede k bolestem, poruchám chůze a často k nemohoucnosti a hendikepu. U některých fyzioterapeutických postupů je známo, že jsou efektivní při akutním krvácení. Otázkou zůstává, zda mají obdobný význam také u chronických obtíží? Španělští autoři se pokusili definovat, které z fyzioterapeutických postupů jsou v péči o chronickou hemofilickou artropatii kotníku nejefektivnější.Všechny novinky