Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Hemofilie: Novinky
Odborné společnosti
Standardy péče
Kongresy
Zajímavé odkazy
Klasifikace hemofilie
Další...
 

Pozitivní efekt pravidelného tréninku ve vodě na fyzický stav hemofiliků

Specializace: hematologie
Téma: Hemofilie

Vydáno: 22.7.2012

Pozitivní efekt pravidelného tréninku ve vodě na fyzický stav hemofiliků

Sport je stále více doporučován mužům trpícím hemofilií, a to nejen z důvodů fyzické zdatnosti, pro kterou je jednoznačně prospěšný, ale také z důvodů psychosociálních. Ačkoliv byly vodní aktivity doporučovány již poměrně dlouhou dobu, dosud byly publikovány jen 2 studie, které se zabývaly efektem plavání u pacientů s hemofilií. Německou skupinou autorů tedy byla navržena studie WAT-QoL Study (WATERCISE – Quality of Life Study), jejímž cílem bylo hodnotit vliv pravidelného cvičení ve vodě na kvalitu života, subjektivní fyzickou výkonnost, frekvenci krvácení, konzumpci koagulačního faktoru a ortopedický nález u dospělých pacientů. Trvala celkem 12 měsíců a hodnotila i kontrolní skupinu pacientů, u kterých takovýto trénink nebyl prováděn.

Technika WATERCISE, tedy cvičení ve vodě navržené cíleně pro hemofiliky, byla prováděna pod vedením fyzioterapeutů a zahrnovala vodní aerobik, vodní jogging a dále relaxační techniky. Zaměřila se na sílu, výdrž a rychlost a dále i na hybnost a koordinaci. Pacienti zařazení do studované skupiny absolvovali tento trénink jednou týdně po dobu jedné hodiny. Informace včetně ortopedického hodnocení, hodnocení fyzických funkcí i kvality života byly získány na začátku studie a dále za 6 a 12 měsíců.

Do studie bylo zahrnuto 28 pacientů s těžkou formou hemofilie, z toho ve skupině WATERCISE 10 s hemofilií A, 3 s hemofilií B. V kontrolní skupině bylo 12 pacientů s hemofilií A a 3 s hemofilií B. Průměrný věk pacientů byl 40,68 ± 12,7 let. Po 12 měsících byly zjištěny významně lepší fyzické funkce u pacientů ze skupiny WATERCISE, a to zejména ve výkonnosti. Kvalita života se dle různých hodnocení pacientů významněji mezi oběma skupinami nelišila.

Speciální program tréninku ve vodním prostředí WATERCISE se i na malém vzorku pacientů zdá mít pozitivní efekt na fyzický stav osob trpících hemofilií.

(eza)

Zdroj: S. von Mackensen, et al. The impact of a specific aqua-training for adult haemophilic patients – results of the WATERCISE study (WAT-QoL). Haemophilia. Publikováno on-line 8. května 2012; doi: 10.1111/j.1365-2516.2012.02819.x.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Použití akupunktury u hemofiliků trpících přetrvávající bolestí – může být efektivní a bezpečnou metodou?

Jedinci trpící hemofilií často prožívají přetrvávající bolest, která je spojena s chronickými kloubními obtížemi.

Možnosti rehabilitace po prodělaném akutním koronárním syndromu u pacientů s hemofilií – kazuistika

V posledních několika dekádách byla morbidita a mortalita pacientů s hemofilií na kardiovaskulární nemoci méně častá než u obecné mužské populace.

Užití desmopresinu u těhotných žen s krvácivou poruchou

Desmopresin (DDAVP, 1-deamino-8-D-arginine vasopresin) je syntetický analog antidiuretického hormonu, který je fyziologicky produkován v hypofýze.Všechny novinky