Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Hemofilie: Novinky
Odborné společnosti
Standardy péče
Kongresy
Zajímavé odkazy
Klasifikace hemofilie
Další...
 

Použití akupunktury u hemofiliků trpících přetrvávající bolestí – může být efektivní a bezpečnou metodou?

Specializace: hematologie
Téma: Hemofilie

Vydáno: 15.7.2012

Použití akupunktury u hemofiliků trpících přetrvávající bolestí – může být efektivní a bezpečnou metodou?

Jedinci trpící hemofilií často prožívají přetrvávající bolest, která je spojena s chronickými kloubními obtížemi. Zejména starší pacienti, kteří nebyli léčeni primární profylaxí, jsou ve speciálním riziku přetrvávající bolesti, jelikož mohou mít postiženo více kloubů jako následek předchozích opakovaných krvácení. Speciální studie The National Pain Study, zaměřená na bolest u hemofiliků v USA, nalezla přes 700 jedinců, kteří hodnotili svou denně přetrvávající bolest stupněm 4,22 z 10 na vizuální analogové škále (VAS). Současně bylo prokázáno, že řada z těchto jedinců hledá přídatné možnosti, které by vedly k úlevě od bolesti. Zhruba 4 % jedinců v celkem 12 hemofilických centrech pak do kontroly bolesti zahrnula akupunkturu.

Aktuální studie se tedy zaměřila na účinek akupunktury u jedinců s hemofilií, kteří prožívali přetrvávající kloubní bolest jako následek opakovaného krvácení do kloubů. Cílové body studie zahrnovaly jednak snížení bolesti dokumentované osobami ve studii (s využitím VAS škály) a také zjištění potenciálního rizika krvácení při aplikaci akupunktury. Celkem se na studii podílelo 9 jedinců. U některých hemofiliků byl podáván koagulační faktor s cílem dosažení cca 15 % normálních hladin, u některých nebyl žádný koagulační faktor před aplikací akupunktury podáván. Dohromady bylo dokumentováno 14 aplikací akupunktury. Ani u jednoho hemofilika nebylo dokumentováno krvácení či tvorba modřin. 6 z 9 jedinců popsalo zlepšení dle škály bolesti nejméně o 50 %. U 7 z 9 jedinců se zlepšila kvalita života (s užitím dotazníku QOLSF-36).

Dle této studie se tedy zdá, že akupunktura by mohla být bezpečnou přídatnou modalitou pro kontrolu bolesti u jedinců s hemofilií, jejichž bolest je obtížně kontrolovatelná klasickými postupy zahrnujícími analgetika.

(eza)

Zdroj: Lambing A. et al. Use of acupuncture in the management of chronic haemophilia pain. Haemophilia; publikováno on-line 8. března 2012; doi: 10.1111/j.1365-2516.2012.02766.x.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Možnosti rehabilitace po prodělaném akutním koronárním syndromu u pacientů s hemofilií – kazuistika

V posledních několika dekádách byla morbidita a mortalita pacientů s hemofilií na kardiovaskulární nemoci méně častá než u obecné mužské populace.

Užití desmopresinu u těhotných žen s krvácivou poruchou

Desmopresin (DDAVP, 1-deamino-8-D-arginine vasopresin) je syntetický analog antidiuretického hormonu, který je fyziologicky produkován v hypofýze.

Další možné laboratorní testy umožňující monitorování léčby u pacientů s hemofilií A

Různí pacienti trpící hemofilií A mohou mít při podobných plazmatických hladinách faktoru VIII (FVIII) různé krvácivé fenotypy a mohou také různě odpovídat na léčbu podávanými koncentráty FVIII.Všechny novinky