Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Hemofilie: Novinky
Odborné společnosti
Standardy péče
Kongresy
Zajímavé odkazy
Klasifikace hemofilie
Další...
 

Populační farmakokinetický model pro dávkování rekombinantního faktoru IX

Specializace: hematologie
Téma: Hemofilie

Vydáno: 4.4.2014

Populační farmakokinetický model pro dávkování rekombinantního faktoru IX

Z četných publikací týkajících se hemofilie A je známý princip nastavení dávkování faktoru VIII dle farmakokinetických parametrů. Využívá se omezeného odběru krve a bayesiánské farmakokinetické analýzy. Nově publikovaná studie byla zaměřena na použití obdobných metod k vytvoření farmakokinetického modelu pro dávkování rekombinantního faktoru IX (rFIX) u hemofilie B.

Využita byla data získaná z předchozí studie s rFIX týkající se 56 pacientů ve věku 4–56 let. Jejich hmotnost se pohybovala v rozmezí 18–133 kg. S využitím těchto dat byl definován populační farmakokinetický model. Průměrná clearance FIX byla 8,4 ml/h/kg. Poločas vyloučení se pohyboval mezi 14 a 27 hodinami. Pozdní fáze dostupného FIX byla získána z dat vzorků odebraných 24 hodin po infuzi. S pomocí bayesiánské analýzy byly predikovány dávky, které měly vést k dosažení cílové hladiny po 72 a 96 hodinách. Vzorky krve byly odebírány za 24, 48 a 72 hodin či jen za 24 a 48 hodin.

Autoři konstatují, že také u faktoru IX je potřeba plného modelu sestávajícího ze 3 částí (trojkompartmentový model) k modelování farmakokinetických parametrů – toto platí jak pro FIX odvozený od plazmy, tak i rekombinantní. Na rozdíl od faktoru VIII je zjednodušení modelu na model sestávající pouze z jedné části (jednokompartmentový model) komplikovanější a před zavedením do klinické praxe bude jednoznačně potřebovat další úpravy.

Autor tedy uzavírá, že i v případě profylaxe s rFIX mají zkoumané metody analýzy potenciální místo v přístupu k dosažení cílových hladin.

(eza)

Zdroj: Björkman S. Population pharmacokinetics of recombinant factor IX: implications for dose tailoring. Haemophilia 2013 Nov; 19 (6): 803–13; doi: 10.1111/hae.12216

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Možný vliv leidenské mutace či mutace genu pro protrombin na rozvoj inhibitoru u hemofilie A

Němečtí vědci se zabývali možným vlivem mutací v genech faktoru V (FV) a faktoru II (FII) na rozvoj inhibitoru u pacientů s těžkou či středně těžkou formou hemofilie A (HA). Výsledky studie naznačují, že i přítomnost mutací v genech pro jiné koagulační faktory může mít na rozvoj inhibitoru ve vysokém titru vliv.

Pokroky v léčbě vrozených krvácivých onemocnění

Souhrnný článek doktora Escobara z Houstonu publikovaný v časopise Haemophilia shrnuje současné terapeutické přístupy v léčbě vrozených krvácivých onemocnění. Ve svém přehledovém článku demonstruje, jakých pokroků bylo dosaženo ve vývoji nových produktů a shrnuje výsledky aktuálních klíčových klinických studií v tomto oboru.

Kvalita života u hemofiliků s inhibitorem je při profylaxi s aPCC zlepšena

Pacienti s hemofilií A a inhibitorem mají významné riziko závažného krvácení či progrese postižení kloubů. Toto je spojeno se zhoršením kvality života svázané se zdravotním stavem (HRQoL). Studie Pro-FEIBA poskytla mimo jiné také pohled na význam profylaxe s aPCC (koncentrát aktivovaného protrombinového komplexu) pro HRQoL.Všechny novinky