Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Hemofilie: Novinky
Odborné společnosti
Standardy péče
Kongresy
Zajímavé odkazy
Klasifikace hemofilie
Další...
 

Nízké riziko tvorby inhibitoru u pacientů s hemofilií A následující hromadnou změnu v léčbě na 3. generaci rekombinantního faktoru VIII plné délky neobsahující plazmu a albumin (ADVATE®)

Specializace: hematologie
Téma: Hemofilie

Vydáno: 30.9.2012

Nízké riziko tvorby inhibitoru u pacientů s hemofilií A následující hromadnou změnu v léčbě na 3. generaci rekombinantního faktoru VIII plné délky neobsahující plazmu a albumin (ADVATE<sup>®</sup>)

Text, který nejvíce zaujal návštěvníky Literárního klubu Hemoacademy.cz

Navštivte stránky Literátního klubu a vyberte abstrakt, který máme zpracovat.

V době významného pokroku v léčbě hemofilie substituční terapií se stala jedním z nejvýznamnějších problémů tvorba inhibitoru, tedy protilátky proti faktoru VIII (FVIII). Inhibitor se vyvine přibližně u 20–35 % jedinců s těžkou hemofilií A, kterým je podáván FVIII. Vývoj inhibitoru má zásadní klinický význam, protože jeho existence je spojena s významně zvýšenou morbiditou i mortalitou. I přes známou prevalenci inhibitoru a jeho klinický význam zůstává poznání molekulárních mechanismů zodpovědných za rozvoj inhibitoru nedostatečné. Dosavadní zkušenosti však ukazují na vícero vlivů. Jednak vrozených, které zahrnují typ mutace v genu pro FVIII, rodinnou historii inhibitoru, rasu či polymorfismus imunoregulačních mechanismů. Dalšími vlivy jsou ty, které jsou dané léčbou – věk při první aplikaci FVIII či intenzita léčby. Jiným velmi diskutovaným vlivem může být záměna terapeutického produktu (komerčního produktu), tedy možný faktor mající význam u již dříve léčených pacientů (PTP).

V roce 2006 byly v důsledku národního tendru v Irsku změněny léčebné produkty FVIII u všech pacientů s hemofilií A dohromady (en masse) na rekombinantní produkt FVIII plné délky neobsahující plazmu a albumin (ADVATE®). Autoři článku publikovaného v roce 2011 v časopise Haemophilia se zaměřili na hodnocení rizika vývoje inhibitoru, které by bylo spojené se změnou léčby. Takováto epidemiologická studie má pro diskuzi o inhibitoru nemalý význam.

Studie se účastnilo 113 pacientů (76 dospělých), z nichž 89 % trpělo těžkou formou hemofilie A. Většina pacientů byla v době změny léčena jiným rekombinantním produktem FVIII (rFVIII). V době hodnocení této studie podstoupila většina pacientů více než 100 expozičních dnů (ED) produktu ADVATE.  Pouze jeden z 96 pacientů bez inhibitoru v anamnéze inhibitor vyvinul. Toto roční dítě mělo v anamnéze před změnou léčby podávání jiného rekombinantního FVIII (rFVIII), a to jen ve 3 ED. Do doby prvního záchytu inhibitoru v nízkém titru mělo dítě pouze 3 ED ADVATE, tedy dohromady 6 ED rFVIII. Kromě tohoto případu nebyl pozorován žádný inhibitor vytvořený de novo a nebyly pozorovány žádné známky opakované tvorby inhibitoru u žádného z 16 pacientů s inhibitorem dříve dokumentovaným (který však byl v době změny léčby na ADVATE u všech pacientů negativní).

Tato retrospektivní studie poskytla významnou zprávu o rekombinantním produktu FVIII plné délky neobsahující plazmu a albumin. I když se jednalo o relativně malé počty pacientů, data svědčí o tom, že změna léčby na ADVATE nezvyšuje u PTP významně riziko vývoje inhibitoru, což platí minimálně pro irskou populaci. Nicméně přenášení výsledků studie do široké populace musí být opatrné, protože předchozí studie ukázaly, že na vývoj inhibitoru má vliv také rasa, MHC třídy či cytokinové polymorfismy.

(eza)

Zdroj: Bacon C. L. et al. Low risk of inhibitor formation in haemophilia A patiens following en masse switch in treatment to a third generation full length plasma and albumin-free recombinant factor VIII product (ADVATE®). Haemophilia 2011 May; 17 (3): 407–11; doi: 10.1111/j.1365-2516.2010.02430.x

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Denní profylaktická terapie – je proveditelná?

Již opakovaně bylo dokázáno, že pravidelné podávání substituční terapie (profylaxe) předchází rozvoji artropatie a poskytuje jednoznačně lepší kvalitu života. Tato poskytovaná výhoda (oproti terapii, kdy je koagulační faktor podán jen v případě potřeby) je nicméně vykoupena významně vyššími finančními náklady.

Péče o hemofiliky v Evropě – výsledky studie ESCHQoL

Cílem studie, která byla provedena v rámci ESCHQoL Study Group, bylo stanovit úroveň klinické péče o pacienty s hemofilií v Evropě. Multicentrická průřezová studie byla vedena v 21 evropských zemích, kde byla shromažďována data o hemofilicích.

Genové terapii hemofilie B byl přidělen orphan status i v USA

Slibná genová terapie hemofilie B, která se v listopadu 2011 dočkala v Evropské unii udělení orphan statusu, byl v lednu letošního roku přidělen tentýž status i americkou FDA (Food and Drug Administration).Všechny novinky