Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Hemofilie: Novinky
Odborné společnosti
Standardy péče
Kongresy
Zajímavé odkazy
Klasifikace hemofilie
Další...
 

Kvalita života u hemofiliků s inhibitorem je při profylaxi s aPCC zlepšena

Specializace: hematologie
Téma: Hemofilie

Vydáno: 11.3.2014

Kvalita života u hemofiliků s inhibitorem je při profylaxi s aPCC zlepšena

Pacienti s hemofilií A a inhibitorem mají významné riziko závažného krvácení či progrese postižení kloubů. Toto je spojeno se zhoršením kvality života svázané se zdravotním stavem (HRQoL). Studie Pro-FEIBA poskytla mimo jiné také pohled na význam profylaxe s aPCC (koncentrát aktivovaného protrombinového komplexu) pro HRQoL.

HRQoL bylo stanoveno pomocí zavedených dotazníků SF-36 (Short-Form 36) a EQ-5D. Dotazníky byly předkládány jedincům s hemofilií A a inhibitorem ve věku 14 a více let, kteří se účastnili prospektivní randomizované studie Pro-FEIBA. Designem se jednalo o zkříženou studii srovnávající 6měsíční profylaxi s aPCC a on-demand terapii.

Dotazníky vyplnilo 18/19 pacientů, a to před a po on-demand a profylaktické periodě. Obecně bylo možné pozorovat trend ke zlepšení HRQoL po profylaktické periodě, a to u všech 18 pacientů v téměř všech položkách SF-36 (s výjimkou položek vitalita/energie a fyzické funkce). U pacientů, kteří odpověděli na léčbu dobře (good-respondeři), tedy došlo u nich k ≥ 50% snížení krvácivých epizod, bylo v souvislosti s profylaxí prokázáno statisticky a klinicky signifikantní zlepšení ve skóre fyzické aktivity, tělesné bolesti či sociálního začlenění. V dotazníku EQ-5D byl také u všech pacientů pozorován trend ke zlepšení v souvislosti s profylaxí. U good-responderů na profylaxi ale nebyl pozorován významnější rozdíl oproti periodě léčby on-demand. V období podávání profylaxe oproti on-demand léčbě chyběli pacienti méně dnů ve škole či v práci z důvodů krvácení (p = 0,01).

Lze tedy shrnout, že profylaxe s FEIBA vedla zejména u good-responderů k významnému snížení frekvence krvácení a toto mělo za následek zlepšení kvality života těchto jedinců.

(eza)

Zdroj: Gringeri A., et al. Health-related quality of life in patients with haemophilia and inhibitors on prophylaxis with anti-inhibitor complex concentrate: results from the Pro-FEIBA study. Haemophilia 2013 Sep; 19 (5): 736–43; doi: 10.1111/hae.12178

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Je i jediné krvácení u hemofiliků příliš mnoho?

Je současný přístup k terapii hemofiliků ideální, či je možné ještě další zlepšování? Je možno dosáhnout stavu, kdy nastavením profylaxe zajistíme plnou ochranu před krvácením?

Profylaxe u hemofiliků B vede k významnému snížení roční míry krvácení

Dosud bylo publikováno jen málo studií, které by byly zaměřeny na podávání faktoru IX (FIX) v rámci sekundární profylaxe u mužů s hemofilií B (HB). Aktuálně byly publikovány výsledky studie, která byla zaměřena na účinnost a bezpečnost dvou profylaktických režimů s rekombinantním přípravkem nonacog alfa. Profylaktické režimy byly srovnány i s režimem on-demand.

Turoctocog alfa – nový rekombinantní faktor VIII – je efektivní a bezpečný

Rekombinantní faktory VIII (rFVIII) jsou bezpečnou a efektivní léčebnou možností pro profylaxi i kontrolu krvácivých epizod u hemofiliků A. Nedávno byly publikovány výsledky mezinárodní otevřené nekontrolované klinické studie, která byla zaměřena na bezpečnost a účinnost nového rFVIII nazvaného turoctocog alfa.Všechny novinky