Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Hemofilie: Novinky
Odborné společnosti
Standardy péče
Kongresy
Zajímavé odkazy
Klasifikace hemofilie
Další...
 

Jemně vyladěná rovnováha von Willebrandova faktoru a proteázy ADAMTS13 reguluje správnou funkci krevních destiček

Specializace: hematologie
Téma: Hemofilie

Vydáno: 25.5.2017

Jemně vyladěná rovnováha von Willebrandova faktoru a proteázy ADAMTS13 reguluje správnou funkci krevních destiček

Von Willebrandův faktor (VWF) je multifunkční protein klíčový pro primární hemostázu, jehož hlavní funkcí je zprostředkování adheze krevních destiček k subendotelovým strukturám poraněné cévní stěny. VWF navíc váže koagulační faktor VIII a tím ho chrání před rychlým odbouráním v krevním řečišti. Funkce VWF je regulována specifickou proteázou ADAMTS13.

Funkce VWF a regulace jeho aktivity

Multimerní VWF je největším známým proteinem v krvi. Podjednotky VWF jsou syntetizovány v buňkách endotelu a megakaryocytech, kde agregují do vláknitých struktur, které jsou skladovány ve speciálních organelách a poté uvolněny do subendotelia či plazmy. Vláknité struktury přichycené k povrchu endotelia reagují natahováním na zvýšení střižné síly působené průtokem tekutiny cévou, a tak fungují jako mechanosenzory poškození cév. Pouze ty největší multimery jsou schopné efektivně vázat receptory krevních destiček a kolagen.

Ultravelké VWF multimery (UL-VWF) mohou dokonce vázat krevní destičky spontánně, bez přítomnosti modulátorů nebo zvýšení střižných sil. Taková hyperaktivita může způsobit samovolné shlukování krevních destiček a tím mikrovaskulární trombózu. Aby k tomu nedocházelo, UL-VWF jsou po uvolnění z povrchu endotelových buněk do krevního řečiště štěpeny na menší a méně reaktivní fragmenty. Štěpení vykonává proteáza ADAMTS13, která je syntetizována zejména v játrech a uvolňována do plazmy, kde cirkuluje.

Proteolytická aktivita ADAMTS13

V důsledku dynamické rovnováhy mezi syntézou a proteolýzou je VWF cirkulující v krvi přítomen jako soubor molekul od dimerů o velikosti cca 500 kDa až po multimery větší než 10 000 kDa. Porušení této rovnováhy vede k problémům s krevní srážlivostí. Při nedostatečné funkci ADAMTS13 dochází k hromadění UL-VWF multimerů a vzniku mikroangiopatického syndromu, trombotické trombocytopenické purpury.

Naopak zvýšená proteolytická aktivita ADAMTS13 doprovází některé z typů (typ 2A / subtyp IIA a typ 2B) von Willebrandovy choroby vyznačující se zvýšenou krvácivostí. V tomto případě se však nejedná o funkční poruchu proteázy, ale o mutace ve VWF, které ho činí náchylnějším k proteolýze.

Proteolytické fragmenty VWF mohou být vizualizovány pomocí gelové elektroforézy na agarózovém gelu, kde lze pozorovat charakteristické obrazce, tzv. tripletové struktury. Analýza těchto obrazců je důležitým diagnostickým nástrojem při typizaci pacientů s von Willebrandovou chorobou.

(este)

Zdroj: Budde U. a Schneppenheim R. Interactions of von Willebrand factor and ADAMTS13 in von Willebrand disease and thrombotic thrombocytopenic purpura. Hamostaseologie 2014; 34 (3): 215−225, doi: 10.5482/hamo-13-08-0045.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     5/5, hodnoceno 1x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Koagulační aktivita a doba účinku rekombinantního faktoru IX po vazbě s Fc fragmentem imunoglobulinu

Substituční léčba hemofilie B znamená časté infuze faktoru IX. Jednou z možností, jak prodloužit biologický poločas a tím interval mezi infuzemi, je navázání Fc fragmentu IgG na molekulu faktoru IX. Prezentovaná studie odpovídá na otázku, nakolik tato modifikace ovlivní koagulační efekt.

Prevalence a rizikové faktory aterosklerotického postižení srdce u pacientů s hemofilií A

Se zlepšující se léčbou a prodlužující se délkou života pacientů s hemofilií A nabývají na významu poznatky o prevalenci a rizikových faktorech aterosklerotického postižení srdce (ASHD) u těchto pacientů a jejich srovnání s běžnou populací. To bylo i cílem studie vědců z Pittsburské univerzity.

Bude možno použit porcinní rekombinantní faktor VIII také u kongenitální hemofilie s inhibitorem?

Nový rekombinantní porcinní faktor VIII bez domény B může mít své místo rovněž v terapii krvácení u pacientů s vrozenou hemofilií A a inhibitorem. Nová data přináší studie fáze II s tímto přípravkem.Všechny novinky