Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Hemofilie: Novinky
Odborné společnosti
Standardy péče
Kongresy
Zajímavé odkazy
Klasifikace hemofilie
Další...
 

Je i jediné krvácení u hemofiliků příliš mnoho?

Specializace: hematologie
Téma: Hemofilie

Vydáno: 4.3.2014

Je i jediné krvácení u hemofiliků příliš mnoho?

Je současný přístup k terapii hemofiliků ideální, či je možné ještě další zlepšování? Je možno dosáhnout stavu, kdy nastavením profylaxe zajistíme plnou ochranu před krvácením?

Kloubní krvácení je charakteristickým a zásadním problémem spojeným s hemofilií. Krvácení do kloubů je spojeno s bolestmi, omezením pohybu či strukturálními změnami kloubu. Toto vše vede k úzkosti a obavám, které mohou být spojeny s každým dalším kloubním krvácením.

Tým lékařů v čele s italským předním odborníkem na terapii hemofilie Alessandrem Gringerim se recentně snažil stanovit, zda je současný koncept terapie hemofiliků, který má za cíl snížit frekvenci krvácivých epizod, dostatečný a zda nenastává čas k vytvoření nového konceptu, který by měl zajistit nulové krvácení. Ve své práci revidovali a hodnotili dosud publikovaná data týkající se vlivu krvácení na kloub, a to nejen z klinických studií, ale také z výsledků experimentů in vitro či s laboratorními zvířaty.

Dosavadní výsledky svědčí pro to, že více než dvě či tři krvácení do stejného kloubu mohou vést k ireverzibilním a progresivním strukturálním změnám, které mají vliv na kvalitu života. Jednou z možností, jak co nejvíce ochránit klouby a kvalitu života u dětí a dospělých s hemofilií, by tak podle autorů mohla být terapie (tedy profylaktické podávání koagulačního faktoru) nastavená tak, aby nedošlo k žádnému kloubnímu krvácení (či k téměř žádnému krvácení, pokud je to vůbec možné).

Takovýto terapeutický cíl je teoreticky možný. Nicméně aby byl splněn, bude nezbytné pracovat s terapií uzpůsobovanou průběžně konkrétnímu pacientovi a péče bude muset být multidisciplinární.

(eza)

Zdroj: Gringeri A., Ewenstein B., Reininger A. The burden of bleeding in haemophilia: is one bleed too many? Haemophilia – publikováno online 29. Ledna 2014; doi: 10.1111/hae.12375

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Profylaxe u hemofiliků B vede k významnému snížení roční míry krvácení

Dosud bylo publikováno jen málo studií, které by byly zaměřeny na podávání faktoru IX (FIX) v rámci sekundární profylaxe u mužů s hemofilií B (HB). Aktuálně byly publikovány výsledky studie, která byla zaměřena na účinnost a bezpečnost dvou profylaktických režimů s rekombinantním přípravkem nonacog alfa. Profylaktické režimy byly srovnány i s režimem on-demand.

Turoctocog alfa – nový rekombinantní faktor VIII – je efektivní a bezpečný

Rekombinantní faktory VIII (rFVIII) jsou bezpečnou a efektivní léčebnou možností pro profylaxi i kontrolu krvácivých epizod u hemofiliků A. Nedávno byly publikovány výsledky mezinárodní otevřené nekontrolované klinické studie, která byla zaměřena na bezpečnost a účinnost nového rFVIII nazvaného turoctocog alfa.

Profylaktická terapie s rekombinantní FIX BAX326 vede ke zlepšení kvality života

Jaký je vliv hemofilie B (HB) na kvalitu života (HRQoL – kvalita života spojená se zdravím)? Výsledky studie hodnotící právě zátěž, kterou s sebou přináší HB ve smyslu ovlivnění denních aktivit a jež lze sledovat pod souhrnným termínem HRQoL, byly publikovány koncem minulého roku v časopise Haemophilia.Všechny novinky