Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Hemofilie: Novinky
Odborné společnosti
Standardy péče
Kongresy
Zajímavé odkazy
Klasifikace hemofilie
Další...
 

Je během porodu u žen s deficitem FVII potřebná profylaxe?

Specializace: hematologie
Téma: Hemofilie

Vydáno: 21.1.2014

Je během porodu u žen s deficitem FVII potřebná profylaxe?

Deficit faktoru VII (FVII) je vzácné vrozené krvácivé onemocnění. Je pro ně typické, že míra aktivity FVII a krvácivé tendence zcela nekorelují. Pro ženy s deficitem FVII mohou těhotenství a porod představovat zátěž. Nicméně dostupná literatura nepřináší jasná data, zda je terapie s rekombinantním faktorem VIIa (rFVIIa) před porodem nezbytná.

Nedávno byly publikovány výsledky studie, která byla zaměřena na péči o pacientky s deficitem FVII a na výskyt krvácivých či trombotických komplikací v těhotenství. Bylo provedeno systematické přezkoumání dostupné literatury na toto téma. Klíčovými slovy pro hledání v databázích (PubMed, MEDLINE, CINAHL, Academic Search Premier, Cochrane Library, Web of Science a Scopus) byly „FVII deficit“ a „těhotenství“ nebo „operace“.

Bylo nalezeno 34 článků, 4 abstrakta a 3 kazuistiky. Tato literatura pokrývala rozmezí let 1953–2011. Celkově se literatura týkala 62 žen s deficitem FVII, u kterých bylo zaznamenáno 94 živě narozených dětí. Medián aktivity FVII byl 5,5 %, hemostatická profylaxe byla použita u 32 % těhotenství. 40 přirozených porodů a 16 císařských řezů bylo dokončeno bez jakékoliv profylaxe. U žen podstupujících císařský řez byla míra podání profylaxe 2,9krát vyšší. Poporodní krvácení se objevilo u 10 % žen, které dostávaly profylaktickou léčbu, a u 13 % žen bez profylaxe. Hladina FVII se mezi ženami, které dostaly a nedostaly profylaxi, významněji nelišila.

Dle tohoto dle autorů jediného systematického přezkoumání literatury týkající se těhotenství a porodu u žen s deficitem FVII neexistuje rozdíl ve výskytu poporodního krvácení u žen s profylaktickou terapií pokrývající toto citlivé období či bez ní. NA základě tohoto faktu doporučují, aby rFVIIa byl dostupný pro eventuální zajištění krvácení či chirurgické intervence, nicméně není nezbytné jeho profylaktické podávání.

(eza)

Zdroj: Baumann Kreuziger L. M., Morton C. T., Reding M. T. Is prophylaxis required for delivery in women with factor VII deficiency? Haemophilia. 2013 Nov; 19 (6): 827–32; doi: 10.1111/hae.12167

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Zvýšené krvácivé tendence u přenašeček hemofilie A

V dotazníkovém průzkumu zaměřeném na přenašečky hemofilie A se ukázalo, že jak lékaři, tak přenašečky udávají zvýšené krvácivé tendence i při normálních hladinách srážlivého faktoru VIII.

Ekonomický význam léčby krvácení u pacientů s inhibitorem pomocí rFVIIa

Výsledky analýzy dat získaných z českého registru HemoRec zaměřeného na pacienty s hemofilií a inhibitorem ukázaly, že ve srovnání se standardní dávkou může vysoká iniciální dávka rFVIIa zlepšit léčebné výsledky a nemusí vést k navýšení nákladů s léčbou spojených.

Kazuistika: Neobvyklá příčina prodlouženého APPT u SLE – získaná hemofilie a lupus antikoagulans

Získaná hemofilie je vzácnou příčinou prodloužení aPTT. Je spojena s revmatickými onemocněními, jakým je například systémový lupus erythematodes (SLE). K prodloužení aPTT může vést i lupus antikoagulans, který je též spojen se obdobnými revmatologickými stavy. Tato kazuistika ukazuje na současnou přítomnost jak získané hemofilie, tak i lupusu antikoagulans.Všechny novinky