Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Hemofilie: Novinky
Odborné společnosti
Standardy péče
Kongresy
Zajímavé odkazy
Klasifikace hemofilie
Další...
 

Jaký je vliv obezity na krvácení u hemofiliků?

Specializace: hematologie
Téma: Hemofilie

Vydáno: 12.7.2013

Jaký je vliv obezity na krvácení u hemofiliků?

Prevalence obezity v populaci hemofiliků stoupá. Autoři z holandského Utrechtu studovali vliv obezity na krvácivost – konkrétně na frekvenci krvácení a na spotřebu koagulačních faktorů. Dále se zaměřili na to, zda se protrombotické změny, které jsou pozorovány u obézních lidí, liší mezi hemofiliky a kontrolami.

V jedné části studie byl srovnán počet krvácení a spotřeba koagulačních faktorů u obézních hemofiliků A (n = 51) a u hemofiliků, kteří kritéria obezity nesplňovali (n = 49). Dále byly vyhodnoceny známky hemostázy a fibrinolýzy u hemofiliků a u kontrol netrpících hemofilií srovnatelných pohlavím, věkem i body mass indexem (n = 91).

Obézní pacienti trpící těžkou formou hemofilie spotřebovali 1,4krát více koagulačních faktorů na pacienta a měsíc než ti neobézní (p = 0,036). Při přizpůsobení na váhu se nicméně tento rozdíl nepotvrdil. Pokud šlo o markery hemostázy, pak koncentrace von Willebrandova faktoru, aktivita faktoru VIII a endogenní potenciál trombinu byly vyšší u obézních pacientů ve srovnání s neobézními. Obezita ale neměla vliv na hodnoty těchto markerů ve skupině hemofiliků. Hladiny inhibitoru aktivátoru plazminogenu typu 1 byly vyšší u obézních hemofiliků, ale při srovnání hemofiliků a kontrol se tyto hladiny nelišily. Hodnoty plazmin-α2-antiplazmin komplexu (PAP) se zdály být nižší u obézních subjektů, a to jak ve skupině hemofiliků, tak i kontrol. U hemofiliků však byly obecně hladiny PAP vyšší než u kontrol.

Dle této studie tedy obezita u hemofiliků neovlivňuje frekvenci krvácení, ale zvyšuje spotřebu koagulačních faktorů. Navíc sledování markerů krevního srážení a fibrinolýzy ukazují na fakt, že obezita u hemofiliků je spojena se zmírněnou hyperfibrinolýzou. Autoři také konstatují, že studie zaměřené na obézní hemofiliky by mohly odpovědět na to, zda má být dávkování koagulačních faktorů kalkulováno dle váhy, či zda by vzhledem ke zmírněné hyperfibrinolýze v této skupině pacientů stačily k prevenci a léčbě krvácení dávky nižší.

(eza)

Zdroj: Tuinenburg A. et al. Obesity in haemophilia patients: effect on bleeding frequency, clotting factor concentrate usage, and haemostatic and fibrinolytic parameters. Haemophilia – publikováno online 10. května 2013; doi: 10.1111/hae.12182

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Překážky léčby hemofiliků

Časná léčba krvácení u hemofiliků je zcela zásadní pro jeho co nejefektivnější zvládnutí, a to bez ohledu na to, zda je, či není přítomen inhibitor. Jaké jsou překážky a omezení, které brání rychlé a efektivní léčbě?

Endoskopie a krvácivá onemocnění

Endoskopické výkony jsou indikovány jak z důvodů diagnostických, tak i terapeutických. Riziko krvácení při těchto výkonech u lidí s vrozeným krvácivým onemocněním není přesně definováno, ale obecně se před vyšetřením doporučuje korekce deficitního faktoru.

Hemofilie a cestování

Hemofilie může být pro své nositele limitujícím onemocněním v mnoha aktivitách běžného života. Jedním z důležitých oblastí je i cestování.Všechny novinky