Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Hemofilie: Novinky
Odborné společnosti
Standardy péče
Kongresy
Zajímavé odkazy
Klasifikace hemofilie
Další...
 

Jak přistupovat k akutnímu kloubnímu krvácení u pacientů s hemofilií

Specializace: hematologie
Téma: Hemofilie

Vydáno: 1.1.2012

Jak přistupovat k akutnímu kloubnímu krvácení u pacientů s hemofilií

Akutní krvácení do kloubu (hemartros) je jedním z nejčastějších typů krvácení u jedinců s hemofilií. Pozdní či nesprávná terapie tohoto krvácení může vést k postupným kloubním změnám, které ústí v bolestivou a invalidizující artropatii. Základem prevence postižení kloubů je tedy časná terapie krvácení, která kombinuje substituci koagulačního faktoru, klid, ledování, eventuálně rehabilitaci a v určitých situacích může zahrnovat i aspiraci. Nicméně podle odborníků z European Hemophilia Therapy Standardisation Board (EHTSB) stále chybí údaje týkající se optimálního přístupu k akutnímu kloubnímu krvácení, zejména s ohledem na substituční terapii a další metody.

V předkládané práci byla provedena analýza literatury a dotazníkovým způsobem přehledová studie o přístupu ke kloubnímu krvácení ve 26 evropských hemofilických centrech v 15 zemích. Ukázalo se, že přístup je v rámci evropských zemí různorodý. Práce se zároveň snaží dát jistá doporučení v této oblasti.

Současná doporučení zahrnují časnou substituční terapii chybějícího koagulačního faktoru v dávce 25–40 IU/kg a v případě ne zcela ideální odpovědi ještě další dávku za 12–24 hodin. Nezbytný je taktéž klid postiženého kloubu po dobu 2–3 dnů a vyhnutí se významnější zátěži po dobu 5 dnů. V případě kotníku či lokte jsou vhodné krátkodobě ortézy, v případě kolene bandáž, u ramene závěs končetiny. Pokud jde o aspiraci hemartros, jsou i aktuální doporučení opatrná a ne zcela jednoznačná – v případě masivního krvácení a významné bolestivosti je možno aspiraci za předpokladu dobré substituce koagulačním faktorem provést. Toto může vést k významné úlevě od bolesti. U krvácení, která i za předpokladu dobré substituce neustávala či opakovaně recidivovala, byla provedena v malých studiích selektivní embolizace s poměrně dobrým účinkem. Toto ale doporučují autoři jen ve vybraných situacích a ve zkušených centrech.

Pokud jde o užití zobrazovacích metod v diagnostice akutního krvácení, nebylo hodnoceno jako přínosné (s výjimkou předpokládaného traumatu či infekce či při možném krvácení do kyčle). Pro kontrolu bolesti je doporučován paracetamol či krátkodobě spíše selektivní nesteroidní antirevmatika (COX2 inhibitory).

K vytvoření jednoznačných doporučení nicméně budou nezbytné ještě další studie, zejména pokud jde o další metody vedle substituce chybějícího koagulačního faktoru.

(eza)

Zdroj: Hermans C, et al. Management of acute haemarthrosis in haemophilia A without inhibitors: literature review, European survey and recommendations. Haemophilia 2011;17:383-392. DOI: 10.1111/j.1365-2516.2010.02449.x

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     1/5, hodnoceno 1x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Léčba svalových hematomů u těžké hemofilie

Ze Spojeného království pochází přehled literatury věnované léčbě krvácení do svalů u pacientů s těžkou hemofilií. Přináší doporučení úrovně 2C pro léčbu tohoto stavu s využitím medicínských i fyzioterapeutických postupů, která lze shrnout následujícím způsobem:

Totální artroplastika kolene u pacientů se závažnou hemofilií

Řešením pro pacienty s těžkou hemofilií, u nichž je indikována totální artroplastika kolene, by mohla být kontinuální infuze srážecích faktorů podávaná během operace.

Hemofilie nechrání před aterosklerózou

Pacienti s hemofilií A mají nižší kardiovaskulární mortalitu než obecná populace. Není ale jasné, zda je chrání hypokoagulační stav, nebo snížená aterogeneze.Všechny novinky