Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Hemofilie: Novinky
Odborné společnosti
Standardy péče
Kongresy
Zajímavé odkazy
Klasifikace hemofilie
Další...
 

Incidence vývoje inhibitoru u pacientů s mírnou či středně těžkou formou hemofilie A následující operační výkony

Specializace: hematologie
Téma: Hemofilie

Vydáno: 10.6.2012

Incidence vývoje inhibitoru u pacientů s mírnou či středně těžkou formou hemofilie A následující operační výkony

Klasicky je hemofilie A dělena do tří forem závažnosti dle hodnot plazmatické koagulační aktivity faktoru FVIII: těžké, středně těžké a mírné formy. Spontánní krvácení je u mírné formy hemofilie velmi vzácné a krvácení je zde spíše provokováno traumatem či operací. Krvácivé epizody jsou u této formy hemofilie léčeny spíše desmopressinem (DDAVP), pokud byl ověřen jeho efekt a pokud je vhodná forma DDAVP v dané zemi k dispozici. Velká krvácení či invazivní výkony nicméně často vyžadují podání koncentrátu chybějícího koagulačního faktoru. Vývoj inhibičních protilátek proti faktoru VIII je nejvýznamnější komplikací léčby koncentráty faktorů. Tyto inhibitory činí podaný faktor neefektivní a je prokázáno, že přítomnost inhibitoru zvyšuje počet komplikací a také mortalitu. U pacientů s mírnou či středně těžkou hemofilií může inhibitor také zkříženě reagovat s endogenním FVIII, což pak vede k závažnějšímu fenotypu onemocnění, které může být provázeno spontánním krvácením. Předpokládá se, že vysoké dávky FVIII podávané u chirurgických výkonů mohou být významným rizikovým faktorem vývoje inhibitoru u těchto pacientů.

Předkládaná multicentrická studie z Nizozemska se snažila prospektivně zachytit incidenci vývoje inhibitoru po intenzivní substituci provázející chirurgický výkon u pacientů s mírnou či středně těžkou formou hemofilie A. Do studie byli zahrnuti všichni pacienti, kterým bylo podáno nejméně 10 000 jednotek (IU) koncentrátu FVIII (či 250 IU/kg) v 5 či více dnech po chirurgickém výkonu. Do studie bylo zahrnuto 46 dospělých pacientů průměrného věku 54 let, kteří podstoupili různé operační výkony. Genotypizací F8 u těchto pacientů bylo popsáno 20 různých missense mutací. U 65 % pacientů byl podán rekombinantní FVIII, u 35 % koncentrát FVIII vyrobený z plazmy. V 41 % byl FVIII podán bolusovými injekcemi, v 57 % kontinuální infuzí. Dva pacienti vyvinuli pooperačně inhibitor v nízkých titrech.

Incidence vývoje inhibitoru následující intenzivní podání FVIII po operačním výkonu byla v této neselektované populaci hemofiliků s mírnou či středně těžkou formou hemofilie A 4 % (95% CI: 0,5–14,8). Tyto výsledky zdůrazňují potřebu myslet na možný vývoj inhibitoru u těchto pacientů bez ohledu na věk a kumulativní expozici koncentrátům FVIII, a to zejména v situacích intenzivní léčby. Rutinní testování by pooperačně mělo následovat u každého takového pacienta s cílem odhalit inhibitor v časné fázi vývoje.

(eza)

Zdroj: Eckhardt C. L., et al. Inhibitor incidence after intensive FVIII replacement for surgery in mild and moderate haemophilia A: a prospective national study in the Netherlands. Br J Haematol.2012 Apr 26; doi: 10.1111/j.1365-2141.2012.09119.x. [Epub ahead of print]

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Léčba on-demand je jednoznačně neefektivní v prevenci vývoje hemofilické artropatie

Krvácení do kloubu (hemartros) představuje nejčastější krvácivou epizodu u hemofilie. Hemartros se podílí na rozvoji významné komplikace u takto postižených jedinců – hemofilické artropatie.

Riziko trombotických nežádoucích účinků při substituční terapii koncentráty koagulačních faktorů je malé

Pilíř terapie vrozených onemocnění s poruchou koagulace je dodávání chybějícího koagulačního faktoru cestou intravenózní infuze koncentrátu.

Jak velké riziko krvácivých komplikací je spojeno s terapií a prevencí akutního koronárního syndromu u nemocných s mírnou vrozenou krvácivou poruchou?

Zvyšující se průměrná délka života pacientů s vrozenými krvácivými onemocněními je spojena s onemocněními typicky staršího věku.Všechny novinky