Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Hemofilie: Novinky
Odborné společnosti
Standardy péče
Kongresy
Zajímavé odkazy
Klasifikace hemofilie
Další...
 

Hypertenze a hemofilie – prevalence a rizikové faktory

Specializace: hematologie
Téma: Hemofilie

Vydáno: 1.6.2013

Hypertenze a hemofilie – prevalence a rizikové faktory

Hypertenze je hlavním rizikovým faktorem intrakraniálního krvácení. Intrakraniální krvácení pak má u hemofiliků velmi nepříznivou prognózu. Lékaři z Kalifornské univerzity se zaměřili na otázku, jaká je prevalence hypertenze u pacientů s hemofilií ve srovnání s běžnou populací a jak jsou tito muži léčení.

Ve své srovnávací studii autoři hodnotili retrospektivně celkem 458 hemofiliků ve věku nad 18 let ze tří geograficky odlišných kohort v USA. Vedle stanovených otázek se dále zaměřili i na rizikové faktory hypertenze. Výsledky porovnali s těmi, které byly získány v rámci národní studie zaměřené na zdraví a výživu (National Health and Nutrition Examination Survey – NHANES).

Prevalence hypertenze byla signifikantně vyšší mezi hemofiliky ve srovnání s populací NHANES (49,1 % oproti 31,7 %). V jednotlivých věkových kategoriích (18–44 let, 45–64 let, 65–74 a ≥ 75 let) pak byly také pozorovatelné rozdíly v prevalenci, konkrétně 31,8 %, 72,6 %, 89,7 %, a 100,0 % u hemofiliků oproti 12,5 %, 41,2 %, 64,1 %, a 71,7 % ve skupině NHANES. Zajímavým zjištěním byl také fakt, že u léčené hypertenze bylo dosaženo dobré kontroly pouze u 27,1 % účastníků ze skupiny s hemofilií oproti 47,7 % v populaci NHANES.

Analýza dále prokázala, že u mužů se středně těžkou či těžkou hemofilií bylo riziko přítomnosti hypertenze vyšší (až 1,5krát) oproti mužům s mírnou formou hemofilie. S hypertenzí byly jako nezávislé rizikové faktory spojeny věk, body mass index, přítomnost diabetu mellitu a dále ledvinné funkce.

Hemofilici tedy mají vyšší riziko přítomnosti hypertenze, které narůstá s věkem. Rizikovým faktorem pro hypertenzi u hemofiliků může být jistě i životní styl, kdy u řady mužů dochází k omezení fyzické aktivity. Ošetřující lékaři by tedy měli tato fakta brát v potaz, pokud jde o doporučení, která těmto mužům dávají, a dále by měli cíleně pátrat po dalších rizikových faktorech, které k rozvoji hypertenze přispívají. V případě přítomnosti hypertenze je pak nezbytné nastavení takové terapie, která vede k dobré kontrole.

(eza)

Zdroj: Von Drygalski A., et al. Prevalence and Risk Faktor spor Hypertension on Hemophilia. Hypertension – publikováno online 29. dubna 2013; doi: 10.1161/HYPERTENSIONAHA.113.01174

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Funkční postižení kloubů v souvislosti s věkem, profylaxí, krvácením a inhibitorem u dětí s těžkou formou hemofilie

Hemofilie je krvácivým onemocněním, pro které je charakteristické spontánní krvácení, zejména do kloubů a svalů.

Doporučení pro fyzickou aktivitu pacientů s hemofilií

Řada lékařů doporučuje svým pacientům s hemofilií fyzickou aktivitu. A řada pacientů s hemofilií je stejně aktivních jako jejich zdraví vrstevníci.

Postižení kloubů u středně významné hemofilie A a typu 3 von Willebrandovy choroby je srovnatelné

Von Willebrandova choroba 3. typu (vWD) je vzácné krvácivé onemocnění. Je pro něj charakteristický kompletní či téměř kompletní nedostatek von Willebrandova faktoru (vWF) a současně nízká hladina faktoru VIII (FVIII).Všechny novinky