Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Hemofilie: Novinky
Odborné společnosti
Standardy péče
Kongresy
Zajímavé odkazy
Klasifikace hemofilie
Další...
 

Hemofilie nechrání před aterosklerózou

Specializace: hematologie
Téma: Hemofilie

Vydáno: 1.12.2011

Hemofilie nechrání před aterosklerózou

Pacienti s hemofilií A mají nižší kardiovaskulární mortalitu než obecná populace. Není ale jasné, zda je chrání hypokoagulační stav, nebo snížená aterogeneze.

Na belgických a holandských pracovištích proběhla studie, jejímž cílem bylo zhodnotit vývoj aterosklerózy a funkci endotelu u obézních a neobézních pacientů s hemofilií A v porovnání s kontrolní skupinou obézních i neobézních jedinců odpovídajících charakteristik.

Do studie bylo zařazeno 51 obézních (BMI ≥ 30 kg/m2) a 47 neobézních (BMI ≤ 25 kg/m2) mužů s hemofilií A a 42 obézních a 50 neobézních kontrolních jedinců. U těchto osob byla měřena tloušťka intimy a medie v karotické a ve femorální tepně a dilatace brachiální tepny daná průtokovou vlnou.

Průměrný věk účastníků studie byl 50 ± 13 let. Obézní jedinci měli větší tloušťku intimy a medie v porovnání s neobézními účastníky (p = 0,008). Mezi obézními pacienty s hemofilí A a obézními kontrolními jedinci však nebyl zjištěn rozdíl v tloušťce intimy a medie karotické ani femorální tepny (p = 0,55). Rovněž dilatace brachiální tepny způsobená průtokovou vlnou byla v obou skupinách obézních jedinců srovnatelná (p = 0,45). Aterosklerotické pláty byly zjištěny u 35 % obézních hemofiliků a u 29 % obézních kontrol (p = 0,49), a to nezávisle na závažnosti hemofilie.

Autoři studie dospěli k závěru, že u obézních pacientů s hemofilií A nedochází ke zpomalení rozvoje aterosklerózy, a proto doporučují provádět screening a terapii kardiovaskulárních rizikových faktorů u pacientů s hemofilií A ve stejném rozsahu jako u obecné populace.

(zza)

Zdroj: Biere-Rafi S., Tuinenburg A., Haak B. W. et al. Factor VIII Deficiency Does Not Protect Against Atherosclerosis. J Thromb Haemost. 2011 Oct 5; doi: 10.1111/j.1538-7836.2011.04499.x. [Epub ahead of print]

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 Všechny novinky