Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Hemofilie: Novinky
Odborné společnosti
Standardy péče
Kongresy
Zajímavé odkazy
Klasifikace hemofilie
Další...
 

Farmakodynamika nového produktu s prodlouženým účinkem – PEGylovaného rFVIII

Specializace: hematologie
Téma: Hemofilie

Vydáno: 30.10.2015

Farmakodynamika nového produktu s prodlouženým účinkem – PEGylovaného rFVIII

Cílem profylaktické léčby u pacientů s hemofilií je prevence krvácení, zejména kloubního. Nevýhodou této léčby je vysoká frekvence aplikací koncentrátu deficitního faktoru – obvykle 2–3× týdně. Obrovským pokrokem by tedy byly preparáty s prodlouženou dobou účinku, které by bylo možné aplikovat méně často. Jedním z nových slibných preparátů je PEGylovaný rekombinantní faktor VIII (XVIII) plné délky – BAX855, který byl vyvinut firmou Baxalta.

Předkládaná studie hodnotí biologickou účinnost BAX855, která byla zkoumána na myším modelu. Cílem studie bylo porovnat farmakodynamický efekt běžně dostupného XVIII a BAX855 v případě kloubního krvácení.

Myším byl podán buď BAX855, či nemodifikovaný rFVIII, poté bylo indukováno poranění pravého kolenního kloubu, levý kolenní kloub sloužil jako kontrola. Následně bylo hodnoceno kloubní krvácení. Podání jedné dávky nemodifikovaného rFVIII před punkcí kolene vedlo k prevenci kloubního krvácení po dobu 24 hodin, zatímco podání PEGylovaného rFVIII ochránilo kolenní kloub po dobu dvojnásobnou (48 hodin).

Tato farmakodynamická studie prokázala prodlouženou účinnost BAX855 ve srovnání s nemodifikovaným rFVIII. Tento nález tak může podpořit myšlenku užití BAX855 v profylaktické léčbě s cílem zvýšení tzv. trough hladin (tedy nejnižších hladin léku zastižených těsně před podáním další dávky) a prodloužení frekvence podávání koncentrátu deficitního faktoru u pacientů s hemofilií. Toto by mohlo zlepšit profylaktický efekt a také dlouhodobou adherenci k léčbě.

(eza)

Zdroj: Valentino L. A. et al. The biological efficacy profile of BAX855, a PEGylated recombinant factor VIII molecule. Haemophilia 2015 Jan; 21 (1): 58–63; doi: 10.1111/hae.12532.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     1/5, hodnoceno 1x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Otevřená synovektomie v léčbě hemofilické artropatie – zaměřeno na kotník

Rekurentní krvácení do kloubu a rozvoj chronické synovitidy vedou ke chronické artropatii. U hemofiliků je zásadní prevence krvácení, nicméně pokud přesto k chronické artropatii dojde, je jedním z možných řešení synovektomie.

Centrální žilní katétry u primární profylaxe u dětí s hemofilií – kanadská zkušenost s postupně eskalující frekvencí dávek

Léčba hemofilie A je možná díky podávání koncentrátů faktoru VIII (FVIII). Profylaktické podávání FVIII vyžaduje časté venepunkce a u řady pacientů, zejména malých dětí, může být nezbytné zavedení centrálního žilního katétru (CŽK).

Diagnóza hemofilie A v pokročilém věku – kazuistika

Hemofilie A (HA) je vrozené krvácivé onemocnění. Ve většině případů je diagnostikována krátce po narození či v průběhu dětství. Závažnost onemocnění je daná mírou deficitu koagulačního faktoru VIII (FVIII). U lehkých forem může být HA diagnostikována až v souvislosti s úrazem či krvácivými komplikacemi provázejícími operaci.Všechny novinky