Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Hemofilie: Novinky
Odborné společnosti
Standardy péče
Kongresy
Zajímavé odkazy
Klasifikace hemofilie
Další...
 

Dlouhotrvající produkty pro terapii hemofilie A

Specializace: hematologie
Téma: Hemofilie

Vydáno: 26.1.2014

Dlouhotrvající produkty pro terapii hemofilie A

Velmi aktuálním tématem ve vývoji dalších produktů pro substituci u hemofiliků je příprava takových koncentrátů, které budou mít delší poločas a budou podávány méně často. To pak povede ke změně nynějších zavedených terapeutických režimů, zejména profylaxe.

Očekávaná doba přežití se u hemofiliků v posledních padesáti letech významně prodloužila, a to z průměrně 20 let na nynější dobu srovnatelnou s obecnou populací. To je výsledek především významných pokroků ve výrobě a dostupnosti substituční terapie. Profylaktická terapie je vnímána jako léčba volby pro děti a mladé hemofiliky s těžkou formou onemocnění či významným krvácivým fenotypem. Není pochyb o tom, že dostupnost koncentrátů a jejich pravidelné podávání zmírňují krvácení, snižují jeho frekvenci a chrání zejména klouby před komplikacemi, které vznikají následkem krvácení.

K získání produktů, které budou mít delší poločas, je využíváno více metodologických postupů. Asi největší efekty mají metody pegylace, tedy proces, při kterém dochází ke kovalentní vazbě faktoru FVIII (FVIII) na polyetylenglykol (PEG), dále fúze FVIII s monomerním Fc fragmentem imunoglobulinu G1 či s albuminem. Pegylace chrání FVIII před proteolytickou degradací, zatímco cílem fúzních metod je využití alternativních „recyklačních“ cest s cílem snížit clearance FVIII.

Míra clearance pegylovaného FVIII je závislá na velikosti PEG, přičemž platí, že menší molekuly jsou odstraňovány rychleji. Pokud jde o možné nežádoucí příhody spojené s pegylovaným produktem, je udávána možnost vzácnějších hypersenzitivních reakcí. V některých pracích se objevují důkazy o tom, že PEG konjugace může měnit antigenní prezentaci FVIII, což vede ke snížení jeho imunogenicity. Jak může tento fakt ovlivnit rozvoj inhibitorů, je nicméně nejasné a rozhodně budou nutné další studie.

Aktuálně jsou ve vývoji tři různé konjugáty rFVIII + PEG, z nichž jeden dokončil fázi 1 klinické studie a pro dva další běží studie fáze 3. Dané tři produkty se liší v délce molekuly FVIII a také ve velikosti PEG částic.

Tato cesta v terapii hemofilie, která se v blízké budoucnosti nabízí, může poskytnout lepší kontrolu krvácení či ochranu před ním a současně sníží frekvenci intravenózní aplikace. Tyto produkty mohou ještě více pomoci v individuálním terapeutickém přístupu, který se ukazuje být velmi smysluplný.

(eza)

Zdroj: Sharipo A. D. Long-lasting recombinant factor VIII proteins for hemophilia A. Hematology - ASH Education Book 2013: 37–43; doi: 10.1182/asheducation-2013.1.37

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Je během porodu u žen s deficitem FVII potřebná profylaxe?

Deficit faktoru VII (FVII) je vzácné vrozené krvácivé onemocnění. Je pro ně typické, že míra aktivity FVII a krvácivé tendence zcela nekorelují. Pro ženy s deficitem FVII mohou těhotenství a porod představovat zátěž. Nicméně dostupná literatura nepřináší jasná data, zda je terapie s rekombinantním faktorem VIIa (rFVIIa) před porodem nezbytná.

Srovnání profylaktických režimů o vysoké a středně vysoké intenzitě

Profylaktická terapie u těžké formy hemofilie je velmi efektivní, ale je limitovaná cenou. Proto existuje několik různých profylaktických režimů. Srovnání dvou různých režimů – švédského s vysokými dávkami (třikrát týdně 2 000 IU) a nizozemského se středně vysokými dávkami (třikrát týdně 1 000 IU) nabízí nedávno publikovaný článek.

Sekundární profylaxe – faktory ovlivňující účinnost u dospělých hemofiliků

Data z prospektivních studií, která by specifikovala účinnost sekundární profylaxe u dospělých hemofiliků A, jsou omezená. Některá fakta o prospěšnosti profylaxe u pacientů této věkové kategorie přináší subanalýza kontrolního ramene studie LIPLONG.Všechny novinky