Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Hemofilie: Novinky
Odborné společnosti
Standardy péče
Kongresy
Zajímavé odkazy
Klasifikace hemofilie
Další...
 

Dlouhodobé sledování vývoje infekce HCV u pacientů s krvácivými vrozenými onemocněními

Specializace: hematologie
Téma: Hemofilie

Vydáno: 9.10.2013

Dlouhodobé sledování vývoje infekce HCV u pacientů s krvácivými vrozenými onemocněními

Chronická hepatitida C (CHC) se stala významnou komplikací u pacientů s vrozenými krvácivými onemocněními, kteří byli v minulém století léčeni koagulačními plazmatickými faktory či krevními deriváty, při jejichž výrobě nebyly užity dnes známé a účinné purifikační metody. Pacienti s krvácivými chorobami, zejména hemofilií A a B, infikovaní virem HCV jsou tak velmi zajímavou skupinou, u které lze v dlouhodobém průběhu sledovat vývoj onemocnění.

Skupina autorů studie publikované v Journal of Hepatology analyzovala dlouhodobé komplikace spojené s CHC u pacientů s krvácivými onemocněními z Holandska a Spojeného království. Celkem měli k dispozici retrospektivní data o 863 pacientech s vrozenými krvácivými onemocněními a infekcí HCV.

Medián sledování od diagnostikování HCV infekce byl 31 let, 30 % pacientů bylo sledováno déle než 35 let. U 19 % pacientů došlo ke spontánnímu vymizení viru, u 81 % se rozvinulo CHC. Ze 700 pacientů s CHC došlo k rozvoji konečného stadia postižení jater (ESLD) u 13 % jedinců. Hepatocelulární karcinom byl diagnostikován u 3 % pacientů s CHC, až 41 % se objevilo v posledních 6 letech sledování. Za rizikové proměnné ve vývoji ELSD autoři udali věk v době nákazy (hazard ratio – HR – narůstající o 1,09 za každý rok), HIV-koinfekci (HR 10,85), anamnézu významnější konzumace alkoholu (HR 4,34) a úspěšnou antivirovou léčbu (HR 0,14). Studie dále ukázala, že i z dosud žijících pacientů téměř polovina nepodstoupila optimální antivirovou léčbu.

Retrospektivně získaná data ukazují, že HCV infekce je v populaci hemofiliků velmi významnou komplikací. Po 30 letech trvání CHC došlo k rozvoji konečného stadia postižení jater u nezanedbatelného podílu pacientů. 

(eza)

Zdroj: Putte D. E., et al. Long-term follow-up of hepatitis C infection in a large cohort of patients with inherited bleeding disorders. J Hepatol – publikováno online 23. srpna 2013; doi: 10.1016/j.jhep.2013.08.010

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Co když imunotoleranční léčba není dostupná?

Terapie hemofilie A, jejíž podstatou je podávání koncentrátů deficitního faktoru VIII (FVIII), může být komplikovaná objevením se protilátek proti FVIII neboli inhibitorů. Inhibitor významně narušuje efektivitu léčby.

Standardy péče o nemocné s hemofilií

Velmi recentně byly široké hematologické odborné veřejnosti představeny standardy péče o nemocné s hemofilií zpracované předními českými odborníky v této oblasti v roce 2012 s 1. revizí. Jejich cílem je sjednocení a definování péče o dětské i dospělé pacienty s hemofilií A a B.

Diagnostika mírné hemofilie A – možnosti využití laboratorních metod

Dle definice ISTH (International Society on Thrombosis and Haemostasis) je za mírnou formu hemofilie A (HA) považována hladina FVIII:C mezi 5–40 IU/dl, pacienti trpí méně častými krvácivými epizodami.Všechny novinky