Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Hemofilie: Novinky
Odborné společnosti
Standardy péče
Kongresy
Zajímavé odkazy
Klasifikace hemofilie
Další...
 

Dávkování FVIII u obézních pacientů – farmakokinetická data podporují dávkování založené na ideální tělesné váze

Specializace: hematologie
Téma: Hemofilie

Vydáno: 11.8.2014

Dávkování FVIII u obézních pacientů – farmakokinetická data podporují dávkování založené na ideální tělesné váze

Standardní dávkování substituční terapie koncentráty FVIII u hemofiliků A je založené na postulátu, že 1 jednotka/kg zvýší hladinu FVIII o 2 %, tedy k dosažení 100 % hladiny FVIII je potřeba podat 50 IU/kg. Tento dobře zavedený výpočet ale neplatí u obézních osob (s body mass indexem ≥ 30), které by mohly být „předávkované“, pokud by terapie byla založena na jejich vysoké váze. Pro takovéto pacienty jsou nezbytná alternativní guidelines.

Autoři z amerického Pittsburgu stanovili farmakokinetický profil u retrospektivně získaných dat od 6 obézních pacientů s hemofilií A, kteří byli léčeni (profylakticky či on-demand při chirurgických výkonech) rekombinantními přípravky, které byly dávkované na základě ideální tělesné váhy. U těchto 6 subjektů byly vrcholové hladiny a poločas FVIII srovnatelné s hodnotami získanými při standardním dávkování 50 IU/kg. Průměrná maximální aktivita FVIII byla 1,00 IU/dl a průměrný poločas FVIII:C byl 10,14 hodiny. Dávkování založené na ideální tělesné váze umožnilo snížení spotřeby koncentrátů FVIII za tříměsíční periodu u každého pacienta průměrně o 48,9 %, což vedlo k průměrné roční úspoře 133 000 dolarů na pacienta.

Dle této práce je tedy dávkování rekombinantního faktoru VIII u obézních pacientů založené na ideální tělesné váze srovnatelné se standardním dávkováním, pokud šlo o farmakokinetické parametry (maximální dosažené hladiny a poločas) či hemostatickou účinnost v profylaktické terapii i terapii on-demand. Navíc vedlo k významné redukci spotřeby koncentrátů, a tedy k úsporám prostředků vynaložených na terapii. Autoři tedy konstatují, že také u dalších jedinců trpících vrozenými krvácivými onemocněními by bylo dobré provést srovnávací studie dávkování u pacientů s průměrnou váhou a pacientů obézních.

(eza)

Zdroj: Graham A., Jaworski K. Pharmacokinetic analysis of anti-hemophilic factor in the obese patient. Haemophilia 2014 Mar; 20 (2): 226–9; doi: 10.1111/hae.12300.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3/5, hodnoceno 1x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Na sval zaměřená genová terapie u hemofilie

Genová terapie hemofilie je velmi atraktivním tématem. Úspěchy již byly dosaženy zejména u hemofilie B (HB), jelikož gen pro faktor IX (FIX) je méně komplikovaný než gen pro faktor VIII (FVIII) u hemofilie A (HA). Techniky využívající genetické inženýrství jsou různé, jednou z možností je použití virového vektoru k přenesení konkrétního genu do buněk zvolené tkáně.

Co nabízí hemofilii genové inženýrství?

Hemofilie A a B jsou způsobeny deficitem koagulačních faktorů – FVIII či FIX. Terapie, zejména u pacientů s těžkou formou hemofilie či s významným krvácivým fenotypem, je založena na podávání koncentrátů koagulačních faktorů.

Zvířecí modely a výzkum hemofilie

Ve studiu hemofilie mají zatím nezastupitelnou roli také zvířecí modely hemofilie, zejména u myší a psů. Experimenty prováděné na zvířecích modelech jsou velmi důležité zejména v časných stadiích výzkumu. Jedná se o speciálně vyšlechtěné linie nesoucí daný genetický defekt.Všechny novinky