Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Hemofilie: Novinky
Odborné společnosti
Standardy péče
Kongresy
Zajímavé odkazy
Klasifikace hemofilie
Další...
 

Další možné laboratorní testy umožňující monitorování léčby u pacientů s hemofilií A

Specializace: hematologie
Téma: Hemofilie

Vydáno: 23.6.2012

Další možné laboratorní testy umožňující monitorování léčby u pacientů s hemofilií A

Různí pacienti trpící hemofilií A mohou mít při podobných plazmatických hladinách faktoru VIII (FVIII) různé krvácivé fenotypy a mohou také různě odpovídat na léčbu podávanými koncentráty FVIII.

Autoři z Karolinska Institutet ve Stockholmu se proto zaměřili na hodnocení laboratorních testů, které pokrývají celkovou hemostázu, a snažili se zjistit, zda některé z nich mohou být vhodné pro sledování léčebné odpovědi u některých hemofiliků A. Studovali dvě globální hemostatické metody – jednak test endogenního trombinového potenciálu (endogenous trombin potential, ETP) a jednak test celkového hemostatického potenciálu (overall haemostatic potential, OHP) – před a po podání koncentrátu FVIII pacientům s hemofilií A, kteří byli léčeni jak profylaktickým režimem, tak i režimem on-demand (tedy podáním koncentrátu FVIII dle potřeby).

Autoři pozorovali významnou korelaci mezi podání FVIII a oběma testy (ETP i OHP). Nicméně testy ETP a OHP se lišily mezi pacienty s těžkým a mírným klinickým fenotypem. Oba testy se významně lišily mezi pacienty s těžkou, středně těžkou a lehkou formou hemofilie A a kontrolami. ETP i OHP se zvýšily po intravenózní injekci koncentrátu FVIII u obou skupin. Zajímavé bylo, že i navzdory vyšším hodnotám ETP i OHP před podáním koncentrátu a významně vyšším hodnotám testů po podání koncentrátu u pacientů léčených profylaktickým režimem ve srovnání s pacienty léčenými režimem on-demand nebyl nakonec u obou testů pozorován významný rozdíl po léčbě.

Dle autorů mohou být testy hodnotící endogenní potenciál trombinu a celkový hemostatický potenciál dalšími alternativami pro monitorování léčby, a dokonce i pro její individuální nastavení u pacientů s hemofilií A.

(eza)

Zdroj: Antovic J. P. et al. Two global haemostatic assays as additional tools to monitor treatment in cases of haemophilia A. Thromb Haemost. 2012 Apr 26; 108 (1). [Epub ahead of print]

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Kontinuální infuze koncentrátu FVIII je bezpečným a účinným režimem při léčbě hemofilie A

Zajištění operačních výkonů u hemofiliků je velmi důležitou součástí péče.

Incidence vývoje inhibitoru u pacientů s mírnou či středně těžkou formou hemofilie A následující operační výkony

Klasicky je hemofilie A dělena do tří forem závažnosti dle hodnot plazmatické koagulační aktivity faktoru FVIII: těžké, středně těžké a mírné formy.

Léčba on-demand je jednoznačně neefektivní v prevenci vývoje hemofilické artropatie

Krvácení do kloubu (hemartros) představuje nejčastější krvácivou epizodu u hemofilie. Hemartros se podílí na rozvoji významné komplikace u takto postižených jedinců – hemofilické artropatie.Všechny novinky