Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Hemofilie: Novinky
Odborné společnosti
Standardy péče
Kongresy
Zajímavé odkazy
Klasifikace hemofilie
Další...
 

ADVATE v rutinní klinické praxi – výsledky globálního programu PASS

Specializace: hematologie
Téma: Hemofilie

Vydáno: 20.7.2015

ADVATE v rutinní klinické praxi – výsledky globálního programu PASS

Globální program PASS (Post-Authorization Safety Study) hodnotí bezpečnost a účinnost podávání rekombinantního faktoru VIII – rAHF-PFM (ADVATE) – u pacientů s hemofilií A v rutinních klinických podmínkách.

Cílem tohoto projektu bylo odhadnout míru tvorby inhibitoru a sledovat další nežádoucí příhody analýzou ADVATE-PASS studií. Studie zařazené do hodnocení představovaly studie vedené v různých zemích v období let 2003–2013, u kterých byla k dispozici individuální data pacientů. Vhodní pacienti pro tyto studie byli hemofilici A se základní hladinou FVIII:C nižší než 5 %, u nichž byl znám počet předchozích expozičních dnů (ED). Primárním cílem metaanalýzy bylo stanovit výskyt de novo inhibitoru u již dříve léčených pacientů (previously treated patients, PTPs) s počtem ED vyšším než 150. Dalšími cíly bylo hodnocení výskytu inhibitoru v závislosti na počtu předchozích ED a na tíži nemoci, hodnocení dalších nežádoucích příhod a anualizovaný počet krvácení (ABR).

Do metaanalýzy bylo zařazeno 5 ze 7 registrovaných ADVATE-PASS studií (Austrálie, Evropa, Japonsko, Itálie, USA), zahrnujících 1188 pacientů s mediánem sledování 384 dnů. Mezi těžkými PTPs s více než 150 ED vyvinul 1 pacient inhibitor (1/669), což představuje 1,5/1000. Celkově vyvinulo inhibitor 21 nemocných ze všech sledovaných (2,0 %). Ostatní závažné nežádoucí příhody možná související s ADVATE se objevily u méně než 1 % nemocných. Celkový medián ABR byl 3,83 % krvácení/rok u pacientů (n = 557) léčených trvale profylaxí podávanou dvakrát a vícekrát za týden.

Tato metaanalytická PASS data získaná z různých zemí potvrdila celkově příznivý bezpečnostní profil a účinnost produktu ADVATE v rutinní klinické praxi.

(eza)

Zdroj: Iorio A. et al. Patient data meta-analysis of Post-Authorization Safety Surveillance (PASS) studies of haemophilia A patients treated with rAHF-PFM. Haemophilia 2014 Nov; 20 (6): 777–83; doi: 10.1111/hae.12480

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,6/5, hodnoceno 13x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Inhibitory a hemofilie – kde jsme dnes?

V léčbě pacientů s hemofilií A a B se v průběhu posledních 2 dekád dosáhlo velmi významných pokroků. Nicméně i přes všechny tyto pokroky zůstává stále velkým problémem tvorba protilátek, tzv. inhibitorů, které působí proti podanému srážlivému faktoru.

Hemofilie B a genová terapie

Hemofilie B je X-vázané krvácivé onemocnění, jehož podstatou je deficit koagulačního faktoru IX. Gen pro faktor IX byl klonován již v roce 1982 a právě HB se stala jedním z onemocnění, u nichž se doufá v úspěšné zařazení genetické léčby do terapeutického schématu. Vědecké důvody pro léčbu hemofilie genovým transferem jsou dobře popsány.

Na léčbě závislé faktory ovlivňující vznik inhibitoru u hemofilie A

V rámci péče o hemofiliky A, kteří dosud nebyli léčeni (PUPs), stále probíhá intenzivní debata o rizikových faktorech spojených s léčbou, které přispívají k rozvoji inhibitoru. Recentně byla publikována data metaanalýzy zabývající se typem a intenzitou expozice koncentrátům faktoru VIII (FVIII).Všechny novinky