Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Hemofilie: Novinky
Odborné společnosti
Standardy péče
Kongresy
Zajímavé odkazy
Klasifikace hemofilie
Další...
 

Hemofilie

reklamní sdělení

Rizikové faktory progrese titru inhibitoru u dětí s hemofilií A

Rizikové faktory progrese titru inhibitoru u dětí s hemofilií A

Cílem multicentrické studie bylo objasnit potenciální genetické a s léčbou asociované rizikové faktory, které by mohly být spojeny s progresí titru neutralizačních protilátek proti faktoru VIII ve skupině dětských pacientů s těžkou formou hemofilie A.   celý článek
Specializace: hematologie
Téma: Hemofilie
Relativní incidence tromboembolických příhod u pacientů s hemofilií léčených antiinhibičním komplexem koagulačních faktorů

Relativní incidence tromboembolických příhod u pacientů s hemofilií léčených antiinhibičním komplexem koagulačních faktorů

Antiinhibiční komplex koagulačních faktorů, koncentrát aktivovaného protrombinového komplexu (aPCC), se používá v terapii hemofilie u pacientů s inhibitory od roku 1977. Cílem studie italských autorů bylo zhodnotit výskyt tromboembolických příhod (TEE) u pacientů léčených aPCC na základě metaanalýzy dat publikovaných během 40 let klinických zkušeností s tímto přípravkem.   celý článek
Specializace: hematologie
Téma: Hemofilie
Pokročilá hemofilická artropatie: senzitivita rozlišení měkkých tkání pomocí muskuloskeletálního ultrazvuku

Pokročilá hemofilická artropatie: senzitivita rozlišení měkkých tkání pomocí muskuloskeletálního ultrazvuku

Muskuloskeletální ultrazvuk, jejž je možno využít přímo u lůžka či v ambulanci hematologa, je stále častěji využíván k vyšetření kloubů a svalů u hemofiliků. Senzitivita diferenciace patologických tkání pomocí tohoto vyšetření je však nejasná. Studie recentně publikovaná v Journal of Ultrasound in Medicine se proto zabývá schopností muskuloskeletálního ultrazvuku identifikovat a rozlišit patologické změny měkkých tkání u hemofilické artropatie.   celý článek
Specializace: hematologie
Téma: Hemofilie
Efekt dlouhodobé léčby octocogem alfa – předběžné výsledky studie AHEAD po 3 letech

Efekt dlouhodobé léčby octocogem alfa – předběžné výsledky studie AHEAD po 3 letech

Octocog alfa je humánní rekombinantní faktor VIII určený pro léčbu pacientů s hemofilií A. Cílem mezinárodní studie AHEAD je analýza efektu dlouhodobé léčby tímto přípravkem na stav kloubů, výskyt krvácivých epizod a kvalitu života pacientů. Plánovaná délka sledování je 8 let. Předběžná analýza dat po 3letém sledování potvrzuje efektivitu a bezpečnost léčby octocogem alfa. Významným zjištěním je zejména vysoká efektivita profylaktické léčby tímto přípravkem, vedoucí u třetiny pacientů k nulovému výskytu krvácení.   celý článek
Specializace: hematologie
Téma: Hemofilie
Stárnutí s hemofilií

Stárnutí s hemofilií

Hemofilie ve stáří je málo zmiňovaným, ale velmi důležitým tématem. Následující článek přehledně prezentuje některé aspekty této nemoci ve třetím věku.   celý článek
Specializace: hematologie
Téma: Hemofilie
Přidružená onemocnění u starších pacientů s hemofilií a jejich porovnání s běžnou populací

Přidružená onemocnění u starších pacientů s hemofilií a jejich porovnání s běžnou populací

Očekávaná délka života se u pacientů s hemofilií přiblížila délce života běžné mužské populace. Stále více pacientů s hemofilií se proto potýká s nemocemi souvisejícími se stárnutím. Studie italských autorů porovnává zdravotní stav, rizikové faktory a komorbidity u pacientů s hemofilií starších 60 let a s nimi spárovaných kontrol z běžné populace.   celý článek
Specializace: hematologie
Téma: Hemofilie