Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Hemofilie: Novinky
Odborné společnosti
Standardy péče
Kongresy
Zajímavé odkazy
Klasifikace hemofilie
Další...
 

Hemofilie

Personalizovaná profylaktická léčba může být skutečnou a dostupnou možností, jak ušetřit náklady u dětí s těžkou hemofilií A

Personalizovaná profylaktická léčba může být skutečnou a dostupnou možností, jak ušetřit náklady u dětí s těžkou hemofilií A

Ideální léčbou těžké formy hemofilie A je efektivní personalizovaná profylaxe zamezující krvácení, plně vyhovující potřebám daného člověka a současně cenově výhodná.   celý článek
Specializace: hematologie
Téma: Hemofilie
Krvácení u přenašeček hemofilie B – aktuální poznatky k etiologii a k péči o pacientky

Krvácení u přenašeček hemofilie B – aktuální poznatky k etiologii a k péči o pacientky

Hemofilie je tradičně považována za výlučně mužské onemocnění, na jednoho muže s hemofilií B však připadají až 3 ženy přenašečky, které mohou rozvinout různě závažné krvácivé komplikace, a to zejména po porodu, v průběhu menstruace nebo pooperačně. Přehledový článek autorského týmu z několika amerických univerzitních pracovišť, publikovaný v listopadu 2017 v časopisu Haemophilia, se zaměřuje na problematiku krvácení u přenašeček hemofilie B.   celý článek
Specializace: hematologie
Téma: Hemofilie
Mozková mikrokrvácení u hemofiliků pod drobnohledem magnetické rezonance

Mozková mikrokrvácení u hemofiliků pod drobnohledem magnetické rezonance

Mozková mikrokrvácení: Jsou součástí obrazu hemofilie? Jsou asociována s vážností nemoci? Napomáhá profylaktická léčba jejich prevenci? To vše jsou velmi těžké otázky, na které hledala odpovědi zde prezentovaná studie autorského týmu z Pensylvánské univerzity ve Filadelfii, jež byla zveřejněna v prosinci 2017 v časopisu Haemophilia.   celý článek
Specializace: hematologie
Téma: Hemofilie
Profylaxe v léčbě von Willebrandovy choroby

Profylaxe v léčbě von Willebrandovy choroby

Von Willebrandova choroba (vWD) je nejčastější vrozenou poruchou koagulace, závažnost jejích projevů se ovšem mezi jednotlivými pacienty značně liší. Vzhledem k relativně nižšímu počtu pacientů se závažnými projevy jsou postupy v léčbě a profylaxi vWD nejednoznačné. Analýza dosavadních studií naznačuje, že pro pacienty se závažnou formou vWD může být optimální léčebnou strategií dlouhodobá profylaxe.   celý článek
Specializace: hematologie
Téma: Hemofilie
Účinnost a bezpečnost koncentrátu vWF/FVIII u pacientů s von Willebrandovou chorobou podstupujících chirurgický zákrok

Účinnost a bezpečnost koncentrátu vWF/FVIII u pacientů s von Willebrandovou chorobou podstupujících chirurgický zákrok

Při chirurgických výkonech u pacientů s von Willebrandovou chorobou může být vyžadována profylaktická terapie excesivního krvácení. Ta spočívá v podávání koncentrátu exogenního von Willebrandova faktoru a koagulačního faktoru VIII. Studie publikovaná v časopisu Haemophilia v roce 2017 se soustředila na bezpečnost a účinnost této terapie.   celý článek
Specializace: hematologie
Téma: Hemofilie
Získaná hemofilie A: diagnostika a terapie

Získaná hemofilie A: diagnostika a terapie

Získaná hemofilie A (AHA) je závažné onemocnění s vysokou mortalitou. Přehledový článek italských autorů publikovaný v Journal of Blood Disorders and Medicine shrnuje v literatuře dostupná doporučení pro terapii AHA.   celý článek
Specializace: hematologie
Téma: Hemofilie