Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Hemofilie: Novinky
Odborné společnosti
Standardy péče
Kongresy
Zajímavé odkazy
Klasifikace hemofilie
Další...
 

Hemofilie

Získaná hemofilie A: diagnostika a terapie

Získaná hemofilie A: diagnostika a terapie

Získaná hemofilie A (AHA) je závažné onemocnění s vysokou mortalitou. Přehledový článek italských autorů publikovaný v Journal of Blood Disorders and Medicine shrnuje v literatuře dostupná doporučení pro terapii AHA.   celý článek
Specializace: hematologie
Téma: Hemofilie
Využití sekvenování nové generace v diagnostice hemofilie

Využití sekvenování nové generace v diagnostice hemofilie

Studie španělských autorů přináší molekulárnědiagnostický algoritmus pro hemofilii A a B založený na sekvenování kompletních genů pro koagulační faktory VIII a IX (FVIII a FIX) a von Willebrandův faktor (VWF).   celý článek
Specializace: hematologie
Téma: Hemofilie
Chirurgické výkony u hemofilie komplikované vývojem inhibitoru

Chirurgické výkony u hemofilie komplikované vývojem inhibitoru

Přípravek FEIBA (antiinhibiční komplex koagulačních faktorů – factor eight inhibitor bypassing activity) vede k dosažení efektivní hemostázy u osob s hemofilií komplikovanou přítomností inhibitoru. Potřebné jsou informace o použití tohoto přípravku v případě chirurgických výkonů. Přinášíme souhrn několika studií zaměřených na hodnocení perioperační účinnosti a bezpečnosti přípravku FEIBA a britských konsenzuálních doporučení k jeho použití při elektivních chirurgických výkonech.   celý článek
Specializace: hematologie
Téma: Hemofilie
Šestý globální hemofilický summit, Praha 2015 (část 2)

Šestý globální hemofilický summit, Praha 2015 (část 2)

Šestý globální hemofilický summit se uskutečnil v Praze v září 2015. V následující, druhé části souhrnu prezentujeme některá z dalších diskutovaných témat.   celý článek
Specializace: hematologie
Téma: Hemofilie
Prognostické faktory pro dosažení remise a přežití u pacientů se získanou hemofilií A

Prognostické faktory pro dosažení remise a přežití u pacientů se získanou hemofilií A

Získaná hemofilie A (AHA) je způsobena tvorbou neutralizačních autoprotilátek (inhibitorů) proti faktoru VIII (FVIII). Imunosupresivní léčba (IST) vede v 60–80 % případů k navození remise, je však spojena s častými nežádoucími účinky, mezi něž patří infekce jako hlavní příčina smrti. Definováním ukazatelů, které by umožnily předpovědět čas potřebný k dosažení remise a přizpůsobit intenzitu IST, se zabývala německo-rakouská studie.   celý článek
Specializace: hematologie
Téma: Hemofilie
Co způsobuje rozdíly v koncentracích faktoru VIII u hemofiliků s identickou mutací?

Co způsobuje rozdíly v koncentracích faktoru VIII u hemofiliků s identickou mutací?

Projevy krvácení u mírné a středně těžké hemofilie A závisejí na zbytkové plazmatické koncentraci faktoru VIII v krvi pacientů. Tato koncentrace je však u jednotlivých nemocných různá, a to i pokud mají stejnou kauzální mutaci v genu pro koagulační faktor VIII. Autoři retrospektivní kohortové studie publikované v Journal of Thrombosis and Haemostasis se zaměřili na rozhodující činitele způsobující rozdíly v hladině faktoru VIII.   celý článek
Specializace: hematologie
Téma: Hemofilie