Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Glaukom: Novinky
Videorozhovor
Odborné společnosti
Příspěvky odborníků
Standardy péče
Kazuistiky
Další...
 

Vznik věkem podmíněné makulární degenerace je asociován s kouřením, nikoli však s hladinou mastných kyselin – výsledky japonské studie

Specializace: oftalmologie
Téma: Glaukom

Vydáno: 3.7.2011

Vznik věkem podmíněné makulární degenerace je asociován s kouřením, nikoli však s hladinou mastných kyselin – výsledky japonské studie

Účelem studie japonských autorů, která byla nedávno uveřejněna v časopise Ophthalmology, bylo zhodnotit význam ovlivnitelných rizikových, případně protektivních faktorů pro vznik věkem podmíněné makulární degenerace (age-related macular degeneration, AMD) v japonské populaci.

Metodika

Do studie bylo zařazeno 279 pacientů s AMD a 143 zdravých kontrol. U každého účastníka studie byly zaznamenány informace týkající se zdravotního stavu a životního stylu včetně věku, pohlaví, kuřáctví/nekuřáctví, body mass indexu (BMI), anamnézy kardiovaskulárních onemocnění, hypertenze a diabetu. Profil mastných kyselin v séru byl zjišťován pomocí plynové chromatografie ze vzorků krve.

Výsledky

Mezi analyzovanými vnějšími faktory vykazovalo kouření nejsilnější asociaci s rozvojem všech typů AMD (P < 0,00001), typické neovaskulární AMD (P < 0,0001) a polypoidální choroidální vaskulopatie (P < 0,001). Hypertenze a BMI vykazovaly mírnou asociaci se vznikem AMD. Ačkoliv výskyt AMD byl významně vyšší u mužů než u žen, tento vliv pohlaví nebyl patrný, jestliže analýza vyloučila vliv kouření cigaret na vznik AMD. Výskyt AMD nebyl ovlivněn koncentrací mastných kyselin, s výjimkou mírné asociace u koncentrace kyseliny eikosapentaenové ve všech skupinách AMD.

Závěr

Ve studované japonské populaci ovlivnilo kouření vznik AMD, avšak koncentrace mastných kyselin nikoliv. Ačkoliv dřívější studie naznačovaly vyšší výskyt AMD u mužů, tato studie ukázala, že za tento rozdíl je pravděpodobně odpovědné častější kouření v mužské populaci. Studie dále neprokázala významný rozdíl v hladinách mastných kyselin, včetně omega-3 a omega-6 polynenasycených mastných kyselin, u pacientů s AMD a zdravých kontrol.

(vek)

Zdroj: Kabasawa S. et al. Associations of Cigarette Smoking But Not Serum Fatty Acids with Age-related Macular Degeneration in a Japanese Population. Ophthalmology. Publlikováno on-line 22. dubna 2011.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3/5, hodnoceno 2x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Podprahová transpupilární termoterapie v léčbě chronického serózního odchlípení makuly

Chronická centrální serózní chorioretinopatie (CCSC) je vzácné a závažné onemocnění charakterizované přetrvávající subretinální exudací, rozsáhlými oblastmi atrofie retinálního pigmentového epitelu, cystoidním makulárním edémem, choroidální neovaskularizací a snížením zrakové ostrosti.

Drénovací operace glaukomu je účinnější než trabekulektomie s mitomycinem C

Po pětiletém sledování pacientů v rámci studie „Tube Versus Trabeculectomy“ (TVT) se ukázalo, že drénovací operace s implantací shuntu má vyšší úspěšnost než trabekulektomie s mitomycinem C.

Laserový zákrok u syndromu pigmentové disperze nezabrání vzniku glaukomu

Léčba vzácného syndromu pigmentové disperze laserovým zákrokem nedokáže zabránit vzniku pigmentového glaukomu ani zpomalit jeho nástup. Vyplývá to z výsledků nové studie britských autorů, která byla publikována v časopise Ophthalmology.Všechny novinky