Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Glaukom: Novinky
Videorozhovor
Odborné společnosti
Příspěvky odborníků
Standardy péče
Kazuistiky
Další...
 

Výsledky opakovaných trabekulektomií u dlouhodobě sledovaných pacientů

Specializace: oftalmologie
Téma: Glaukom

Vydáno: 29.5.2017

Výsledky opakovaných trabekulektomií u dlouhodobě sledovaných pacientů

Prezentovaná práce hodnotí střednědobé až dlouhodobé výsledky u pacientů, u nichž došlo k selhání trabekulektomie a kteří podstoupili tento zákrok znovu na stejném oku, tentokrát s aplikací mitomycinu C (MMC).

Metodika studie

Studie prospektivně hodnotila po sobě jdoucí trabekulektomie augmentované MMC provedené v jednom centru mezi říjnem 2000 a prosincem 2012. Sledována byla zraková ostrost, nitrooční tlak (NOT), progrese změn v zorném poli, intervence po operaci, komplikace chirurgického zákroku a úspěch operace. Úspěch byl hodnocen jako úplný, pokud nedošlo k selhání zákroku a nebyla nutná doplňková léčba, nebo jako dílčí u očí, kde zákrok neselhal, ale které vyžadovaly doplňkovou léčbu antiglaukomatiky.

Míra úspěchu byla prezentována na základě 3 úrovní kontroly NOT: ≤ 21, ≤ 17 a ≤ 14 mmHg bez hypotonie a reoperace. Doba sledování činila u všech pacientů alespoň 12 měsíců. Pokud nemocný prodělal opakované trabekulektomie na obou očích, bylo zařazeno pouze oko, které bylo operováno jako první.

Výsledky

Celkem byla vyhodnocena data získaná od 56 pacientů (56 očí). 37 % z této kohorty prodělalo již dříve trabekulektomii s aplikací antimetabolitů. Průměrná sledovací doba činila 6,3 ± 3,4 roku.

Při kontrole po 60 měsících od operace dosáhlo 56,1 % pacientů úplného úspěchu a 75,6 % dílčího úspěchu s cílovou hodnotou ≤ 21 mmHg. Úplná a dílčí míra úspěchu činily 53,7 a 73,2 % při cílové hodnotě ≤ 17 mmHg a 51,2 a 61,0 % pro cílovou hodnotu ≤ 14 mmHg.

Průměrný NOT po operaci dosahoval 29,1 ± 6,0 mmHg. Při kontrolním vyšetření za 60 měsíců po operaci klesl průměrný NOT na 12,6 ± 4,7 mmHg. Nutnost lokální léčby se snížila z průměrných 2,9 na 0,5 na pacienta. 68,3 % očí nevyžadovalo léčbu antiglaukomatiky.

Závěr

Tato studie s dosud nejdelší dobou sledování u opakovaných trabekulektomií ukázala, že bezpečná technika trabekulektomie s antimetabolity titrovanými podle individuálních rizik pacienta může vést k lepším střednědobým a dlouhodobým výsledkům.

(lis)

Zdroj: Rodriguez-Una I., Rotchford A. P., King A. J. Outcome of repeat trabeculectomies: long-term follow-up. Br J Ophthalmol 2017 Jan 30, pii: bjophthalmol-2016-309318, doi: 10.1136/bjophthalmol-2016-309318 [Epub ahead of print].

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     4/5, hodnoceno 3x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Prevalence glaukomu ve Spojených státech amerických − výsledky národního šetření

V rámci rozsáhlé studie, která proběhla v USA, bylo zjištěno, že i přes pokroky v diagnostických metodách více než polovina pacientů neví, že má glaukom. Obecně trpí v USA glaukomem 2,1 % obyvatel starších 40 let.

Zápisky z Glaukomového diskusního dne ve Zlíně (březen 2017)

V rámci IX. bilaterálního česko-slovenského oftalmologického sympozia proběhl 23. března 2017 ve Zlíně Glaukomový diskusní den. Odborníci se zde interaktivní formou podělili o své zkušenosti a nejnovější poznatky v oblasti etiopatogeneze, diagnostiky, konzervativní i operační léčby glaukomu. Přinášíme vám souhrn všech sdělení z tohoto diskusního dne.

24hodinový účinek terapie glaukomu a role výkyvů nitroočního tlaku na progresi onemocnění

Níže prezentovaný souhrnný článek publikovaný loni v časopisu Advances in Therapy se zabývá aspekty nitroočního tlaku u zdravých očí a očí s glaukomem v průběhu 24 hodin.Všechny novinky