Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Glaukom: Novinky
Videorozhovor
Odborné společnosti
Příspěvky odborníků
Standardy péče
Kazuistiky
Další...
 

Uzávěr úhlu a primární glaukom s uzavřeným úhlem dnes a výhledy do budoucnosti

Specializace: oftalmologie
Téma: Glaukom

Vydáno: 2.5.2014

Uzávěr úhlu a primární glaukom s uzavřeným úhlem dnes a výhledy do budoucnosti

Primární glaukom s uzavřeným úhlem je oproti primárnímu glaukomu s otevřeným úhlem více destruktivní a nese s sebou trojnásobně větší riziko těžkého oboustranného postižení zraku. Předkládaný souborný článek se zabývá primárním glaukomem s úzkým úhlem a představuje výhledy do budoucnosti vzhledem k novým diagnostickým a léčebným metodám.

Na závažnost tohoto typu glaukomu se začalo více upozorňovat až v posledním desetiletí. Prevalence je vysoká mezi Asiaty a vzhledem ke globálnímu demografickému vývoji lze v nejbližších letech očekávat dramatický nárůst počtu jedinců s tímto typem glaukomu. Odhaduje se, že zatímco v roce 2010 postihl glaukom s uzavřeným úhlem celosvětově 16 miliónů lidí, v roce 2020 to bude již 21 miliónů. U Evropanů se odhady prevalence glaukomu s uzavřeným úhlem značně různí od 0,09 % až k 0,6 % u populace starší 40 let.

Výzkum provedený v posledních 40 letech vedl ke zjištění jasných demografických rizikových faktorů pro vznik primárního uzávěru úhlu, které mají významné klinické dopady. Např. téměř čtvrtina starších žen čínského původu může mít uzávěr komorového úhlu, je tedy rozumné se v běžné klinické praxi domnívat, že jím trpí až do doby, než dojde k jeho vyloučení. Přestože není znám přesný rozdíl relativních rizik pro všechny formy uzávěru komorového úhlu u bílé rasy, lze se na základě rozdílů v incidenci akutních záchvatů uzávěru komorového úhlu (4,7/100 000/rok u Evropanů vs. 15,5/100 000/rok u singapurských Číňanů) domnívat, že u Asiatů je riziko třikrát vyšší.

Naštěstí nové koncepce léčby nabízí potenciální dramatické zlepšení léčebných výsledků glaukomu s uzavřeným úhlem. Pokroky v oblasti zobrazovacích metod předního segmentu oka nám pomohou identifikovat více jedinců s uzávěrem komorového úhlu a klinické studie prováděné v současné době nám poskytnou nezbytné důkazy na podporu screeningu a zavedení vhodných léčebných postupů.

(lis)

Zdroj: Friedman D. S., Foster P. J., Aung T., He M. Angle closure and angle-closure glaucoma: what we are doing now and what we will be doing in the future. Clin Experiment Ophthalmol. 2012 May–Jun; 40 (4): 381–7.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,7/5, hodnoceno 6x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Porovnání kvality života pacientů s glaukomem léčených medikamentózně a chirurgicky

Průřezová studie porovnávala vliv medikamentózní a chirurgické léčby glaukomu na kvalitu života pacientů s ohledem na zdraví. Bylo zjištěno, že chirurgicky léčení pacienti s počínajícím glaukomem hodnotí kvalitu života níže především z psychologických důvodů.

Generické léky v terapii glaukomu – nová realita, kterou je třeba se zabývat

Publikovaný článek vyjmenovává negativa používání generických antiglaukomatik. Poukazuje na to, že současné předpisy umožňují, aby se biodostupnost generik pohybovala mezi ± 20 % originálu, takže mohou mít rozdílnou terapeutickou účinnost. Vzhledem k tomu, že lze měnit i další složky, např. typ konzervační látky, mohou mít generika i jiné vedlejší účinky.

Výsledky 4letého sledování 555 pacientů s neovaskulární formou věkem podmíněné makulární degenerace léčených ranibizumabem

Věkem podmíněná makulární degenerace (VPMD) představuje hlavní příčinu nevratné ztráty zraku u starších lidí bílé rasy. Bylo prokázáno, že intravitreální injekce ranibizumabu (inhibitor vaskulárního endotelového růstového faktoru) zlepšuje u většiny pacientů s VPMD a choroidálními neovaskularizacemi výsledné zrakové funkce.Všechny novinky