Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Glaukom: Novinky
Videorozhovor
Odborné společnosti
Příspěvky odborníků
Standardy péče
Kazuistiky
Další...
 

Průnik lokálních antibiotik do oka

Specializace: oftalmologie
Téma: Glaukom

Vydáno: 18.12.2014

Průnik lokálních antibiotik do oka

Studie hodnotila u pacientů podstupujících operaci katarakty průnik lokálně podávaných antibiotik chloramfenikolu, tobramycinu a netilmicinu do přední komory oka. Měřitelných koncentrací bylo dosaženo pouze u chloramfenikolu.

Některá antibiotika mohou procházet přes rohovku do přední komory, což je důležité pro racionální aplikaci v postoperačním období nebo v případě přítomnosti nitrooční infekce. Cílem publikované práce bylo porovnat průnik tří různých lokálně aplikovaných antibiotik do komorové tekutiny.

Do randomizované prospektivní studie bylo zařazeno 122 pacientů, kteří prodělali operaci katarakty, přičemž 14 z nich dostalo jednu kapku suspenze s chloramfenikolem, u 12 byl aplikován gel s chloramfenikolem, 11 dostalo jednu kapku suspenze s netilmicinem, 13 dostalo jednu kapku suspenze s tobramycinem a u 37 pak byl opakovaně aplikován gel s chloramfenikolem každých 10 minut až do celkového počtu čtyř dávek. Těsně před samotnou operací katarakty byly pacientům odebrány z přední komory vzorky nitrooční tekutiny, ze kterých se pomocí vysoce účinné kapalinové chromatografie stanovovala koncentrace antibiotik. Vzorky byly získány 45–190 minut po aplikaci očních kapek.

Ukázalo se, že netilmicin a tobramycin jsou po jednorázové aplikaci nedetekovatelné, zatímco chloramfenikolová suspenze dosáhla průměrné koncentrace 0,23 ± 0,21 µg/ml a chloramfenikolový gel 0,13 ± 0,14 µg/ml. Po opakovaném podání chloramfenikolové suspenze byly průměrné koncentrace 0,60 ± 0,26 µg/ml a po opakovaném podání chloramfenikolového gelu 0,58 ± 0,18 µg/ml.

Bylo tedy zjištěno, že netilmicin a tobramycin nedosahují v předněkomorové tekutině detekovatelných koncentrací, zatímco chloramfenikol dosahuje po opakovaném podání koncentrací, které jsou účinné proti Haemophilus influenzae a Haemophilus parainfluenzae, Legionella pneumophila, Moraxella catarrhalis, Neisseria meningitidis, Pasteurella multocida a Streptococcus pneumoniae. Chloramfenikol tedy může být racionálně používán k prevenci a léčbě infekcí vyvolaných senzitivními bakteriemi.

MUDr. Petra Lišková, Ph.D.

Zdroj: Cagini C. I. et al. Ocular penetration of topical antibiotics: study on the penetration of chloramphenicol, tobramycin and netilmicin into the anterior chamber after topical administration. Clin Experiment Ophthalmol. 2013 Sep–Oct; 41 (7): 644–647.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,7/5, hodnoceno 15x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Genetická predispozice, antioxidanty v potravě a dlouhodobá incidence věkem podmíněné makulární degenerace ve dvou populacích

Studie zjišťovala vzájemné ovlivnění mezi genetickou predispozicí k věkem podmíněné makulární degeneraci (VPMD) a příjmem antioxidantů nebo konzumací ryb na riziko vzniku této choroby.

Prevalence zrakového postižení u pacientů s glaukomem na sklonku života

Studie analyzovala klinická data 122 pacientů s glaukomem, kteří byli sledováni na očním oddělení ve velké nemocnici v Nizozemsku a zemřeli mezi červencem 2008 a červencem 2010. Cílem publikované práce bylo odhadnout prevalenci zrakového postižení u pacientů s glaukomem na sklonku života.

Genotyp CYP1B1 ovlivňuje klinické vyjádření primárního kongenitálního glaukomu a chirurgickou léčbu

Cílem práce publikované v časopise British Journal of Ophthalmology bylo zjistit mutace v genu CYP1B1 u pacientů čínského původu s primárním kongenitálním glaukomem a prozkoumat souvislost klinického vyjádření s operačními výsledky. Podíl úspěšnosti operace byl u pacientů s mutacemi v genu CYP1B1 vyšší, a to ve smyslu lepší kontroly nitroočního tlaku.Všechny novinky