Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Glaukom: Novinky
Videorozhovor
Odborné společnosti
Příspěvky odborníků
Standardy péče
Kazuistiky
Další...
 

Porovnání účinku 2,5% povidonu jodidu a 1% tetracyklinu při prevenci ophthalmia neonatorum

Specializace: oftalmologie
Téma: Glaukom

Vydáno: 15.7.2012

Porovnání účinku 2,5% povidonu jodidu a 1% tetracyklinu při prevenci ophthalmia neonatorum

Onemocnění ophthalmia neonatorum je definováno jako zánět spojivek infekční i neinfekční etiologie, který vznikne během prvního měsíce života. Bez preventivní terapie se zjišťuje u 8,1 až 22 % dětí. Cílem prospektivní randomizované kontrolované observační studie publikované v časopise Ophthalmology bylo zhodnotit účinek 2,5% roztoku povidon jodidu a 1% tetracyklinové masti při prevenci ophthalmia neonatorum.

Zařazeno bylo 394 novorozenců narozených v termínu, kteří byli náhodně rozděleni do dvou skupin. 201 z nich byl aplikován 2,5% povidon jodid a zbylým 193 novorozencům 1% tetracyklinová mast. Hlavním hodnoceným výstupem byl vznik ophthalmia neonatorum. Výsledky prokázaly signifikantní zvýšení incidence zánětu u novorozenců (P = 0,001), u kterých byl profylakticky podán povidon jodid (15,4 %) ve srovnání se skupinou, kde byla profylakticky aplikována 1% tetracyklinová mast (5,2 %). Neinfekční ophthalmia neonatorum vznikla u 10 (5 %) ze 201 novorozenců, kterým byl aplikován povidon jodid, zatímco u novorozenců, kterým byla aplikována tetracyklinová mast, nebyl zaznamenán žádný výskyt (P = 0,002). Infekční zánět byl zjištěn u 21 (10,4 %) novorozenců ze skupiny ošetřených povidon jodidem a u 10 (5,2 %) po aplikaci tetracyklinové masti (P = 0,052). Ophthalmia neonatorum se objevila nejčastěji první tři dny po aplikaci povidon jodidu (P = 0,043). Spektrum zjištěných infekčních agens byl v obou skupinách podobný.

Závěrem studie autoři konstatovali, že vznik neinfekční (sterilní) konjunktivitidy po aplikaci povidon jodidu souvisí pravděpodobně s jeho toxickým účinkem na povrch oka novorozenců. Tetracyklin byl proti infekčním agens nepatrně efektivnější. Z těchto důvodů lze tedy v rámci prevence ophthalmia neonatorum doporučit tetracyklin před povidon jodidem.

(lis)

Zdroj: David M., Rumelt S., Weintraub Z.: Efficacy comparison between povidone iodine 2.5% and tetracycline 1% in prevention of ophthalmia neonatorum. Ophthalmology. 2011 Jul; 118 (7): 1454–8.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3,3/5, hodnoceno 7x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Uveální melanom: trendy v incidenci, léčbě a délce přežití

Cílem studie bylo stanovit trendy v incidenci, léčbě a délce přežití u primárního uveálního melanomu ve Spojených státech během 36letého období od roku 1973 do roku 2008.

Glaukom s otevřeným úhlem a riziko vzniku erektilní dysfunkce

O glaukomu otevřeného úhlu je známo, že souvisí se systémovými metabolickými a kardiovaskulárními onemocněními. Obě tyto skupiny chorob sdílejí společné rizikové faktory pro vznik erektilní dysfunkce. Spojení erektilní dysfunkce s glaukomem otevřeného úhlu dosud zjišťovalo pouze několik málo studií.

Výměna mozkomíšního moku ve zrakovém nervu u normotenzního glaukomu

Prospektivní nemaskovaná studie referuje o výměně cerebrospinálního moku mezi intrakraniálními prostory (tj. bazálními cisternami) a subarachnoidálním prostorem terče zrakového nervu u jedinců s normotenzním glaukomem (NTG) v porovnání s kontrolními subjekty bez NTG či s jinými typy glaukomu.Všechny novinky