Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Glaukom: Novinky
Videorozhovor
Odborné společnosti
Příspěvky odborníků
Standardy péče
Kazuistiky
Další...
 

Pooperační zvýšení objemu šedé kůry mozkové ve zrakové korové oblasti po jednostranné operaci katarakty

Specializace: oftalmologie
Téma: Glaukom

Vydáno: 15.8.2014

Pooperační zvýšení objemu šedé kůry mozkové ve zrakové korové oblasti po jednostranné operaci katarakty

Publikace v časopise Acta Ophthalmologica poukazuje na to, že po operaci jednostranné katarakty dochází ke zvětšení objemu šedé mozkové hmoty. Konstatuje, že i ve stárnoucí zrakové kůře je přítomna korová plasticita závislá na aktivitě, přičemž obnovení poškozeného zraku může být spouštěcím mechanismem.

Vyvíjející se zraková korová oblast má velký potenciál k prodělávání plastických změn. O potenciálu stárnoucí zrakové kůry projevit plasticitu existuje naopak poznatků velmi málo. Otázka, zda mohou léčebné intervence aktivovat plastické změny u stárnoucí zrakové kůry obnovou vidění, je tedy relevantní.

Dvanáct pacientů (7 mužů, 5 žen) průměrného věku 70 let (rozmezí 50–85 let) podstoupilo 2 dny a 6 týdnů po jednostranné operaci katarakty v lokální anestezii vyšetření mozku magnetickou rezonanci s vysokým rozlišením. Morfometrická analýza (voxel-based morphometry – VBM) T1-vážených obrazů byla použita k ověření, zda operace katarakty indukuje regionální nárůst šedé hmoty v primární V1 a sekundární zrakové korové oblasti V2.

U všech pacientů vedla operace katarakty k okamžitému zlepšení zrakové ostrosti, kontrastní senzitivity a průměrné senzitivity zrakového pole operovaného oka. Zlepšení vidění bylo v průběhu 6 týdnů po operaci stabilní. Během sledovaného období 6 týdnů po chirurgickém zákroku odhalila VBM regionální expanzi objemu šedé hmoty mozkové v oblasti V2 kontralaterálně od operovaného oka. Nárůst šedé hmoty mozkové bylo možno odhadnout u jednotlivých případů na základě symetrie zrakové ostrosti mezi operovaným a neoperovaným okem. Čím větší byla dosažená symetrie zrakové ostrosti po operaci katarakty, tím byl nárůst šedé hmoty mozkové výraznější.

Shromážděná data naznačují, že operace katarakty vyvolává v oblasti V2 zrakové kůry strukturální plasticitu pravděpodobně na podkladě zlepšení binokulárního zapojení zrakových vstupů z obou očí. I ve stárnoucí zrakové kůře je tedy přítomna korová plasticita závislá na aktivitě a obnovením poškozeného zraku může dojít k její aktivaci.

(lis)

Zdroj: Lou A. R., Madsen K. H., Julian H. O., et al. Postoperative increase in grey matter volume in visual cortex after unilateral cataract surgery. Acta Ophthalmol. 2013 Feb; 91 (1): 58–65.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3,2/5, hodnoceno 14x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Prevalence a závažnost nezjištěného manifestního glaukomu

Práce publikovaná v prestižním časopise Ophthalmology se zabývá prevalencí a závažností nedetekovaného manifestního glaukomu. Bylo zjištěno, že prevalence nedetekovaného glaukomu stoupá s věkem, a to na rozdíl od jeho závažnosti, která u jedinců nad 60 let již nestoupá. Jedna třetina subjektů s doposud nediagnostikovaným glaukomem měla pokročilé stadium onemocnění alespoň na jednom oku. Unilaterálně slepí pacienti se vyskytovali ve všech věkových skupinách.

Glaukomové poškození makuly

Článek podává důkazy a upozorňuje na to, že časné glaukomové poškození zahrnuje také makulu. Kliničtí lékaři by si měli být vědomi, že se jedná o častou komplikaci, která může být při použití standardních metod podceněna.

Současné pojetí genetiky glaukomu s otevřeným úhlem

Většina molekulárních mechanizmů vedoucích k vývoji glaukomu s otevřeným úhlem je stále neznámých. V různých populacích byly identifikovány mutace v řadě genů a bylo prokázáno, že genetické faktory hrají důležitou roli v patogenezi. Souborný referát podává přehled nejdůležitějších zjištění v této oblasti.Všechny novinky