Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Glaukom: Novinky
Videorozhovor
Odborné společnosti
Příspěvky odborníků
Standardy péče
Kazuistiky
Další...
 

Obnovení funkce retinálních gangliových buněk po chirurgické redukci nitroočního tlaku

Specializace: oftalmologie
Téma: Glaukom

Vydáno: 30.1.2011

Obnovení funkce retinálních gangliových buněk po chirurgické redukci nitroočního tlaku

Elektroretinogram optimalizovaný pro screening glaukomu (PERGLA) je neinvazivní metoda objektivního měření funkčnosti retinálních gangliových buněk (RGC). V prosincovém čísle časopisu Ophthalmology byla uveřejněna studie, jejíž autoři se pomocí této metody pokusili kvantifikovat odpověď RGC na snížení nitroočního tlaku po provedené operaci glaukomu.

Do studie bylo zařazeno 47 očí 47 pacientů, kteří splňovali vstupní kritéria. U všech pacientů byla přítomna progresivní glaukomová neuropatie optického nervu nebo zvýšení nitroočního tlaku neodpovídající na farmakologickou léčbu. Všichni pacienti zařazení do studie byli indikováni k trabekulektomii nebo zavedení drenážního implantátu. Ze studie byly vyřazeny oči se zrakovou ostrostí nižší než 20/30, známkami korneální nebo retinální patologie nebo nespolehlivými výsledky standardní automatické perimetrie (SAP).

Všichni pacienti podstoupili kompletní oční vyšetření, měření krevního tlaku, SAP a vyšetření PERGLA. Tato vyšetření byla provedena ve dvou termínech, před plánovanou operací a následně tři měsíce po provedené operaci. U každého pacienta byl stanoven průměrný oční perfuzní tlak. Fázový posun a amplituda vyšetření PERGLA byly stanoveny jako průměr z 600 záznamů očištěných od artefaktů.

Výsledky

Průměrný věk pacientů byl 69,9 ± 11,3 roku. 34 očí (72 %) podstoupilo trabekulektomii s antifibrózní terapií, 13 očí (28 %) podstoupilo implantaci drenážního aparátu. Průměrný nitrooční tlak po operaci (10,4 ± 4,6 mmHg) byl signifikantně nižší než před operací (19,7 ± 8,6 mmHg). Průměrná postoperační amplituda PERGLA (0,46 ± 0,22 μV) byla ve srovnání s preoperační amplitudou (0,37 ± 0,18 μV) signifikantně vyšší. Pooperační fázový posun (1,72 ± 0,20 π-radián) byl ve srovnání s preoperačním (1,81 ± 0,22 π-radián) signifikantně snížen. Průměrný postoperační perfuzní oční tlak (53,1 ± 6,4 mmHg) byl signifikantně vyšší než v době před operací (45,8 ± 10,1 mmHg). Mezi amplitudou PERGLA a hodnotami nitroočního nebo očního perfuzního tlaku nebyla nalezena žádná korelace.

Závěr

Po chirurgickém snížení nitroočního tlaku u pacientů s glaukomem dochází ke zlepšení funkce retinálních gangliových buněk a toto zlepšení může být kvantifikováno pomocí vyšetření PERGLA.

(vek)

Zdroj:
Sehi M., Grewal D. S., Goodkin M. L., Greenfield D. S.: Reversal of retinal ganglion cell dysfunction after surgical reduction of intraocular pressure. Ophthalmology. 2010 Dec; 117 (12): 2329–2336.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Poškození sluchu je častější u pacientů s exfoliativním glaukomem

Pacienti s exfoliativním glaukomem trpí častěji poškozením sluchu než pacienti s primárním glaukomem s otevřeným úhlem. Vyplývá to z dat prezentovaných na výročním zasedání Americké otolaryngologické společnosti a Nadace pro chirurgii hlavy a krku, které se letos uskutečnilo v Bostonu.

Koncentrace ghrelinu v plazmě a nitrooční tekutině u pacientů s glaukomem s otevřeným úhlem

Cílem studie uveřejněné v časopise Clinical and Experimental Ophthalmology bylo porovnat hladinu ghrelinu (peptidu, který byl nedávno identifikován i v lidském oku) v nitrooční tekutině a krevní plazmě u pacientů s glaukomem s otevřeným úhlem a u kontrol.

Rychlost progrese glaukomu závisí na stadiu onemocnění

Nové výpadky v zorném poli se objevují nebo rozšiřují tím rychleji, čím větší část svého zorného pole již pacienti ztratili. Ukázaly to výsledky nové studie indických autorů publikované v srpnu v časopise Ophthalmology.Všechny novinky