Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Glaukom: Novinky
Videorozhovor
Odborné společnosti
Příspěvky odborníků
Standardy péče
Kazuistiky
Další...
 

Náklady na změnu medikace z důvodu hyperémie u pacientů s glaukomem

Specializace: oftalmologie
Téma: Glaukom

Vydáno: 7.2.2010

Náklady na změnu medikace z důvodu hyperémie u pacientů s glaukomem

Úkolem studie uveřejněné v časopise Journal of Ocular Pharmacology and Therapeutics bylo vyvinout model, na základě kterého by bylo možné určit a porovnat náklady na změnu terapie u glaukomatických pacientů, u kterých původní monoterapie latanoprostem, bimatoprostem nebo travoprostem vyvolávala hyperémii spojivek.

Metody

Pro tvorbu modelu byla použita data ze studie GAPS (Glaucoma Adherence and Persistency Study). Z této studie byli vybráni pouze pacienti s glaukomem nově léčení monoterapií latanoprostem, bimatoprostem nebo travoprostem (nejméně šest měsíců před zahájením terapie neužívali tito pacienti žádnou medikaci pro nitrooční hypertenzi ani u nich nebyl proveden žádný zákrok určený k léčbě glaukomu). Na základě údajů ze vzorku 300 pacientů byla stanovena četnost výskytu hyperémie spojivek a rovněž četnost případů, ve kterých byla lékařem změněna nebo zastavena léčba analogy prostaglandinů z důvodu konjunktivální hyperémie. Přímé náklady na pacienta (platné pro rok 2008) z důvodu změny léčby pro konjunktivální hyperémii byly stanoveny jako součet nákladů na původní preskripci plus náklady na návštěvu lékaře, kde byl znovu zhodnocen stav pacienta a bylo učiněno rozhodnutí o změně preskripce.

Výsledky

Z celkového vzorku 13 977 nově léčených pacientů bylo 8 743 léčeno pouze monoterapií některým z analogů prostaglandinů. Z nich 5 726 užívalo latanoprost, 1 633 bimatoprost a 1 384 travoprost. Napříč těmito skupinami byly stanoveny náklady na pacienta bez hyperémie na 73,67 amerického dolaru, zatímco na pacienta, u kterého musela být z důvodu hyperémie přerušena terapie prostaglandiny, byly náklady vyčísleny na 140,02 dolaru. Náklady na pacienta byly nejnižší ve skupině pacientů léčených původně latanoprostem. Náklady na pacienta léčeného bimatoprostem byly vyšší o 5,92 dolaru, při léčbě travoprostem o 5,43 dolaru.

Závěr

Konjunktivální hyperémie zvyšuje náklady na léčbu pacientů léčených latanoprostem, bimatoprostem a travoprostem. Léčba latanoprostem je spojena s menším růstem nákladů než léčba bimatoprostem a travoprostem.

(vek)

Zdroj: Schwartz G. F. et al: Hyperemia-Associated Costs of Medication Changes in Glaucoma Patients Treated Initially With Prostaglandin Analogs. Journal of Ocular Pharmacology and Therapeutics 25 (6), 2009.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3,3/5, hodnoceno 3x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Tlak mozkomíšního moku u pacientů s glaukomem

Účelem studie uveřejněné v časopise Ophthalmology bylo zjistit, zda se u pacientů s normotenzním glaukomem častěji vyskytuje nízký tlak mozkomíšního moku.

Zvýšení koncentrace močoviny ve sklivcové tekutině u hemodialyzovaných pacientů s glaukomem

Zvýšení nitroočního tlaku v průběhu hemodialýzy je známé jak u pacientů bez očního onemocnění, tak u pacientů s glaukomem.

Hypotonie z nadměrné filtrace se při použití drenážních implantátů objevuje zřídka

Drenážní implantáty se používají k léčbě komplikovaných případů glaukomu, kde jiné způsoby léčby nejsou dostatečně účinné. Nejčastějšími komplikacemi při použití drenážních implantátů se zabývá následující text.Všechny novinky