Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Glaukom: Novinky
Videorozhovor
Odborné společnosti
Příspěvky odborníků
Standardy péče
Kazuistiky
Další...
 

Maligní glaukom − nebezpečná komplikace

Specializace: oftalmologie
Téma: Glaukom

Vydáno: 11.12.2017

Maligní glaukom − nebezpečná komplikace

Maligní glaukom patří k nebezpečným stavům, které vyžadují urgentní řešení. Jak vytipovat pacienty, kteří jsou jím ohrožení?

Maligní glaukom je jednou z nejvážnějších komplikací glaukomových operací oka. Jeho důsledkem může být ireverzibilní ztráta zraku v krátkém čase, proto je nutné mu předcházet. Jeho incidence je naštěstí relativně nízká, ale o to nesnadnější je analyzovat jeho rizikové faktory.

Rizikové faktory

Tradičně se za riziko maligního glaukomu považuje chronický glaukom s uzavřeným komorovým úhlem, nicméně byly publikovány i případy, kdy se rozvinul u pacientů s otevřeným úhlem. Za etablované rizikové faktory se také považuje malé oko a anatomické abnormality obecně. K jeho vzniku může dále přispět menší rozměr přední komory.

Riziko maligního glaukomu rovněž zvyšují příznaky zánětu předního segmentu oka a předchozí chirurgické zákroky, po určitou dobu byl za významný považován také vysoký nitrooční tlak před operací, ale klinický výzkum tento vztah nepotvrdil.

Výsledky retrospektivní analýzy

Tým polských autorů nedávno publikoval zajímavou studii, která se snaží vnést světlo do předoperačních rizik spojených s maligním glaukomem a porovnat výskyt maligního glaukomu podle typu provedené primární operace. Jednalo se o retrospektivní analýzu dat 1689 pacientů, kteří podstoupili glaukomovou operaci (samostatně nebo v kombinaci s fakoemulzifikací). V této kohortě se maligní glaukom vyskytl u 22 očí, což představuje 1,3 %. Průměrný čas od provedení zákroku do diagnózy maligního glaukomu činil 61,4 ± 190,5 dne.

U pacientů s penetrující operací se maligní glaukom vyskytl ve 2,3 %, zatímco u nepenetrujících zákroků ani jednou (p = 0,00004). Častěji byl diagnostikován u pacientů s mělkým iridokorneálním úhlem (p = 0,0013).

Autoři také porovnávali incidenci maligního glaukomu po jednotlivých typech operace, ale pacienti nebyli pro typ operace randomizováni, proto je interpretace výsledků velmi problematická.

(pez)

Zdroj: Krix-Jachym K., Żarnowski T., Rękas M. Risk factors of malignant glaucoma occurrence after glaucoma surgery. J Ophthalmol 2017: 9616738, doi: 10.1155/2017/9616738.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3,3/5, hodnoceno 4x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Jak vnímá poruchy zraku pacient

Poruchy zraku jsou ošidné. Některé z nich je obtížné vnímat, zvláště pokud se rozvíjejí po delší dobu a pacient se na nezvyklé vjemy adaptuje. Za nenápadné se považují především výpadky zorného pole a tunelové vidění.

Diagnostická přesnost automatické segmentace vrstev makuly pomocí SD-OCT na přístroji Spectralis při rozlišování mezi normálníma očima a očima s počínajícím glaukomem

Recentně publikovaná studie barcelonského týmu hodnotila přesnost softwaru optického koherentního tomografu se spektrální doménou Spectralis při odlišení zdravých očí od očí s počínajícím glaukomem pomocí měření tloušťky makulárních vrstev sítnice.

Optická koherentní tomografie dokáže přesně identifikovat výpadky parapapilární choroidální mikrovaskularizace u glaukomu

Čerstvě publikovaná studie ověřovala, zda se u pacientů s glaukomem otevřeného úhlu a výpadkem choroidální mikrovaskularizace zjištěné při angiografii metodou optické koherentní tomografie (OCTA) jedná skutečně o poruchu perfuze a zda je oblast s výpadkem perfuze přesně definována.Všechny novinky