Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Glaukom: Novinky
Videorozhovor
Odborné společnosti
Příspěvky odborníků
Standardy péče
Kazuistiky
Další...
 

Latanoprost vs. placebo v léčbě glaukomu s otevřeným úhlem

Specializace: oftalmologie
Téma: Glaukom

Vydáno: 26.11.2015

Latanoprost vs. placebo v léčbě glaukomu s otevřeným úhlem

Cílem terapie glaukomu s otevřeným úhlem je zabránění progrese ztráty zraku snížením nitroočního tlaku. V publikované literatuře doposud nebyly zaznamenány placebem kontrolované studie hodnotící zachování zrakové funkce. Tato studie tak nově přináší výsledky přímého porovnání latanoprostu s placebem v prevenci zhoršovaní zraku.

Recentně publikované randomizované trojitě zaslepené placebem kontrolované klinické hodnocení probíhalo v 10 centrech ve Velké Británii (univerzitní nemocnice, centra terciární péče, nemocnice krajského typu). Do studie byli rekrutováni pacienti, kterým byla nově stanovena diagnóza glaukomu s otevřeným úhlem.

Účastníci hodnocení byli náhodně zařazeni do intervenční skupiny, kde byly pacientům podávány oční kapky s prostaglandinovým analogem latanoprostem 0,005 %, nebo kontrolní skupiny s aplikací placeba ve formě očních kapek. Aplikace z identických lahviček probíhala u obou skupin jednou denně, do obou očí. Primárním cílem studie bylo zhodnotit časový interval do zhoršení periferního zorného pole po dobu 24 měsíců trvání studie.

Klinického hodnocení se účastnilo 516 pacientů mezi lety 2006 a 2010. Výchozí průměrný nitrooční tlak byl 19,6 mm Hg (SD 4,6) u 258 pacientů ve skupině s latanoprostem, v placebové skupině s 258 účastníky byl průměr nitroočního tlaku 20,1 mm Hg (SD 4,8). Po 2 letech léčby bylo v intervenční skupině s latanoprostem naměřeno průměrné snížení nitroočního tlaku o 3,8 mm Hg (SD 4,0) u 231 pacientů a o 0,9 mm Hg (SD 3,8) u 230 pacientů v placebovém rameni. Zachování zorného pole bylo statisticky významně delší ve skupině s topickou aplikací latanoprostu oproti placebu: upravený poměr rizik (HR) 0,44 (95% CI 0,28–0,69; p = 0,0003). Nežádoucí vedlejší účinky byly zaznamenány u 18 pacientů, žádný se však přímo nevztahoval ke studijní medikaci.

Závěr a shrnutí

Tato práce je prvním randomizovaným placebem kontrolovaným klinickým hodnocením, které demonstruje statisticky významné zachování zorného pole v souvislosti s aplikací analogu prostaglandinu, latanoprostu, pomocí mechanismu snížení nitroočního tlaku u pacientů s glaukomem s otevřeným úhlem. V porovnání s jinými publikovanými open label klinickými hodnoceními, kde byla doba sledování 5 let, se zde už během relativně krátké doby 24 měsíců statisticky významně projevil rozdíl v parametrech zrakové funkce mezi oběma skupinami.

(thom)

Zdroj: Garway-Heath D. F., Crabb D. P., Bunce C. et al. Latanoprost for open-angle glaucoma (UKGTS): a randomised, multicentre, placebo-controlled trial. Lancet 2015 Apr 4; 385 (9975): 1295–1304; doi: 10.1016/S0140-6736(14)62111-5.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3/5, hodnoceno 7x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Kortikosteroidy navozený glaukom a dětská slepota

Steroidy indukovaný glaukom (SIG) je v dětské populaci iatrogenní komplikací, která vzniká v souvislosti s lokální léčbou kortikosteroidy u vernální keratokonjuktivitidy (VKC). Pokud není tento glaukom léčen, může vést ke slepotě. Jaká je prevalence, rizikové faktory a závažnost ztráty vizuální percepce u dětských pacientů se SIG?

Prostaglandiny mohou zabránit slepotě u nemocných s glaukomem

Léčba glaukomu s otevřeným úhlem (OAG) se opírá především o snižování nitroočního tlaku. Bohužel dosud neexistuje přesvědčivá evidence, že by tento přístup vedl k zachování zrakových funkcí. Glaukom je tak stále významnou příčinou nově vzniklé slepoty. Zajímavou možností pro pacienty s OAG je podávání prostaglandinů, například latanoprostu. Tento postup posuzovala oproti placebu britská klinická studie uveřejněná loni v časopisu The Lancet.

Genetické testování pacientů s věkem podmíněnou makulární degenerací: zatím neindikováno

Práce publikovaná v časopisu JAMA Ophthalmology uvádí důvody, proč není v současné době oprávněné provádět v rámci rutinní oftalmologické praxe genetické testování pacientů s věkem podmíněnou makulární degenerací (VPMD).Všechny novinky