Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Glaukom: Novinky
Videorozhovor
Odborné společnosti
Příspěvky odborníků
Standardy péče
Kazuistiky
Další...
 

Kazuistika: rekurentní přední uveitida následující po trabekulektomii s mitomycinem C

Specializace: oftalmologie
Téma: Glaukom

Vydáno: 24.4.2010

Kazuistika: rekurentní přední uveitida následující po trabekulektomii s mitomycinem C

Mezi pozdní komplikace trabekulektomie patří například selhání filtrace, netěsnost filtračního polštářku, hypotonie a odchlípení cévnatky. Pooperační zánět a erytém jsou obvykle léčeny empiricky jako infekční blebitida, aby se předešlo přechodu do endoftalmitidy. Pozdní infekce filtračního polštářku se objevuje u 0,4–9,6 % trabekulektomií. Zatímco již dříve byl popsán případ spontánně ustupující přední uveitidy, která se objevila 3–7 dní po trabekulektomii, autoři článku v Canadian Journal of Ophthalmology popisují čtyři případy rekurentní přední uveitidy následující několik měsíců po trabekulektomii s mitomycinem C.

U žádného z popisovaných pacientů se nikdy dříve nevyskytla uveitida ani žádný nepodstoupil některou z nitroočních operací. U žádného z případů nebyl také pozorován hypopyon nebo vitritida. Standardní počáteční léčba sestávala z prednisolonu 1 % lokálně každou hodinu a večerní aplikace dexametazonové masti.

  • Pacient č. 1 – u muže ve věku 53 let se pět měsíců po operaci objevil erytém spojivek, přítomnost exudátu a buněk v přední komoře a posteriorní synechie. Nitrooční tlak (NOT) byl 5 mmHg. Zánět byl léčen dva týdny standardní medikací, po léčbě zůstalo oko bez medikace klidné.
  • Pacient č. 2 – u ženy ve věku 68 let se tři měsíce po operaci objevil erytém spojivek obklopující čirý filtrační polštářek. V přední komoře byly přítomné buňky a NOT byl 3 mmHg. Kultivace ze spojivek a nitrooční tekutiny byly negativní. Léčba zánětu trvala tři týdny, později ještě třikrát došlo k rekurenci.
  • Pacient č. 3 – u muže ve věku 37 let se měsíc po operaci objevily buňky a výrazný precipitát v přední komoře. Spojivky i filtrační polštářek zůstaly bez erytému, NOT byl 3 mmHg. Po vyléčení se objevily dvě vážnější rekurence, tři roky po operaci přetrvává chronická iritida.
  • Pacient č. 4 – u muže ve věku 64 let se tři měsíce po operaci objevily zánětlivé buňky v přední komoře, spojivky i filtrační polštářek zůstaly bez erytému. Zvládnutí zánětu si vyžádalo intravitreální aplikaci triamcinolonu, později se rozvinula chronická přední uveitida.

Autoři uvedených kazuistik upozorňují, že přední uveitida může být pozdní komplikací trabekulektomie, ačkoliv o tom zatím není v literatuře mnoho zpráv. Operační výkon může pravděpodobně narušit bariéru mezi krví a okem a následná exudace proteinů může u vnímavých jedinců vést k imunitně zprostředkované uveitidě.

(vek)

Zdroj:
Hamid M. et al.: Recurrent anterior uveitis after trabeculectomy with mitomycin C. Can J Ophthalmol 2009; 44 (6): 697–9.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     4/5, hodnoceno 1x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Časná léčba nitrooční hypertenze může snížit riziko glaukomu

Výsledky studie uveřejněné v březnovém čísle časopisu Archives of Ophthalmology naznačují, že časná léčba nitrooční hypertenze snižuje pravděpodobnost vzniku glaukomu, zvláště u jedinců s nejvyšším rizikem glaukomatického onemocnění.

Srovnání fixních kombinací antiglaukomatik

Cílem studie publikované v časopise Eye bylo srovnat účinnost dvou různých fixních kombinací antiglaukomatik při snižování nitroočního tlaku. První kombinací byl latanoprost / timolol podávaný jednou denně večer, druhou kombinací byl dorzolamid / timolol podávaný dvakrát denně.

Užívání léků proti glaukomu snižuje riziko úmrtí

Pacienti s glaukomem užívající léčebné přípravky mají pravděpodobně nižší riziko úmrtí než pacienti bez farmakologické léčby. Naznačují to výsledky průběžné dlouhodobé studie zveřejněné v únorovém čísle časopisu Archives of Ophthalmology.Všechny novinky