Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Glaukom: Novinky
Videorozhovor
Odborné společnosti
Příspěvky odborníků
Standardy péče
Kazuistiky
Další...
 

Kardiovaskulární léky a nitrooční tlak − výsledky z Gutenberg Health Study

Specializace: oftalmologie
Téma: Glaukom

Vydáno: 26.1.2018

Kardiovaskulární léky a nitrooční tlak − výsledky z Gutenberg Health Study

Vzájemná souvislost mezi nitroočním tlakem (NOT), krevním tlakem a jinými kardiovaskulárními rizikovými faktory je obecně známá. Vliv celkové kardiovaskulární, zejména antihypertenzní léčby na NOT však zůstává kontroverzní. Prezentovaná práce analyzovala ve velké kohortě německých pacientů vzájemný vztah mezi užíváním léků z kardiovaskulární indikace a NOT u jedinců bez glaukomu.

Sledovaná populace a metodika studie

Gutenberg Health Study je populační prospektivní observační studie probíhající ve středozápadním Německu. Do sledování bylo zařazeno 13 527 subjektů.

Nitrooční tlak byl měřen pomocí bezkontaktního tonometru. Třídy léčiv, jež byly posuzovány, zahrnovaly periferní vazodilatancia, diuretika, beta-blokátory (selektivní a neselektivní), blokátory kalciových kanálů, blokátory systému renin-angiotenzin (inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu [ACE] a blokátory receptorů pro angiotenzin II), nitráty, ostatní antihypertenziva, kyselinu acetylsalicylovou a statiny. Ze studie byli vyloučeni jedinci s chybějícími hodnotami NOT, pacienti užívající léky na snižování NOT a ti, kteří prodělali chirurgický zákrok na oku. Asociační analýza mezi užíváním léků a NOT byla provedena pomocí multivariační lineární regrese.

Výsledná zjištění

Statisticky nebyla zjištěna žádná souvislost mezi nižšími hodnotami NOT a systémovou léčbou beta-blokátory, bez rozdílu, zda se jednalo o selektivní, či neselektivní látky (−0,12 mmHg, p = 0,054; resp. −0,70 mmHg, p = 0,037). Po adjustaci na index tělesné hmotnosti (BMI), systolický krevní tlak a tloušťku rohovky hodnoty NOT nijak nesouvisely ani s užíváním inhibitorů ACE.

Závěr

Kardiovaskulární léky, zvláště pak beta-blokátory, nevykazují u jedinců bez glaukomu souvislost s NOT. Výsledky tedy naznačují, že systémové beta-blokátory mají zanedbatelný vliv na snižování NOT.

(lis)

Zdroj: Höhn R., Mirshahi A., Nickels S. et al. Cardiovascular medication and intraocular pressure: results from the Gutenberg Health Study. Br J Ophthalmol 2017 Dec; 101 (12): 1633−1637, doi: 10.1136/bjophthalmol-2016-309993.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     5/5, hodnoceno 1x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Klasifikace a diagnostika glaukomu

Glaukom neboli zelený zákal je skupinou onemocnění, pro která je společná nevratná neuropatie zrakového nervu. Dochází k úbytku nervových vláken s typickou poruchou zorného pole. S glaukomem je zpravidla (ne ve všech případech) spojené zvýšení nitroočního tlaku a exkavace terče zrakového nervu.

Populační variabilita a časové trendy v globálním výskytu glaukomu

Glaukom patří k hlavním výzvám globálního zdravotnictví jako nejčastější příčina ireverzibilního poškození zraku. Největší podíl tvoří primární glaukom s otevřeným úhlem (POAG – primary open angle glaucoma), představující cca 74 % všech případů glaukomu. Vzhledem ke stárnutí populace v rozvinuté části světa lze předpokládat rostoucí incidenci glaukomu a potřebu adekvátní strategie veřejného zdravotnictví, která však předpokládá dostupnost dat ohledně frekvence tohoto onemocnění v populaci.

Globální prevalence glaukomu a vyhlídky do roku 2040

Prezentovaná práce systematicky zpracovává globální prevalenci glaukomu a vyhlídky až do roku 2040.Všechny novinky